Let’s Connect

Online dialoog

Most people do not listen with the intend to understand; they listen with the intend to reply. Stephen R. Covey

Circlelytics_Let's Start-Deep Democracy-BouckaertIn samenwerking met CircleLytics biedt Bouckaert een online dialoog aan. Dit online gesprek kan in een meeting of vergadering live worden voortgezet en verdiept, al dan niet onder begeleiding van de teamcoach/facilitator.

Voor wie?

Teams, afdelingen, samenwerkingspartners, ketenpartners, directies.

Waarom zou je Let’s Connect inzetten?

 • Merk je dat de professionals en de directie niet meer op hetzelfde niveau praten met elkaar? Of dat ze niet dezelfde taal spreken? Kortom, dat er ruis in de communicatie zit?
 • Wil je de meningen ophalen van medewerkers, stakeholders of klanten met betrekking tot een bepaald onderwerp?
 • Heb je met veel partijen gezamenlijk een taak uit te voeren en wil je online afstemmen met betrekking tot de gezamenlijke agenda?
 • Ben je met een verandertraject bezig en wil je als werkgroep een online tool gebruiken om meningen uit de organisatie op te halen maar je hebt geen idee welke online tool je daar het beste voor gebruikt?
 • Werk je in een internationaal team en heb je niet de mogelijkheid om fysiek bij elkaar te komen, maar wil je toch graag weten welke visie je teamleden over bepaalde topics hebben?
 • Ben je aan het fuseren en wil je toetsen wat de medewerkers van de betrokken organisaties vinden van de topics uit het fusiedocument?

Let’s Connect geeft een continue informatiestroom waardoor je als organisatie meteen kunt reageren op snelle ontwikkelingen en veranderingen binnen je team, je organisatie, bij je stakeholders, je klanten of in de markt. Let’s Connect verbindt online technologie met het Deep Democracy gedachtegoed en combineert live sessies met online dialogen.

Aanpak

Er zijn veel toepassingsmogelijkheden van Let’s Connect. Let’s Connect is maatwerk. We starten bij jouw vraag/dilemma en kijken vervolgens naar je doel. We bespreken in een intakegesprek welke groepen of mensen je bij de online dialoog wilt betrekken, welke vragen we gaan stellen en welke voorwaarden nodig zijn voor een online dialoog. Daarop volgt een bijeenkomst of een webinar waarin het gedachtegoed van Deep Democracy, doel en aanpak van Let’s Connect wordt uitgelegd.

Wanneer zet je Let’s Connect in? Enkele voorbeelden

 • Na een team-mediation- of teamcoachingstraject:
  Het is zinvol om na een traject te peilen hoe iedereen ervoor staat. Dat is handig als je elkaar weinig ziet of als je een inhoudelijke heidag wilt voorbereiden. Soms is de nieuwe ‘code of conduct’ ondergesneeuwd geraakt door de waan van de dag en wil je die opnieuw onder de aandacht brengen. Of wil je online praten over de samenwerking, nieuwe taken, projecten, de feedback cultuur of een nieuw systeem.
 • Het betrekken van je stakeholders of bij het maken van nieuw beleid
  Je kunt medewerkers, klanten en stakeholders mee laten denken over toekomstig beleid en strategie of een gezamenlijk uit te voeren agenda. Daarna kan een meeting volgen.
 • Bij projectmatig werken:
  Een online dialoog inzetten als onderdeel van een groter project, als je mensen hun mening wilt horen over een bepaald topic.

Hoe?

Heel eenvoudig: door te klikken op een link in een e-mail biedt deze tool de kans om anoniem te praten met je team èn/of grotere groepen medewerkers van een ander team, een andere afdeling of een andere organisatie, maar ook met bijvoorbeeld je stakeholders, samenwerkingspartners of klanten.

De vragen kunnen op maat gemaakt worden door Bouckaert.

De stappen voor de Let’s Connect zijn:

 1. Uitnodiging (via e-mail) om standpunten en meningen te geven.
 2. Mening geven in een ‘open antwoord’.
 3. Structurering en terugkoppeling door ons naar alle deelnemers: alle stemmen worden erkend en gehoord. Mogelijkheid tot reflectie, dialoog, toelichting.
  Peiling (geen bindende stemming)
 4. Analyse, terugkoppeling en live adviesgesprek.
 5. De mogelijkheid tot een live meeting met als input de online dialoog. Of een nieuw Let’s Connect project starten.

Resultaat en voordelen

 • Connectie:
  Het zorgt voor verbinding en betrokkenheid door participatie. Dat motiveert iedereen die betrokken is bij je organisatie.
 • Alle informatie komt boven tafel:
  Als je weet wat er speelt en hoe mensen over zaken denken, kun je beter en gemakkelijker besluiten nemen. Je besluiten zijn rijker en duurzamer omdat ze gebaseerd zijn op het horen van meerdere standpunten en perspectieven.
 • Effectief en efficiënt:
  Je kunt vergaderingen of grotere bijeenkomsten op een efficiënte manier voorbereiden met de Let’s Connect dialogen. Je hebt zelfs de mogelijkheid om een online peiling te houden over een bepaald topic. Hiermee bespaar je tijd die je tijdens vergaderingen/meetings kunt besteden aan het verdiepen van de dialoog. Je kunt bovendien snel inspelen op zaken die anders moeten wachten tot het volgende overleg.

Er zijn diverse mogelijkheden voor jaarabonnementen. Informatie over de Small, Medium en Large abonnementen kun je via de button onderaan deze pagina aanvragen.

Mijn persoonlijke conclusie is dat de tool precies heeft opgeleverd wat de bedoeling is. Dankzij de online dialoog zijn twee grote knelpunten boven water gekomen en zijn onderwerpen als ‘onszelf beter aan afspraken houden, ons meer open stellen voor elkaar en meer spreken met elkaar’ weer op de agenda gekomen. We gaan er mee aan de slag!
Sjoerd Jans, Directeur Crea, november 2018

Wij hebben de online dialoog ‘Maatschappelijke agenda’ gebruikt ter voorbereiding op een nieuwe werkwijze binnen ons team Samenleving en wel met een tweeledig doel: draagvlak te toetsen voor de nieuwe werkwijze èn ideeën en aandachtspunten op te halen voor de implementatie daarvan de komende tijd.
De methodiek van ‘Deep Democracy’ waarbij meningen van de ‘minderheid’ opgehaald worden en volwaardig meetellen in het vervolg, is daarbij uiterst nuttig gebleken. De combinatie met een digitale en anonieme uitvraag bleek ideaal; uiteindelijk hebben alle teamleden hun zegje kunnen doen.
Ook erg prettig was het meedenken vooraf over geschikte vragen en in het algemeen de zeer behulpzame houding.
Het resultaat: een handzaam en overzichtelijk rapportje van aandachtspunten. Daarmee kunnen we ons voordeel doen.
Cathy Venselaar, Beleidsadviseur Team Samenleving, Wijk bij Duurstede, december 2018


De gegevensverwerking door CouncilWise en CircleLytics (beide merken zijn onderdeel van GroupStrat BV) voldoet aan de Europese Algemene verordening gegevens-bescherming (AVG) of bekend onder de Engelstalige afkorting (GDPR). De gegevens worden verwerkt via beveiligde communicatiestandaarden en voldoen aan de benodigde technische vereisten (ISO 27001, ISO 9001 en NEN 7510). De gebruikte e-mailadressen zijn uitsluitend bruikbaar en worden uitsluitend uden voo(beveiligd) behor de betreffende dialoog via CouncilWise of CircleLytics.