Let’s Connect

Online dialoog volgend op team-mediation of teamcoaching

Most people do not listen with the intend to understand; they listen with the intend to reply. Stephen R. Covey

In samenwerking met CircleLytics biedt Bouckaert een online dialoog aan. Dit online gesprek kan in een meeting of vergadering live worden voortgezet en verdiept, al dan niet onder begeleiding van de teamcoach/facilitator.

Voor wie?

Teams, afdelingen, samenwerkingspartners, ketenpartners, directies.

Waarom zou je Let’s Connect inzetten?

Let’s Connect geeft een continue informatiestroom waardoor je als organisatie meteen kunt reageren op snelle ontwikkelingen en veranderingen binnen je team, organisatie, bij klanten of in de markt. Er zijn diverse toepassingsmogelijkheden. Enkele mogelijkheden:

 • Merk jij dat jouw team weer in oude gewoonten en patronen vervalt?
 • Is jouw team van samenstelling veranderd en is het teamgevoel en de onderlinge connectie daardoor weg?
 • Zijn er nieuwe taken uit te voeren en moet er veel afstemming plaatsvinden?
 • Zijn er dringend topics te bespreken maar zit je in een hectische periode waardoor je geen tijd hebt om een bijeenkomst te plannen?

Samenwerking met CircleLytics

Circlelytics_Let's Start-Deep Democracy-BouckaertIn samenwerking met CircleLytics biedt Bouckaert een online dialoog aan. Let’s Connect is een online dialoogvorm die elk kwartaal wordt ingezet om met elkaar in gesprek te gaan over de samenwerking of elk ander topic dat van belang is om je doel als team te bereiken. Dit online gesprek kan in een meeting of vergadering live worden voortgezet en verdiept, al dan niet onder begeleiding van de teamcoach.

Hoe?

Heel eenvoudig: door te klikken op een link in een e-mail biedt deze tool de kans om anoniem te praten met je team èn/of grotere groepen medewerkers van een ander team, een andere afdeling of een andere organisatie, maar ook met bijvoorbeeld je stakeholders.

Er zijn twee soorten online dialogen:

 • Klein: tot 20 personen
 • Groot: vanaf 21 tot 500 personen

Wanneer in te zetten?

 • Borging: de ervaring leert dat na een team-mediation- of teamcoachingstraject het team weer in oude gewoonten kan vervallen die niet effectief zijn. Dit gebeurt vaak in stressvolle periodes of wanneer er veel veranderingen tegelijkertijd plaatsvinden. Dan verval je vaak weer in oud overlevingsgedrag met elkaar. Let’s Connect is een manier om je weer bewust te worden en de nieuw geleerde gewoontes weer op te pakken.
 • Actualiteiten: Als je actuele thema’s wilt bespreken in je online dialoog. Bijvoorbeeld over wat je vindt van de huidige organisatie rondom projecten. Daarmee geeft Let’s Connect een continue informatiestroom waardoor je als team meteen kunt reageren op snelle ontwikkelingen en veranderingen binnen je organisatie, je team, bij klanten of in de markt.
 • Conflictoplossing: Je kunt de drempel om lastige onderwerpen te bespreken verlagen door er eerst online een vraag over te stellen en je reactie te geven op wat je collega’s delen. Om vervolgens het gesprek live voort te zetten.

De stappen voor de Let’s Connect zijn:

 1. Uitnodiging (via e-mail) om standpunten en meningen te geven.
 2. Mening geven in een ‘open antwoord’.
 3. Structurering en terugkoppeling door ons naar alle deelnemers: alle stemmen worden erkend en gehoord. Mogelijkheid tot reflectie, dialoog, toelichting. Peiling (geen bindende stemming) en slot pollvraag.
 4. Analyse.
 5. De online-dialogen als startpunt gebruiken voor dialogen tijdens vergaderingen/meetings over samenwerking of actuele topics.

De vragen worden op maat gemaakt door Bouckaert en CircleLytics.

Resultaat en voordelen

 • Connectie: Het zorgt voor verbinding en betrokkenheid door participatie. Dat motiveert medewerkers, het maakt het werk leuker en de klant wordt daardoor beter bediend.
 • Alle informatie komt boven de waterlijn: Als je weet wat er speelt en hoe je collega’s over zaken denken, kun je beter en gemakkelijker besluiten nemen en je doelen bereiken met elkaar.
 • Effectief en efficiënt: Je kunt vergaderingen of grotere bijeenkomsten op een efficiënte manier voorbereiden met de Let’s Connect dialogen. Je hebt zelfs de mogelijkheid om een online peiling te houden over een bepaald topic. Hiermee bespaar je tijd die je tijdens vergaderingen/meetings kunt besteden aan het verdiepen van de dialoog. Je kunt snel inspelen op zaken die anders moeten wachten tot het volgende overleg.


De gegevensverwerking door CouncilWise en CircleLytics (beide merken zijn onderdeel van GroupStrat BV) voldoet aan de Europese Algemene verordening gegevens-bescherming (AVG) of bekend onder de Engelstalige afkorting (GDPR). De gegevens worden verwerkt via beveiligde communicatiestandaarden en voldoen aan de benodigde technische vereisten (ISO 27001, ISO 9001 en NEN 7510). De gebruikte e-mailadressen zijn uitsluitend bruikbaar en worden uitsluitend (beveiligd) behouden voor de betreffende dialoog via CouncilWise of CircleLytics.