Executive coaching

Versterk je professionele en persoonlijke leiderschap in de context van je werkpraktijk

“Nothing ever goes away until it teaches us what we need to know”. Pema Chodron

De druk aan de top van organisaties wordt steeds groter. Je realiseert je dat je in je rol als leider een grote impact hebt op de organisatie en je ziet coaching als een geïntegreerd onderdeel van de rol en de taak van de leider.

Voor wie?

Directieleden, bestuurders, managers en toezichthouders.

Herken jij één van de volgende situaties?

  • Je begrijpt dat goed leiderschap voor een groot deel neerkomt op het managen van werkrelaties. Je vindt interacteren met anderen soms een lastig aspect van leiderschap omdat in relatie zijn met anderen alles met jezelf te maken heeft. Daarom wil je graag onderzoeken hoe jij met lastige situaties omgaat met collega’s en klanten en hoe je tegen dilemma’s aankijkt.
  • Je wilt graag effectiever worden in overlegmomenten, oordeelsvorming, en het leiden van besluitvormingsprocessen. Je wilt meer inzicht in hoe je invloed kunt uitoefenen, sturen en adviseren. Je denkt dat suggesties, verheldering en het aanscherpen van vaardigheden door een coach jou kunnen helpen effectiever te worden op deze aspecten van jouw leiderschap.
  • Je ervaart als leider niet langer dat feedback op jou vanzelfsprekend naar je toe komt. Dat maakt het lastig om je eigen blinde vlekken en de belemmerende patronen in je organisatie in beeld te krijgen. Je wilt (zelf)reflectie als een voortdurend proces inzetten. Je beseft dat feedback opzoeken, tegenspraak organiseren en reflecteren kunnen helpen bij het verhelderen van je zelfbeeld en de rol van de leider(s) in de organisatie. Deze inzichten direct kunnen inzetten om betere resultaten te boeken vind je vanzelfsprekend. Je zoekt een coach die jou feedback geeft, confrontaties niet uit de weg gaat en samen met jou op zoek gaat naar blokkades en potentieel. Maar waarmee je ook je ideeën kunt delen en uitproberen.

Aanpak

We starten altijd met een intake gesprek waarbij we de vraag verhelderen, wederzijdse verwachtingen uitspreken, en nagaan of er een ‘klik’ is. Afhankelijk van de vraag kan de coaching zich richten op (één van) de volgende gebieden:

  • Vragen rond werkrelaties en interacties met anderen.
  • Identiteit van jou als leider en de waarde van jouw rol in de organisatie.
  • Vragen rond persoonlijke blokkades, drijfveren en potentieel.

Afhankelijk van de vraag kan de rol van de coach variëren van sparringpartner, spiegelaar, ondersteuner, uitdager, of adviseur.  Het doel van de coaching is om je focus waarmee je naar je professionele wereld kijkt te verleggen, waardoor je meer ruimte krijgt om gewenste resultaten te bereiken. Het coaching traject spreekt altijd je zelflerend vermogen aan. Je ontwikkelt andere capaciteiten en vergroot je handelingsrepertoire met als resultaat grotere effectiviteit.

De uitkomst hangt af van jouw persoonlijke doelen en uitdagingen. Mogelijke resultaten van coaching zijn onder andere (een van de) volgende opbrengsten:
– een beter begrip van jouw impact en invloed op anderen,
– betere resultaten,
– betere werkrelaties met anderen,
– effectiever inzet van acties en handelen,
– effectiever persoonlijk leiderschap,
– een groter gevoel van welzijn en tevredenheid.

We werken onder andere vanuit het gedachtengoed van ontological coaching, Deep Democracy, Carl Rogers en psychodrama. Belangrijk is hoe jouw manier van zijn je in de juiste mindset brengt om effectief te handelen in je werk.

I did find the process interesting and useful so thank you for creating the space for us to not only work through some critical issues but also strengthening our partnership.
Shaun Mellors, Director Knowledge and Influence International HIV/AIDS Alliance, 2017