Let’s Connect

Online dialoog volgend op team-mediation of teamcoaching

Most people do not listen with the intend to understand; they listen with the intend to reply. Stephen R. Covey

Circlelytics_Let's Start-Deep Democracy-BouckaertIn samenwerking met CircleLytics biedt Bouckaert een online dialoog aan. Dit online gesprek kan in een meeting of vergadering live worden voortgezet en verdiept, al dan niet onder begeleiding van de teamcoach/facilitator.

Voor wie?

Teams, afdelingen, samenwerkingspartners, ketenpartners, directies.

Waarom zou je Let’s Connect inzetten?

 • Merk je dat de professionals en de directie niet meer op hetzelfde niveau praten met elkaar? Of dat ze niet dezelfde taal spreken? Kortom, dat er ruis in de communicatie zit?
 • Ben je connectie kwijt met je medewerkers, met burgers, met stakeholders of met klanten en weet je niet wat er speelt?
 • Zijn er dringend topics te bespreken met je team, afdeling, tussen directie en werkvloer of met een partij waar je mee samenwerkt?
 • Heb je met veel partijen gezamenlijk een taak uit te voeren en wil je voorafgaand aan een meeting alvast zo veel mogelijk invalshoeken verzamelen over de inhoud, taakverdeling of iets anders rondom de gezamenlijke agenda?
 • Wil je meningen en invalshoeken van deelnemers als één van de stappen in je project, maar je hebt geen idee welke online tool je daar het beste voor gebruikt?
 • Werk je in een internationaal team en lukt het niet om fysiek bij elkaar te komen of te Zoomen/Skypen, maar wil je toch graag weten welke visie je teamleden over een bepaald topic hebben?
 • Is jouw team van samenstelling veranderd en is het teamgevoel en de onderlinge connectie daardoor weg?

Let’s Connect geeft een continue informatiestroom waardoor je als organisatie meteen kunt reageren op snelle ontwikkelingen en veranderingen binnen je team, je organisatie, bij je stakeholders, je klanten of in de markt.

Toepassingsmogelijkheden

Let’s Connect is altijd maatwerk; er zijn veel toepassingsmogelijkheden. We starten bij jouw vraag/dilemma en kijken vervolgens naar je doel. We bespreken in een intakegesprek welke groepen of mensen je bij de online dialoog wilt betrekken en welke vragen we gaan stellen. Een greep uit de toepassingsmogelijkheden:

 • Na een team-mediation- of teamcoachingstraject:
  Het is zinvol om na een traject te peilen hoe iedereen ervoor staat. Dat is handig als je elkaar weinig ziet of als je een inhoudelijke heidag wilt voorbereiden. Soms is de nieuwe ‘code of conduct’ ondergesneeuwd geraakt door de waan van de dag en wil je die opnieuw onder de aandacht brengen. Let’s Connect is een manier om je weer bewust te worden en de nieuw geleerde gewoontes weer op te pakken. Of je kunt Let’s Connect inzetten als je online wilt communiceren over de samenwerking, nieuwe taken, projecten, de feedback cultuur of een nieuw systeem.
 • Bij het betrekken van je stakeholders of bij het maken van nieuw beleid
  Je kunt medewerkers, klanten en stakeholders mee laten denken over toekomstig beleid en strategie of een gezamenlijk uit te voeren agenda. Daarna kan een meeting volgen.
 • Bij projectmatig werken:
  Een online dialoog inzetten als onderdeel van een groter project, als je mensen hun mening wilt horen over een bepaald topic.
 • Conflictoplossing:
  Je kunt de drempel om lastige onderwerpen te bespreken verlagen door er eerst online een vraag over te stellen en je reactie te geven op wat je collega’s delen. Om vervolgens het gesprek live voort te zetten.

Hoe?

Heel eenvoudig: door te klikken op een link in een e-mail biedt deze tool de kans om anoniem te praten met je team èn/of grotere groepen medewerkers van een ander team, een andere afdeling of een andere organisatie, maar ook met bijvoorbeeld je stakeholders, samenwerkingspartners of klanten.

Er zijn twee soorten online dialogen:

 • Klein: tot 20 personen
 • Groot: vanaf 21 tot 500 personen

De stappen voor de Let’s Connect zijn:

 1. Uitnodiging om standpunten en meningen te geven. Er is een vraag bijgesloten, gericht op borging, actualiteiten, toekomstig beleid, strategie, etc.
 2. Mening geven in een ‘open antwoord’.
 3. Structurering en terugkoppeling door ons naar alle deelnemers: alle stemmen worden erkend en gehoord. Mogelijkheid tot reflectie, dialoog, toelichting, peiling (geen bindende stemming) en slot pollvraag.
 4. Analyse: Bouckaert en CircleLytics geven desgewenst een samenvatting van de dialoog.
 5. De online-dialogen als startpunt gebruiken voor dialogen tijdens meetings/vergaderingen over samenwerking of actuele topics.

De vragen worden op maat gemaakt door Bouckaert en CircleLytics.

Resultaat en voordelen

 • Connectie:
  Het zorgt voor verbinding en betrokkenheid door participatie. Dat motiveert iedereen die betrokken is bij je organisatie.
 • Alle informatie komt boven tafel:
  Als je weet wat er speelt en hoe mensen over zaken denken, kun je beter en gemakkelijker besluiten nemen. Je besluiten zijn rijker en duurzamer omdat ze gebaseerd zijn op het horen van meerdere standpunten en perspectieven.
 • Effectief en efficiënt:
  Je kunt vergaderingen of grotere bijeenkomsten op een efficiënte manier voorbereiden met de Let’s Connect dialogen. Je hebt zelfs de mogelijkheid om een online peiling te houden over een bepaald topic. Hiermee bespaar je tijd die je tijdens vergaderingen/meetings kunt besteden aan het verdiepen van de dialoog. Je kunt bovendien snel inspelen op zaken die anders moeten wachten tot het volgende overleg.


De gegevensverwerking door CouncilWise en CircleLytics (beide merken zijn onderdeel van GroupStrat BV) voldoet aan de Europese Algemene verordening gegevens-bescherming (AVG) of bekend onder de Engelstalige afkorting (GDPR). De gegevens worden verwerkt via beveiligde communicatiestandaarden en voldoen aan de benodigde technische vereisten (ISO 27001, ISO 9001 en NEN 7510). De gebruikte e-mailadressen zijn uitsluitend bruikbaar en worden uitsluitend (beveiligd) behouden voor de betreffende dialoog via CouncilWise of CircleLytics.