Leidinggevende: maak het verschil!

21 juni 2016

Laatste update: 19 mei 2020

Reorganisaties, bezuinigingen…. het gaat wel weer beter met de economie maar nog niet iedereen merkt daar al meteen iets van. Dreigend ontslag of overgeplaatst worden, het is nog steeds voor veel medewerkers een realiteit. Reacties van mensen verschillen. Sommigen zien een (dreigend) ontslag als een kans om zich te bezinnen op hun eigen loopbaan, anderen worden assertief en organiseren juridische bijstand. Helaas belanden ook veel medewerkers in een emotionele crisis en bezoeken noodgedwongen een psycholoog. In dit blog geef ik je een paar aandachtspunten mee om regelmatig stil te staan bij manieren waarop je medewerkers kunt ondersteunen in moeilijke tijden.

Negatieve werksfeer

Ondersteunen in lastige tijden lijkt een open deur. Toch kom ik vaak in organisaties waar in crisistijd onbedoeld een hoop is misgegaan. Dat heeft soms jaren later nog gevolgen: wantrouwen naar het management, wantrouwen naar collega’s en blijven hangen in gevoelens zoals ‘vroeger was het beter’ waardoor de sfeer negatief blijft. In het ergste geval hebben mensen het niet meer naar de zin met mogelijk vertrek als gevolg. Dat zaken fout lopen is niet zo gek: er ontstaat vaak stress in crisistijden waarin reorganisaties of verandertrajecten de toekomst van medewerkers onzeker maken. Managers en medewerkers raken geïrriteerd of gedragen zich over aangepast, waardoor zaken  onuitgesproken blijven en zich ophopen. Kortom: het gaat niet meer om de inhoud: men is bezig te overleven.

De kracht van de professional

En dat alles kan zijn weerslag  krijgen  op de klant. Dat is natuurlijk wat geen enkele organisatie wil. We weten allemaal: zonder (tevreden) professionals is er geen organisatie en het is dus van het allergrootste belang om hen in goede conditie te houden en te zorgen voor hun geestelijk en lichamelijk welbevinden. Behalve het belang van de organisatie en haar klanten is het natuurlijk ook ethisch en menselijk om je verantwoordelijkheid als management te nemen.

Als het moeilijk is in de organisatie

Sandra Bouckaert Deep Democracy: leidinggevende maak het verschil 4Je kunt wel degelijk iets doen in een periode dat er ontslagen vallen of gaan vallen mensen vermoeid, bang en onzeker worden. Het helpt om regelmatig stil te staan en te bedenken hoe je er kunt zijn voor je medewerkers. Een paar aandachtspunten:

  • Wees transparant zoveel als het kan. Mensen willen weten hoe veilig hun inkomen is en of hun baan op de tocht staat. Het is erger om in onzekerheid te leven dan te weten waar je aan toe bent. Hoe vaak gebeurt het niet dat er van alles gonst in de wandelgangen zonder dat medewerkers op de hoogte zijn van de feiten of halve waarheden de ronde doen. Ik hoef niet te vertellen dat dit een onveilig werkklimaat schept met alle gevolgen van dien. Wees dus helder over wat je wel weet en geef informatie over wat je niet weet. Wat dat betreft kun je veel leren van onze premier nu tijdens de coronacrisis. Hij zet de grote lijnen uit en maakt tussendoor ‘sprints’. Het overall doel in het beleid van de regering is het virus onder controle te houden, in de sprints tussendoor wordt steeds bijgesteld. Dit wordt ons ook verteld. ‘Als het goed gaat dan….’ ‘Als het aantal opnamen op de  IC’s  toch weer toeneemt dan…’ . Zeg dus dat het doel is met zoveel mogelijk behoud van banen te overleven bijvoorbeeld. Vertel daarbij ook wat je niet weet: wat er de komende maanden gaat gebeuren en hoe het bedrijf er dan voor zal staan financieel bijvoorbeeld. Vertel dan wat de maatregelen zijn die je moet nemen en wind er geen doekjes om, stel ook niet uit. Spreek vertrouwen uit, net als de premier in de bevolking. En geef aan wanneer je weer een volgende informatiebijeenkomst organiseert waarin je weer een update zal geven.
  • Communiceer over de zorgen waar medewerkers mee rondlopen en maak een negatieve sfeer, met alle emoties die daarbij horen, bespreekbaar.
  • Biedt als organisatie hulp waar mogelijk en laat zien dat de organisatie er alles aan doet om bij ontslag medewerkers goed te begeleiden, ook als dat geld kost.
  • Laat medewerkers weten dat het normaal is dat in moeilijke tijden de effectiviteit en productiviteit niet optimaal is en dat je vertrouwen hebt in de veerkracht van je medewerkers.
  • Stimuleer het oplossend vermogen van je medewerkers door te communiceren over de problemen waar zij tegenaan lopen.
  • Zorg voor opleiding en coaching voor managers om leiderschapsvaardigheden waar nodig te versterken: diegenen die stabiliteit moeten uitstralen en leiderschap moeten tonen in stressvolle tijden hebben ook ondersteuning nodig.

Samenvattend

Wees je ervan bewust dat je zaken over het hoofd ziet in stressvolle tijden omdat je zelf in een stressvol veld zit. Je hebt te maken met onvoorspelbaarheid, hectiek en vermoeidheid. Dat raakt jou ook. Onderschat niet dat als zaken slecht verlopen, de organisatie daar naderhand nog lang last van kan hebben. Veel ellende kun je voorkomen door regelmatig tijd te nemen om stil te staan bij een goede communicatie, openheid, ondersteuning en begrip.

Zit je in een lastige periode waarin zaken niet goed lopen en wil je hierover sparren? Zodat je begrijpt wat er speelt en je er iets aan kunt doen? Dat kan. Kijk even naar wat ik je kan bieden. 

Meer te weten komen over Deep Democracy? Dan is deze masterclass iets voor jou!

Deze masterclass is de perfecte gelegenheid om de nieuwste inzichten en best practices in HR en leiderschap te leren. Je leert bijvoorbeeld hoe je meer draagvlak kunt creëren voor jouw ideeën en projecten in jouw organisatie.