Ga actief op zoek naar het minderheidsstandpunt waar wijsheid in zit!

8 februari 2019

Deep Democracy Lezing

In onderstaand filmpje ga ik, Sandra Bouckaert, in op de lezing waarin ik meer vertel over Deep Democracy (The Lewis Method), die ik kan verzorgen tijdens een event, studiedag of bijeenkomst.

Deep Democracy is een praktische en krachtige besluitvormingsmethode voor inclusieve besluitvorming waarbij elke stem gehoord wordt, erkenning krijgt en meetelt; er worden gemeenschappelijke besluiten genomen waar iedereen achter staat.

Verzamel alle invalshoeken

Wanneer je gebruik maakt van Deep Democracy verzamel je alle invalshoeken en ga je actief op zoek naar alle meningen en standpunten die je gaat betrekken bij de besluitvorming. Je geeft het alternatieve standpunt een stem en erkenning en voegt dit minderheidsstandpunt toe aan het meerderheidsbesluit dat genomen wordt. Dit resulteert erin dat mensen zich echt betrokken voelen, omdat hun mening ertoe doet.

De voordelen van de Deep Democracy besluitvormingsmethode

Deep Democracy gaat ervan uit dat iedereen in de organisatie iets bij te dragen heeft aan goede besluiten. Dit resulteert erin dat mensen gecommitteerd zijn om een besluit of gemaakte afspraken uit te voeren. Bovendien is het niet meer nodig om achteraf terug te komen op besluiten. Per saldo is deze werkwijze dus zeer efficiënt. Aan de voorkant van de processen kost het in eerste instantie weliswaar extra tijd, omdat je meer dialogen voert voordat je een besluit neemt. Maar achteraf win je veel tijd, omdat mensen nu geen ja zeggen terwijl ze nee denken.

Democratie vanuit maatschappelijke invalshoek

Op 13 juni 2018 gaf ik de Deep Democracy Lezing tijdens de Governance Colleges georganiseerd door Avicenna in samenwerking met de NVZD en NVTZ.

Aan het einde van het filmpje ga ik nog in op de andere lezing tijdens deze avond, die in het teken stond van het thema ‘Democratisering bij besturing en toezicht op zorgorganisaties’. In deze lezing belichtte professor Paul Scheffer democratie vanuit een maatschappelijke invalshoek. Hij ging in op de breuklijnen in de maatschappij zoals het verschil tussen de jongere en oudere generatie en de multiculturele samenleving. En dan met name de fricties die deze verschillen geven op de werkvloer.

Deep Democracy is bij uitstek geschikt om deze verschillen binnen de maatschappij en dus ook binnen organisaties juist ten volle te benutten. En iedereen niet alleen mee te laten doen, maar ook het beste in hem of haar naar boven te halen. Op deze manier kan je er ook voor zorgen dat het potentieel en de wijsheid van de groep ten volle wordt benut!


Of wil je meer te weten komen over Deep Democracy via deze masterclass?

Deze masterclass is de perfecte gelegenheid om de nieuwste inzichten en best practices in HR en leiderschap te leren. Je leert bijvoorbeeld hoe je meer draagvlak kunt creëren voor jouw ideeën en projecten in jouw organisatie.

Geef een reactie