Audio Blogs: “Zelfregie in organisaties”

21 juni 2016

Interview met mini-denktank in het kader van het initiatief Zelfregie-in-Samenspraak.

Audio Blog: “Zelfregie in organisaties” part I


Interview met mini-denktank in het kader van het initiatief Zelfregie-in-Samenspraak

Sandra Bouckaert biedt methodes aan om teams en individuen te ondersteunen in zelfmanagement. Zij gebruikt daarvoor De Lewis methode: Deep Democracy. Deep Democracy is in de jaren negentig ontwikkeld in het bedrijfsleven van Zuid-Afrika en wordt sindsdien succesvol toegepast als krachtig instrument voor besluitvorming en conflictresolutie binnen groepen met een uiteenlopende diversiteit.

De kern van de methode is dat alle invalshoeken- ook de afwijkende- verzameld worden zodat het potentieel van groepen en individuen optimaal kan worden benut. Deep Democracy is een krachtige visie en methode die het vertrouwen en de veiligheid vergroot zodat professionals gemakkelijker hun mening geven en tot kwalitatieve en duurzame besluitvorming komen.

De methode zet zij onder andere in als uitgangspunt om zelfsturing in teams mogelijk te maken. Dit kan in de vorm van een leiderschapstraject, zodat leiders hun leiderschapsstijl leren veranderen in een coachende stijl, of in de vorm van een teamtraject voor teams die vanuit autonomie willen werken.

Audio Blog: “Zelfregie in organisaties” part II

4 stappen om tot gedragen besluitvorming te komen.

1. Verzamel alle invalshoeken, ideeën, meningen
2. Zoek actief naar andere/afwijkende meningen en naar de ‘tegenstem’.
3. Verspreid de afwijkende meningen: ‘zijn er meer mensen die er zo over denken’. Neem een besluit of stem
4. voeg het minderheidsstandpunt toe aan het meerderheidsbesluit en stem opnieuw.

Audio Blog: “Zelfregie in organisaties” part III

Sandra Bouckaert zet de De Lewis methode Deep Democracy voor samenwerkingsvraagstukken in maatschappelijke organisaties.

Audio Blog: “Zelfregie in organisaties” part IV


Sandra Bouckaert zet de De Lewis methode Deep Democracy voor samenwerkingsvraagstukken in maatschappelijke organisaties.