Diversiteitsvraagstukken

Benut het hele spectrum van talenten in je team

Benut de kracht van verschillen

Voor wie?

(Project)teams en samenwerkingsverbanden met een grote diversiteit.

Herken je één of meerdere van de volgende situaties?

Mensen met verschillende (culturele) achtergronden, jongere en oudere werknemers, medewerkers met een verschillend opleidingsniveau, andere werkwijzen en/of leerbehoeftes werken met elkaar samen binnen hetzelfde team. Het maakt niet uit welke verschillen er zijn: diversiteit in je team kán een enorme meerwaarde zijn, maar het kan ook tot impasse leiden. In jouw team merk je dat:

 • Verschillen onoverbrugbaar lijken: medewerkers begrijpen elkaar niet.
 • Diversiteit in culturele achtergrond, generaties of andere verschillen tot misverstanden en conflicten leiden.
 • Er issues beginnen te ontstaan die niet meer bespreekbaar zijn.
 • Er een groot verlangen is om alle talenten die aanwezig zijn te benutten en er tegelijkertijd frustratie is dat dit niet lukt.

Wanneer interessant?

Als het om samenwerken gaat wil je de verschillen gebruiken om vaardiger te worden als team, organisatie of samenwerkingsverband. Je wilt dat medewerkers naar elkaar luisteren, dat ze open staan voor elkaars verschillen. Je wilt dat ze hun stereotiepe beelden bijstellen en onderzoeken waarom zaken fout lopen of waarom misverstanden ontstaan. Je wilt dat ze nieuwe, effectieve manieren van werken met elkaar ontdekken. Met andere woorden: je wilt profiteren van een grote diversiteit, in plaats van dat het je team belemmert.

Aanpak

Bouckaert verzorgt teamcoaching op maat voor teams en samenwerkingspartners. De facilitatie richt zich op samenwerking en communicatie en problemen die gaan over diversiteit. Wij starten altijd met een uitgebreide intake waarin we de uitdagingen inventariseren, de verschillen en de overeenkomsten in kaart brengen. In de teaminterventies die volgen werken we, naast andere methoden, met het gespreksmodel ‘Het niet Gevoerde gesprek en ‘Het Gesprek op Voeten van de Deep Democracy, de Lewis methode. In deze gesprekken worden culturele diversiteit, verschillen in werkwijze, waarden, gewoonten en gedrag op een constructieve manier besproken, zonder het conflict uit de weg te gaan. Het gesprek bestaat uit vier stappen en we duiken ‘onder de waterlijn’ om op te halen wat normaliter niet gezegd wordt.

 • 1e Stap: De tegenstellingen bepalen en communicatieregels afspreken.
 • 2e Stap: Zeggen wat gezegd moet worden.
 • 3e Stap: Zelfreflectie en nieuwe inzichten: ontdekken wat je geraakt heeft en reflecteren over de kern van waarheid die er in zit.
 • 4e Stap: Vanuit de opgedane inzichten bespreken van de oplossing: actieplan, afspraken en besluiten voor de toekomst.

Is er een basis van veiligheid in het team of samenwerkingsverband gelegd, dan kijken we wat er nodig is om effectief met elkaar te kunnen samenwerken en leren we de nodige vaardigheden zoals bijvoorbeeld interculturele vaardigheden aan. De teamcoaching wordt afgesloten met een evaluatie.

Wat levert deze interventie op?

 • Inzicht in groepsdynamiek en de (ineffectieve) patronen van het team.
 • Inzicht in en leren van de verschillen binnen het team.
 • De manier van doen en laten die nodig is om als team je doel te bereiken is helder en bewust gemaakt.
 • Verbeterde samenwerking.

Deep Democracy is een denkkader waar ik heel enthousiast over ben en we zochten iemand die dat gedachtegoed bij ons kon introduceren. We zijn een nieuwe organisatie met een spannende opdracht – transformatie Jeugdzorg – en we kennen elkaar nog niet echt goed.
In Sandra troffen we een trainer met rust en aandacht voor de diversiteit van mensen en ideeën die samenkomen in het traject dat we met elkaar gaan.

Ineke Verdoner – coach zelforganiserende teams Stichting Jeugd Regio Noord-Veluwe

Wil je weten wat Deep Democracy voor jouw situatie kan betekenen?
Schrijf je dan in of vraag informatie aan!