Let’s Start

Online dialoog voorafgaand aan team-mediation of teamcoaching

Als het praten ophoudt, kan het gesprek beginnen. Paul van den Bergh

Voor wie?

Teams, afdelingen, samenwerkingspartners, directies

Waarom zou je Let’s Start inzetten?

Deep Democracy (The Lewis Method) heeft tot doel om zoveel mogelijk talent en potentieel te benutten van medewerkers. Soms lukt dat niet meer of niet voldoende en is het nodig om met elkaar in gesprek te gaan. Dan start je met een intake.

 • Merk jij dat het beantwoorden van een vragenlijst vooral voor de teamcoach/ mediator is maar voor jou en je team weinig oplevert?
 • Vind je het lastig om tijd in te plannen in je agenda om een live afspraak te maken met de teamcoach/ mediator voor een intakegesprek?
 • Heb je het idee dat een intake met jou als leidinggevende, en zelfs een intake met een aantal medewerkers uit het team, niet voldoende weergeeft van hetgeen er speelt doordat niet alle invalshoeken worden meegenomen?

Samenwerking met CircleLytics

Circlelytics_Let's Start-Deep Democracy-BouckaertIn samenwerking met CircleLytics biedt Bouckaert een unieke manier aan om een online intakegesprek met je hele team of afdeling te doen. Als we de dialoog al online kunnen starten beginnen we meteen met ophalen wat er onder de waterlijn speelt zodat je gelijk een start kan maken met het veranderproces.

Hoe?

Heel eenvoudig: door te klikken op een link in een e-mail biedt deze tool de kans om te praten met je team èn grotere groepen medewerkers dan alleen je team.

Er zijn twee soorten online dialogen:

 • Klein: tot 20 personen
 • Groot: vanaf 21 tot 500 personen

Wanneer in te zetten?

Je wilt al meteen aan het denken worden gezet door te lezen wat je collega’s van de samenwerking vinden en je vindt het zinvol om anoniem een reactie te geven op meningen of belevingen van collega’s.

Of je wilt graag weten hoe andere teams of afdelingen naar de samenwerking met jouw team kijken.

De stappen voor de Let’s Start zijn:

 1. Uitnodiging (via e-mail) om standpunten en meningen te geven.
 2. Mening geven in een ‘open antwoord’.
 3. Structurering en terugkoppeling door ons naar alle deelnemers: alle stemmen worden erkend en gehoord.
 4. Mogelijkheid tot reflectie, dialoog: reageren op wat ze lezen. ‘Welk standpunt/ welke mening herken je en licht kort toe’.
 5. De online-dialogen als startpunt gebruiken voor de eerste team-mediation- of teamcoaching-sessie.

Resultaat en voordelen

 • Je hebt al een eerste gesprek gevoerd, informatie in handen die je eerder niet had en iedereen is er nu na de Let’s Start klaar voor om verder in gesprek te gaan.
 • In de aansluitende team-mediation- of teamcoaching-sessie kun je meteen naar de kern gaan en meer diepgang bereiken in de live gesprekken en dialogen.

Je hebt al feedback gehad van je eigen team of teams/ afdelingen en mogelijk ook aanwijzingen waar het probleem zit. Hier kun je meteen mee aan de slag.


De gegevensverwerking door CouncilWise en CircleLytics (beide merken zijn onderdeel van GroupStrat BV) voldoet aan de Europese Algemene verordening gegevens-bescherming (AVG) of bekend onder de Engelstalige afkorting (GDPR). De gegevens worden verwerkt via beveiligde communicatiestandaarden en voldoen aan de benodigde technische vereisten (ISO 27001, ISO 9001 en NEN 7510). De gebruikte e-mailadressen zijn uitsluitend bruikbaar en worden uitsluitend (beveiligd) behouden voor de betreffende dialoog via CouncilWise of CircleLytics.