Deep Democracy Leiderschapsprogramma

Co-Resolve

Blink uit in je leiderschap

In de complexe en snel veranderende wereld van vandaag is het kunnen begeleiden van transformatieprocessen een essentiële kwaliteit van leiders geworden. Met dit participatief leiderschapsprogramma vergroot je je capaciteiten om hier in turbulente tijden succesvol in te zijn, door het potentieel aan diversiteit en creativiteit in jouw organisatie te benutten.

Voor wie?

Voor middelmanagement, directie en voorzitters.

Herken jij in jouw rol als leider de volgende situaties?

 • Heeft jouw team of organisatie problemen met het nemen van gemeenschappelijke besluiten?
 • Werken je teamgenoten niet samen maar juist tegen elkaar in?
 • Is er in jouw organisatie weerstand tegen verandering en nieuwe initiatieven?
 • Zijn belanghebbende partijen afgehaakt, voelen ze zich machteloos en lukt het hun niet om gehoord te worden?
 • Zou je graag de energie die in een conflict gaat zitten omzetten in brandstof voor een productief proces?
 • Wil jij je leidinggevende kwaliteiten vergroten om beter om te kunnen gaan met complexe en gespannen verhoudingen?

Zo ja, dan verschaft deze training jou de instrumenten waaraan jij en je organisatie behoefte hebben.

Wat is Co-Resolve voor training?

Sandra Bouckaert: Deep Democracy The Lewis MethodHet participatief leiderschapsprogramma is gebaseerd op de Lewis-methode van Deep Democracy, ontwikkeld in het Zuid-Afrika van na de apartheid. Het wordt toegepast in meer dan veertig landen over de hele wereld. De Lewis methode is een leiderschaps- en facilitatiemethode. Deze is bij uitstek geschikt voor het oplossen van problemen in verhoudingen. En voor groepsprocessen die emotioneel beladen zijn of gekenmerkt worden door grote verschillen en diversiteit.

De training voorziet je vooral van de kennis en kunde die je nodig hebt voor:

Het nemen van gemeenschappelijke besluiten

 • Dynamische gesprekken faciliteren die betrokkenheid, spontaniteit, creativiteit en enthousiasme opwekken.
 • Je profiteert van de kracht en collectieve intelligentie van de groep. Je zorgt ervoor dat zelfs de stilste deelnemers hun mening geven.
 • Veiligheid creëren in zowel grote als kleine groepen voor het nemen van moeilijke en moedige besluiten.
 • Je zoekt naar de wijsheid van de minderheid in de groep. Je verbetert het meerderheidsbesluit door de wijsheid van de minderheid erin op te nemen.

Het begrijpen van verhoudingen en groepsdynamiek

 • De dynamiek van een groep leren doorzien; vroege signalen oppikken van verzet en opkomend conflict waarop je tijdig kunt reageren.
 • Je begrijpt wat de obstakels voor goede communicatie zijn en bouwt samen met je team/organisatie aan een gedeelde visie.
 • Je begint en eindigt vergaderingen op een krachtige manier om de mensen in de groep met elkaar te verbinden en te focussen op de thema’s en onderwerpen.
 • Grip krijgen op wat er speelt.

Het verminderen van spanning

 • Je leert de onderhuidse spanningen die de voortgang van de groep tegenhouden herkennen en verminderen. En je kunt verschuivingen in de groepsverhoudingen signaleren. Je weet welke facilitatiemethoden je toe moet passen bij polarisatie.
 • Je helpt meningsverschillen, ruzies en conflicten op te lossen in plaats van toe te laten dat mensen boos blijven en elkaar beschuldigen. En je ziet het creatieve potentieel dat in elk conflict zit en laat dit tot bloei komen.

Aanpak

De training bestaat uit acht modules, in totaal vier dagdelen. Je krijgt theoretische achtergronden en praktische aanwijzingen die je ervaringsgericht laten leren. Hiermee heb jij als leider de basis om het krachtige instrumentarium van Deep Democracy toe te gaan passen in je praktijk.

Wat levert de CoResolve training op ?

 • Je hebt geleerd meningsverschillen in te zetten als iets waarvan je kan leren over je persoonlijk leiderschap en je werkrelaties.
 • Bewustwording van de minderheidsstem in groepen en je hebt de waarde daarvan ontdekt. Na deze training kun je de minderheidsstem herkennen, erkennen en inzetten voor rijke besluitvorming.
 • Je kunt met een groep tot gedragen besluitvorming komen.
 • Je hebt geleerd met conflict en spanning om te gaan en deze krachten om te buigen om tot constructieve oplossingen te komen.
 • Kennis over het hoe en waarom inzetten van diagnostische tools om ongrijpbare processen te leren begeleiden.
 • Je hebt geleerd hoe je krachtig leiderschap kunt combineren met inspraak van medewerkers.
 • Je bent in staat gesprekken te leiden die er echt toe doen.
 • Verschillen in groepen herken je, je kan ermee omgaan en je kunt deze benutten.
 • Je hebt Deep Democracy werkvormen leren toepassen in vergaderingen.
 • Je kunt effectief en gefocust vergaderen.
 • Dieper inzicht in jezelf als leider: je hebt meer zelfkennis, je bent zelfbewuster en je kunt je kwaliteiten inzetten voor impactvol en duurzaam leiderschap.
 • Een certificaat van de internationale Deep Democracy community. Je volgt het opleidingspad en als je verder gaat met de opleiding kun je instructor worden. Met dit certificaat krijg je overal ter wereld toegang tot een Level 3 training.