Coaching voor medewerkers

“Nothing ever goes away until it teaches us what we need to know”, Pema Chodron

Voor wie?

Voor coaches, gespreksvoerders, procesbegeleiders, facilitators, adviseurs en uitvoerend medewerkers.

Er zijn momenten in je werk waarin je behoefte hebt aan een coach.
Je merkt dat je tegen situaties aanloopt waar je niet goed mee om kunt gaan. Je hebt behoefte aan een coach die je onafhankelijk advies geeft. Een expert die met je mee kijkt en je handvatten aanreikt, zodat het beter gaat.

Herken je één van de volgende situaties?

  • Je wilt je vaardigheden verbeteren, omdat je tegen situaties aanloopt in je werk waarop je op dit moment geen passend antwoord hebt.
  • De samenwerking met je collega’s is niet optimaal.
  • Er zijn spanningen in de samenwerking met je collega’s.
  • Je bent bekent met de Deep Democracy methode. Je hebt al één of meerdere levels gevolgd. Je hebt behoefte aan extra ondersteuning bij de toepassing van deze methode in de praktijk.

Dan is coaching voor medewerkers iets voor jou!

Bewustwording vergroten

Tijdens de coaching werken we aan het bewustwordingsproces van jezelf.

Je wordt je bewust van je eigen kracht en kwaliteiten en je leert je valkuilen overwinnen. Je werkt aan je kwaliteiten en ruimt belemmerende factoren op. Je wilt graag vaardiger worden in het begeleiden van gesprekken met groepen of cliënten, of je wilt graag beter functioneren op je werk en in de samenwerking.

In de coaching ligt de focus op:

  • Vaardigheden verder ontwikkelen
  • Professionele en persoonlijke ontwikkeling
  • Het effectief omgaan met emoties
  • Het werken aan je gewenste identiteit

Je werkt aan het gewenste gedrag. Gedrag wordt niet alleen beïnvloed door de omgeving maar ook door innerlijke factoren: je overtuigingen, emoties en gedachten bepalen wat je voelt en doet. Het zijn deze innerlijk factoren die werkelijke gedragsveranderingen tot stand brengen.

Wat is onze aanpak?

We werken vanuit het gedachtengoed van Ontological Coaching, een holistische benadering. Belangrijk bij deze benadering is hoe onze manier van zijn je in de juiste mindset brengt om effectief te zijn in je werk. We kijken hierbij steeds naar de wisselwerking tussen taal, emoties en lichaamsbewustzijn. De medewerker krijgt ook praktische tools aangereikt, zoals Deep Democracy en andere modellen. Er is altijd verbinding met het werk en de welzijn van de medewerker. We hebben expert-coaches op het gebied van HRM, arbeids- en organisatiepsychologie, arbeidsrecht, werving en selectie, zelfsturing en fusiebegeleiding.

Ik heb Sandra’s coaching als zeer waardevol ervaren! Het inzicht dat ik in onzekere situaties terugval in oude patronen is heel verhelderend. Ik zat ‘in de soep’ en Sandra heeft me daaruit geholpen. Als ik de kans heb, maak ik graag nog eens gebruik van haar coaching.

Aphra van den Berg, 20 maart 2017