Let’s Connect online

Dé e-mail en video dialoog voor jouw organisatie tijdens de coronacrisis!

Dankzij de online dialoog zijn twee grote knelpunten boven water gekomen en zijn onderwerpen als ‘onszelf beter aan afspraken houden, ons meer open stellen voor elkaar en meer spreken met elkaar’ weer op de agenda gekomen. We gaan er mee aan de slag!
Sjoerd Jans, Directeur Crea, november 2018

Voor wie?

Ben jij leider van een team of afdeling? Maak je deel uit van een directie van overheid en semi-overheid of een winstgevende organisatie? Wil je met je MT, je afdeling, je OR, je samenwerkingspartner(s) of ketenpartner(s) op een erg handige en snelle manier een online dialoog voeren? Is het één van jouw kernwaarden om talent te benutten en te behouden en engagement te creëren?

Goede besluiten nemen op basis van àlle standpunten en (online) in verbinding blijven

Als je niet weet hoe je alle verschillende belangen binnen je organisatie kunt managen en het niet lukt om goede besluiten te nemen, raak je snel de verbinding kwijt.

Het is niet gemakkelijk om aan te sluiten bij jouw team(s) omdat ze (gedeeltelijk) online werken. Je vraagt je af: hoe hou ik hen aangesloten en betrokken?

Goede besluiten nemen via online meetings vraagt nu extra veel van je. Je wilt graag je medewerkers laten meedenken maar je weet niet hoe je ideeën kan verzamelen van grote groepen medewerkers. Dat is zonde, want je kunt met elkaar slimme oplossingen bedenken voor knelpunten die jullie in het werk tegenkomen. Bovendien neem je met Let’s Connect online in je beleid de wijsheid van de minderheidsstem mee.

Het is echt mogelijk om in deze tijden van crisis ‘up and running’ te blijven zodat je medewerkers motiveert en hun creatieve brein maximaal inzet om:

 • Snel en eenvoudig alle meningen op te halen uit verschillende segmenten in je organisatie zodat je gedragen besluiten kunt nemen.
 • Sociale interactie en teamspirit te creëren.
 • Flow van samenwerken te ervaren doordat medewerkers dankzij de geavanceerde software die wij gebruiken op elkaar kunnen reageren in een unieke tweede ronde.
 • Creatieve denkkracht van jouw medewerkers maximaal in te zetten voor problemen die nu spelen.
 • Kwaliteits-informatie tot je beschikking te krijgen dankzij unieke algoritmes die àlle meningen en invalshoeken, ook die van de minderheidsstem, verwerken.
 • Samen met je medewerkers de broodnodige transformaties door te voeren en zo samen sterker uit de crisis komen.

Sandra Bouckaert Deep Democracy: Let's Connect online 4

Ben jij er klaar voor om je als organisatie snel aan te passen in crisistijd en je positief te onderscheiden? Dan is Let’s Connect online iets voor jou(w organisatie)!

Hoe ziet een Let’s Connect online traject eruit?

Je krijgt:

 • Een intakegesprek via een videocall;
 • Waardegestuurde e-mail dialogen vanuit het mooie Deep Democracy gedachtegoed;
 • Dialoogrondes met slechts 1 tot 3 vragen die veel informatie opleveren;
 • Advies en hulp bij het stellen van de juiste vragen op de juiste momenten;
 • Hulp bij het opstellen van de uitnodigingstekst;
 • Een eerste uitnodigingsronde (via e-mail) waarin deelnemers anoniem standpunten en meningen geven (als je je mening geeft in een ‘open antwoord’ is er ruimte om je mening toe te lichten);
 • Peiling/ranking in een tweede ronde (geen bindende stemming), waarin alle gegeven standpunten die je kunt ranken evenredig aan bod komen;
 • Wij structureren de gegeven antwoorden en maken een rapportage: alle stemmen worden erkend en gehoord, ook de minderheidsstem,
 • Terugkoppeling en toelichting via een videocall op hoe je onze rapportage leest en interpreteert;
 • Advies(gesprek) op maat waarin we de vragen formuleren voor de nieuwe dialoogronde;
 • Telefonische beschikbaarheid bij vragen tussendoor,
 • Wij zorgen ervoor dat deelnemers de mailtjes krijgen.

Stappenschema van de online dialoog

Sandra Bouckaert Deep Democracy: Infographic Let's Connect online

 

Praktische informatie

We hebben abonnementen van 4, 6 en 12 dialoogrondes en de doorlooptijd is één jaar.

We draaien projecten tot 30 deelnemers (Deep), vanaf 30 medewerkers tot 500 (Deeper) en vanaf 500 personen (Deepest, tot 15.000).

Sandra Bouckaert Deep Democracy: Visies en meningen opvissen 1

De opzet is flexibel en op maat. Afhankelijk van de uitkomsten en knelpunten die gaandeweg de dialoog helder worden kunnen we het aantal gewenste dialogen aanpassen. Verschillende segmenten bevragen tegelijkertijd gedurende de looptijd is ook mogelijk.

