Executive coaching

Versterk je professionele en persoonlijke leiderschap in de context van je werkpraktijk

“Nothing ever goes away until it teaches us what we need to know”. Pema Chodron

De druk aan de top van organisaties wordt steeds groter. Je realiseert je dat je in je rol als leider een grote impact hebt op de organisatie en je ziet coaching als een geïntegreerd onderdeel van de rol en de taak van de leider.

Voor wie?

Directieleden, bestuurders, managers en toezichthouders.

Herken jij hier iets van?

  • Je begrijpt dat goed leiderschap voor een groot deel neerkomt op het managen van werkrelaties. Je vindt communiceren met anderen soms een lastig aspect van leiderschap omdat in relatie zijn met anderen alles met jezelf te maken heeft. Daarom wil je graag onderzoeken hoe jij met lastige situaties omgaat met collega’s, klanten en stakeholders.
  • Je ervaart als leider niet langer dat feedback op jou vanzelfsprekend naar je toe komt. Dat maakt het lastig om je eigen blinde vlekken en de belemmerende patronen in je organisatie in beeld te krijgen. Je wilt (zelf)reflectie als een voortdurend proces inzetten. Je beseft dat feedback opzoeken, tegenspraak organiseren en reflecteren kunnen helpen bij het verhelderen van je zelfbeeld en de rol van de leider(s) in de organisatie. Deze inzichten direct kunnen inzetten om betere resultaten te boeken vind je vanzelfsprekend. Je zoekt een coach die jou feedback geeft, confrontaties niet uit de weg gaat en samen met jou op zoek gaat naar blokkades en potentieel. Maar waarmee je ook je ideeën kunt delen en tegen het licht kunt houden.
  • Je wilt je verder ontwikkelen als leider maar je weet nog niet precies in welke richting en wat je daarvoor nodig hebt. Dit wil je graag uitzoeken in coaching.

Aanpak

We starten altijd met een intake gesprek waarbij we de vraag verhelderen, wederzijdse verwachtingen uitspreken, en nagaan of er een ‘klik’ is. Afhankelijk van de vraag kan de coaching zich richten op (één van) de volgende gebieden:

  • Vragen rond werkrelaties en interacties met anderen.
  • Identiteit van jou als leider en de waarde van jouw rol in de organisatie.
  • Vragen rond persoonlijke blokkades, drijfveren en potentieel.

Afhankelijk van de vraag kan de rol van de coach variëren van sparringpartner, spiegelaar, ondersteuner, uitdager, of adviseur.  Het doel van de coaching is om je focus waarmee je naar je professionele wereld kijkt te verleggen, waardoor je meer ruimte krijgt om gewenste resultaten te bereiken. Het coaching traject spreekt altijd je zelflerend vermogen aan. Je ontwikkelt andere capaciteiten en vergroot je handelingsrepertoire met als resultaat grotere effectiviteit.

De uitkomst hangt af van jouw persoonlijke doelen en uitdagingen. Mogelijke resultaten van coaching zijn onder andere (een van de) volgende opbrengsten:
– een beter begrip van jouw impact en invloed op anderen,
– betere resultaten,
– betere werkrelaties met anderen,
– effectiever inzet van acties en handelen,
– effectiever persoonlijk leiderschap,
– een groter gevoel van welzijn en tevredenheid.

Wat voor Coach ben ik en hoe werk ik?  

Deep Democracy is een visie die alle stemmen in jou als executive leider waardeert, met bijzondere aandacht voor díe stemmen die jij op een zijspoor hebt gezet. Opgegroeid als bi -cultureel kind (Vlaams – Nederlands) snap ik cultuurverschillen en heb ik oog voor diversiteit. Omgaan met verschillen is mijn tweede natuur. De basis van mijn coachingsstijl is inzichtgevend. Ik ben zorgvuldig en zoek graag de diepte op, maar zet ook speelse werkvormen zoals psychodrama in, die door relativering en humor de nodige lichtheid brengen. In psychodrama beeld je gebeurtenissen herinneringen, fantasieën, spannende situaties in de toekomst, innerlijke conflicten en dromen uit. Door het doorleven en beleven van situaties zonder te analyseren, en te interpreteren doe je nieuwe inzichten op maar kun je ook met ander, voor jou onbekend gedrag, experimenteren binnen een veilige setting. Jij als coachee staat bij mij centraal .Jij onderzoekt in je eigen tempo je coachvragen. Ik geloof dat jij je ontwikkelt doordat jij ruimte en aandacht krijgt.

Ik raad Sandra aan omdat ze correct, kordaat en efficiënt is: doen wat gedaan moet worden. Ze ziet heel snel wat nodig is, welk tempo de coachee heeft en ze stelt verdomd goede en diepgaande vragen, zet gewoon al haar registers open en masseert pijnlijke plekken met veel warmte.

En ze blijft zakelijk en vriendelijk tegelijk.

Ik heb vier coachingssessies online gevolgd in 2021/ 2022. De coaching betekende voor mij dat we telkens snel en verdiepend ingingen op hindernissen die mij beletten om mijn job met volle overgave te doen. Het allerbelangrijkste is dat Sandra mij GEZIEN heeft. Ze zag en begreep wat in de weg zat. Diepe, niet geheelde wonden, die mijn zelfvertrouwen aantastten, kregen voor het eerst een warme, empathische erkenning. Ik kon de oude plek achter me laten en een nieuwe innemen.

Dit was heel wezenlijk voor mij. Ik kon “overstappen”.

Het mooiste van de coaching vond ik het diepe vertrouwen dat Sandra aan mij gaf. De erkenning dat ik er met al mijn kleine onhebbelijkheden mag en kan zijn. Dat het goed is. En dat ze dit met zoveel gemak aanvoelt en verwoordt.

Als ik dit coachingstraject niet was aangegaan was ik misschien blijven dralen. Er zaten overtuigingen in de weg die mij ervan weerhielden om mijn plek in te nemen. Ik neem nu de lead in taken op beleidsniveau, en voel me zelfzeker. Ik ben met zachte, strategische hand aan de slag gegaan en nu weet de hele organisatie wie ik ben en wat ik kan.

Ook in mijn trainingen en processen lijk ik dit uit te stralen. Stakeholders zijn tevreden, ik heb een feedbackronde gedaan en er komen steeds meer complexe opdrachten.

Marjan Blokland, procesbegeleider en trainer bij Kwadraet, bestuurder bij AIF+ vzw en Motief vzw.

 

Met haar training en begeleiding weet Sandra de juiste snaar te raken. Zij heeft ons geholpen om ingewikkelde onderwerpen bespreekbaar te maken. Haar methode, gedegen voorbereiding en vermogen aan te sluiten bij de groep maakte dat we als team sterker zijn geworden. We hebben alle stemmen in het team kunnen horen en met elkaar besluiten kunnen nemen. Hierdoor kunnen we verder en blijven we niet in cirkels draaien.

Sandra heeft ons kennis laten maken met de deep democracy. Ze geeft een goede onderbouwing, maar laat het ons ook meteen ervaren. Haar begeleiding daarbij is prettig en ontwapenend. Met slechts een paar sessies zijn wij al goed op weg geholpen. Sandra voegt dan uit, maar blijft beschikbaar. Instappen is belangrijk, uitvoegen is moeilijker. Zij bespreekt dit in de groep en heeft ons de tools geven om zelf verder te gaan.

Sophie Koek, directeur bedrijfsvoering divisie Verslaving.

I did find the process interesting and useful so thank you for creating the space for us to not only work through some critical issues but also strengthening our partnership.
Shaun Mellors, Director Knowledge and Influence International HIV/AIDS Alliance