Als ‘my way or the Highway’ toch niet blijkt te werken

De masterclass voor HR en leiders in organisaties

Jij hebt als HR-professional of leidinggevende vast wel eens de vraag gekregen ‘even draagvlak voor project A of B te creëren’. En ondertussen heeft het management eigenlijk al bedacht hoe ze hun project gaan uitrollen, wat alleen maar meer weerstand in de rest van organisatie zal veroorzaken.

In deze masterclass leer je:

 • Dat je draagvlak niet zomaar kunt creëren, maar dat mensen wel met je meegaan op het moment dat ze meegenomen worden in de plannen.
 • Waar je beter mee kunt stoppen zoals harder trekken, duwen en rennen.
 • Welke houding je zelf nodig hebt om waardevolle informatie boven tafel te krijgen voor jouw veranderopdracht of project.
 • Hoe je minderheidsstandpunten mee kunt nemen in het meerderheidsdenken waardoor je draagvlak helpt creëren.

Zit je in een verander- verbeter- of ontwikkeltraject en voel je dat er geen draagvlak voor is? Elke dag dat je blijft investeren in een beter ‘veranderverhaal’ een ‘andere aanvliegstrategie’, training of meeting is verloren moeite. Dit kost niet alleen tijd en geld maar ook onnodige energie.Button: Schrijf je nu hier in voor deze masterclass!

Door deze masterclass verandert je kijk op:

 • Veranderprocessen en begrijp je waarom jouw aanpak niet werkt.
 • De term ‘weerstand’ en wat dit eigenlijk is

 

In deze masterclass kom je erachter:

 • Wat je vooraf kunt doen.
 • Wat je tijdens het traject kunt doen.
 • Waarom mensen saboteren en hoe je constructief met sabotage omgaat.
 • Dat als je zachte factoren weet te beïnvloeden, deze resulteren in keiharde cijfermatige opbrengsten.
 • Daarbij krijg je ook praktijkvoorbeelden van situaties waarin veranderen wel en niet werkt.

 

Bekijk de preview

Wat anderen zeggen over Sandra Bouckaert:

“Na de introductie van Deep Democracy in 2015 binnen Jeugd Noord Veluwe wordt vooral het gedachtegoed gebruikt om te ‘delen wat er speelt’. Er wordt geoefend om zoveel mogelijk boven de waterlijn uit te vissen en het daar te houden. Vanuit de Raad voor Medezeggenschap is deze werkwijze helpend in het krijgen van betere besluiten. De wijze die de Deep Democracy-aanpak biedt, met alle ruimte voor de wijsheid van de minderheid, creëert een basis om vertrouwen en samenwerking te laten groeien.”
Cor Hergaarden, Directeur Bestuurder bij Stichting Jeugd Noord Veluwe

“In 2015 heeft Bouckaert voor mijn team van sociaal makelaars twee teamdagen verzorgd. Het team is heel divers: medewerkers uit drie verschillende organisaties zijn samengevoegd en er zijn veel verschillen wat betreft achtergrond, cultuur, attitude en vaardigheden. De taakinhoud was veranderd en er waren verschillende visies over het werk. De teamdagen hadden tot doel de samenwerking in het algemeen te verbeteren en een start te maken met het komen tot een gemeenschappelijke gedragen organisatievisie. Sandra Bouckaert heeft methodieken ingezet om over wederzijdse verwachtingen, werkhouding, onderlinge relaties, groepsnormen, de invulling van taken en rollen en de visie over de rol van sociaal makelaar te praten. Resultaat na twee teamdagen was dat er meer rust ontstond in het team, meer openheid en betere communicatie. Heikele thema’s konden gemakkelijker besproken worden. Er werd beter naar elkaar geluisterd, er was een basis om met elkaar in gesprek te gaan en de sfeer was verbeterd.”
Liesbeth van Eijndhoven, directeur bestuurder van Stichting Vooruit

Schrijf je nu in voor de Masterclass

Wil je ook graag weten hoe je je personeel mee krijgt bij nieuwe beslissingen in de bedrijfsvoering? Ontdek nieuwe inzichten over een constructieve manier om draagvlak te creëren in de organisatie en begin vandaag al met het toepassen van de kennis. Speciaal voor jou als lezer van BG Magazine is de masterclass al voor € 62,5 inclusief btw. Schrijf je nu in om deze korting te claimen!

Button: Koop de masterclass en krijg toegang

Nog vragen over deze masterclass? Lees de veelgestelde vragen hier beneden:

Veelgestelde vragen over de Masterclass

1. Een podcast luisteren is interessant maar daarmee heb ik nog geen veranderproces leren begeleiden

Sandra: Dat klopt, het is natuurlijk geen training waarin je kunt oefenen. Maar doordat je aan het denken wordt gezet en je anders gaat kijken, ga je vanzelf andere vragen stellen, vooraf zaken anders aanpakken en misschien ook wel stoppen met bepaald gedrag, doordat je het van jezelf herkent. En na het beluisteren van deze podcast kun je besluiten om je al dan niet verder te scholen in het begeleiden van veranderprocessen.

 

2. Deep Democracy klinkt nogal soft, dat is denk ik niets voor mij

Sandra: Dat begrijp ik en het kan best zijn dat het niet bij je past. Maar uit de praktijk, en ook uit onderzoek blijkt dat zachte en harde factoren samen tot het beste resultaat leiden, dat wil zeggen: meer winst, productievere medewerkers, minder uitval en verloop. Dus ik denk zeker de moeite om je in een methode te verdiepen die heel effectief is om de soft skills in een organisatie op een hoger plan te brengen.

 

3. Mensen meenemen in je plannen kost heel veel tijd, je moet veel met ze praten, je verdiepen in hun meningen, die tijd heb je helemaal niet. Dus ik zie niet in waarom deze podcast interessant kan zijn.

Sandra: Dat is in het begin zeker zo. Je moet meer tijd vrij maken om echt te luisteren naar wat er speelt. Maar je haalt die tijd later weer in. Als mensen zich gehoord voelen en je kunt een groot deel van hun ideeën meenemen creëer je draagvlak. Dan is tegenwerken niet meer nodig. Tegenwerken kost energie en doen mensen niet voor hun plezier. Het kost immens veel energie. Als iedereen ‘mee’ is met het nieuwe project heb je later dus niet alleen tijdwinst maar ook energiewinst.

 

4. Ik heb wel eerder iets over Deep Democracy gehoord/ gelezen. Ik vind het wel mooi maar het lijkt mij allemaal heel utopisch. In de meeste organisaties gaat het er gewoon top down aan toe.

Sandra: Ik kan me voorstellen dat je dat denkt. Wist je dat de methode hele handzame stappenmodellen heeft voor besluitvorming, vergadertools en debatgesprekstechnieken? In management wordt ze al 30 jaar succesvol toegepast in het bedrijfsleven in meer dan 40 landen. Er zijn inmiddels meer dan 50 instructors en vele practitioners. De methode wordt tegenwoordig breed toegepast: in de politiek, boardrooms, besturen, raden van toezicht, raden van commissarissen, ondernemingsraden/medezeggenschap, in onderhandelingen tussen regeringen en oorspronkelijke bevolkingen, bemiddelingen bij stammenoorlogen en bij waarheidscommissies in Afrika.

Button: Schrijf je nu hier in voor deze masterclass!