Positieve resultaten met de online dialogen

Wij hebben de online dialoog ‘Maatschappelijke agenda’ gebruikt ter voorbereiding op een nieuwe werkwijze binnen ons team Samenleving en wel met een tweeledig doel: draagvlak te toetsen voor de nieuwe werkwijze èn ideeën en aandachtspunten op te halen voor de implementatie daarvan de komende tijd.

De methodiek van ‘Deep Democracy’ waarbij meningen van de ‘minderheid’ opgehaald worden en volwaardig meetellen in het vervolg, is daarbij uiterst nuttig gebleken. De combinatie met een digitale en anonieme uitvraag bleek ideaal; uiteindelijk hebben alle teamleden hun zegje kunnen doen.

Ook erg prettig was het meedenken vooraf over geschikte vragen en in het algemeen de zeer behulpzame houding.

Het resultaat: een handzaam en overzichtelijk rapportje van aandachtspunten. Daarmee kunnen we ons voordeel doen.

Cathy Venselaar, Beleidsadviseur Team Samenleving, Wijk bij Duurstede, december 2018

Eind 2019 heeft Humanitas de online dialoog van Bouckaert (Let’s Connect) ingezet voor 20 medewerkers met de vraag ‘wat wens je jouw organisatie toe in 2020?’. Dankzij deze dialoog zijn er waardevolle aandachtspunten naar boven gekomen die door Humanitas herkend werden zoals: aandacht voor medewerkers, werkplezier, een helder beleid en visie, stil staan bij het 75-jarig jubileum, een rustigere en positieve periode voor de organisatie.

Omdat de dialoog door corona snel gedateerd was, smaakte het naar meer, vragen zoals: waar zitten onze blinde vlekken en onze blokkades, waren interessant voor ons. Ook om verder te onderzoeken wat de zwijgende minderheid nu ècht vind. En waar de overeenstemming zit. Die zit soms op een plek waar je hem niet verwacht. Deze methode geeft veel inzicht en mijn interesse in de methodiek heeft ertoe geleid dat ik de Deep Democracy training level 1 heb afgerond. Dit is een methode die werkt.

Wat ik fijn vond aan de samenwerking was dat Patricia en Sandra erg grondig waren. Ze vroegen door waar het niet duidelijk was en waren zeer goed in het in kaart brengen van het probleem.
Jolan van den Broek, lid directieteam Humanitas, 2019

Sandra Bouckaert Deep Democracy: Let's Connect online 7

Let’s Connect online geeft jou de kans om een online dialoog te doen die wezenlijk verschilt van andere tools. De unieke tweede ronde onderscheidt deze dienst van elke poll, survey of elke andere online tool. De rapportage met informatie over alle meningen en ook over de minderheidsstem maakt natuurlijk ook het verschil.

Enkele voorbeeldvragen voor een online bevraging waarbij je alle meningen van jouw team of organisatie ophaalt:

Sandra Bouckaert Deep Democracy: Let's Connect online 6

“Wat heb je het meest nodig op dit moment om (zelfstandig/thuis) te kunnen werken en waarom?”

“Hoe kunnen we de collega’s van afdeling ABC beter inzetten nu hun werkdruk wegvalt?”

“Welke dreiging zie je in onze markt waar we nu sterker op moeten reageren en waarom?”

“Hoe kunnen we ons aanbod aanpassen voor klanten, gegeven de huidige situatie en waarom?”

“Welke digitale aanpak moeten we intensiveren om (nieuwe) klanten beter te bereiken?”

“Hoe spelen we 10% tijd vrij voor vernieuwing en waarom?”

“Hoe kunnen we de collega’s van afdeling XYZ beter ondersteunen nu de werkdruk op hen heel erg toeneemt?”

“Wat is ervoor nodig om je veilig te voelen op het werk in tijden van de corona crisis?”

Speel adequaat in op actualiteiten en veranderingen

Let’s Connect online is een investering in een transformatie van onzekerheid naar een futureproof organisatie. Het zal enorm veel voldoening opleveren: je krijgt een continue informatiestroom waardoor je als organisatie meteen kunt reageren op actuele ontwikkelingen en veranderingen binnen je team en je organisatie, ook in crisistijd. Let’s Connect verbindt online technologie met het Deep Democracy gedachtegoed.

Most people do not listen with the intend to understand; they listen with the intend to reply. Stephen R. Covey

Sandra Bouckaert Deep Democracy: Let's Start, logo CircleLyticsBouckaert biedt deze online Deep Democracy dialoog aan in samenwerking met CircleLytics. Het online gesprek kan in een meeting of vergadering live worden voortgezet en verdiept, al dan niet onder begeleiding van een teamcoach/facilitator.

De gegevensverwerking door CouncilWise en CircleLytics (beide merken zijn onderdeel van GroupStrat BV) voldoet aan de Europese Algemene verordening gegevens-bescherming (AVG) of bekend onder de Engelstalige afkorting (GDPR). De gegevens worden verwerkt via beveiligde communicatiestandaarden en de opslag voldoet aan de benodigde technische vereisten (ISO 27001, ISO 9001 en NEN 7510). De gegevens worden uitsluitend en beveiligd gebruikt voor de betreffende dialoog via CouncilWise of CircleLytics.
 

Wil je een intakegesprek plannen? Dit kan via onderstaande inschrijfknop.