Let’s Tune

Behoud het talent in je organisatie

Training ‘Let’s Tune’: voer echte gesprekken met je medewerkers!

Voor wie?

(Senior) medewerkers, teamleiders, managers, kwaliteitscontrollers en coaches

Herken je je in één van de volgende situaties?

 • Medewerkers en managers uiten hun frustratie over beoordelings-gesprekken.
 • De HR-cyclus levert niet op wat je ervan verwacht, namelijk de doelen van de medewerker goed afstemmen op de organisatiedoelen.
 • Er wordt geklaagd dat de HR-cyclus weggegooid geld is.
 • De HR-cyclus helpt niet om het verloop terug te dringen en talentvolle medewerkers te behouden.
 • Je vraagt je af hoe je de Generatie Y kunt binden en boeien en realiseert je dat ze functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken tijdverspilling vinden.

Vervang het beoordelingsgesprek door een Let’s Tune gesprek

Met de tool Let’s Tune voer je mooie gesprekken met medewerkers. In deze gesprekken gaat het erom of het doel van de medewerker is afgestemd op de organisatie en haar bedoeling. In dit gesprek check je tweemaandelijks of je nog op het goede spoor zit als medewerker en als organisatie.

Uitgangspunt bij het Let’s Tune gesprek is, anders dan bij het traditionele functioneringsgesprek, dat het een tweerichtingsgesprek is, dus niet een gesprek waarbij de medewerker vertelt en de leidinggevende vragen stelt.

Let's-Tune-1

Het is een dialoogvorm die ervoor zorgt dat belangrijke informatie voor de organisatie en de medewerker op tafel komt. De Let’s Tune gesprekken kunnen een gangbare HR-cyclus, beoordelingsgesprekken, 360 graden feedback of functioneringsgesprekken vervangen. Het Let’s Tune gesprek is een gesprek waarin:

 • Eerlijke feedback in twee richtingen gegeven kan worden.
 • Je voortdurend het beste uit je medewerkers haalt.
 • Je steeds toetst hoe de medewerker het beste kan passen binnen jouw organisatie.
 • De medewerker de gelegenheid krijgt om te toetsen of de organisatie nog steeds bij hem/haar past.
 • Je voorkomt dat je te laat bent met de afstemming tussen medewerker en organisatie waardoor mensen hun heil elders gaan zoeken.

Wat is het voor training?

We werken vanuit het gedachtengoed van Deep Democracy, de Lewis Methode.

De training bestaat uit:

 • Theorie: het basismodel van de ijsberg, hoe verstorende dynamieken ontstaan en wat je eraan kunt doen. Hoe je talent en potentieel optimaal kunt benutten in je organisatie. En wat er gebeurt in onze hersenen als we met elkaar in gesprek gaan en hoe we goede dialogen voeren.
 • De 4 stappen van het Let’s Tune gesprek:

Check-In

 1. Doel, topic en uitgangspunten
 2. Deel alles!
 3. Inzichten
 4. Besluiten

Check-Uit

 • Praktijk: Let’s Tune gesprek oefenen.

De training duurt een dagdeel.