Let’s Connect

De online dialoog waarbij alle stemmen worden gehoord, ook de minderheidsstem

Most people do not listen with the intend to understand; they listen with the intend to reply. Stephen R. Covey

Circlelytics_Let's Start-Deep Democracy-BouckaertIn samenwerking met CircleLytics biedt Bouckaert een Deep Democracy online dialoog aan. Dit online gesprek kan in een meeting of vergadering live worden voortgezet en verdiept, al dan niet onder begeleiding van de teamcoach/facilitator.

Voor wie?

Teams, afdelingen, samenwerkingspartners, ketenpartners, directies van overheid en semi-overheid en winstgevende organisaties.

Herken je één of meerdere van de volgende situaties?

 • Wil je de meningen ophalen van medewerkers, stakeholders of klanten om hen mee te laten denken over een bepaald onderwerp maar je weet niet hoe?
 • Heb je met veel partijen gezamenlijk een taak uit te voeren en wil je op een efficiënte manier online afstemmen met betrekking tot de gezamenlijke agenda?
 • Ben je met een verandertraject bezig of ben je aan het fuseren en heb je in korte tijd de input en inzichten van een grote hoeveelheid medewerkers nodig?
 • Wil je burgerparticipatie en de lokale democratie 2.0 vormgeven?  En ben je als gemeente zoekende naar een geschikte tool die meer biedt dan een ‘traditionele’ enquête onder burgers?

Als je je in één (of meerdere) van deze situaties herkent dan is de online dialoog een mooie tool voor jouw organisatie.

Let’s Connect geeft een continue informatiestroom waardoor je als organisatie meteen kunt reageren op snelle ontwikkelingen en veranderingen binnen je team, je organisatie, je stakeholders, je klanten of in de markt. Let’s Connect verbindt online technologie met het Deep Democracy gedachtegoed. De technologie stelt in staat om alle stemmen te horen, meningen te ranken/peilen en de minderheidsstem naar boven te halen. Bouckaert combineert live sessies met online dialogen.

Wanneer interessant?

Je wilt:

 • Met je team of afdeling de verbeterpunten rondom de samenwerking waar jullie aan gewerkt hebben een paar keer per jaar online evalueren.
 • Met je team of afdeling op reguliere basis online praten over nieuwe taken, projecten, de feedback cultuur of een nieuw systeem.
 • Burgers, cliënten of klanten regelmatig betrekken bij het maken van nieuw beleid
.

Voorbeeldvragen

Om het nog wat concreter te maken hebben we enkele voorbeeldvragen voor je die we gebruikten in online dialogen:

“Hoe waardeer je de feedback-cultuur op onze afdeling (op een schaal van 1 tot 10) en wat is volgens jou nog nodig ter verbetering?”

“Wat is de kern van onze vastlopende communicatie op de afdeling volgens jou en waarom?”

“Wat is volgens jou het lastigste obstakel om ons afdelings-/businessplan waar te maken, waar we deze maand nog mee aan de slag kunnen?”

Aanpak

De start

Let’s Connect is maatwerk. We starten bij jouw dilemma en kijken vervolgens naar je doel. We bespreken in een intakegesprek welke groepen of mensen je bij de online dialoog wilt betrekken, welke vragen we in samenspraak met jou gaan stellen en welke voorwaarden nodig zijn voor een online dialoog. Daarop volgt een live Kick Off bijeenkomst waarin het gedachtegoed van Deep Democracy, doel en aanpak van Let’s Connect wordt uitgelegd. Vervolgens ga je de online dialoog in.

Heel eenvoudig: door te klikken op een link in een e-mail ga je anoniem praten met je team en/of grotere groepen mensen. Na de online dialoog volgt een door ons gemaakte rapportage. Op basis daarvan krijg je een adviesgesprek en denken we mee met de volgende vragen voor een volgende dialoog.

De stappen van de online dialoog

 • Uitnodiging (via e-mail) om standpunten en meningen te geven.
  In een eerste ronde krijg je 1 tot 3 vragen.
 • Mening geven in een ‘open antwoord’.
 • Structurering en terugkoppeling door ons naar alle deelnemers: alle stemmen worden erkend en gehoord, ook de minderheidsstem. Mogelijkheid tot reflectie, dialoog, toelichting.
 • Peiling/ranking in een tweede ronde (geen bindende stemming)
 • Analyse, terugkoppeling en live adviesgesprek.
 • Formuleren nieuwe vragen voor de nieuwe dialoogronde.

Praktische informatie

Er zijn diverse mogelijkheden voor jaarabonnementen. We hebben abonnementen tot 30 en vanaf 30 tot 500 personen. Informatie over Small, Medium en Large abonnementen en de prijzen hiervan kun je via de button onderaan deze pagina aanvragen.

Je kunt de online dialogen versterken door live interventies van Bouckaert tussendoor in te zetten waarin je een thema verder uit kunt diepen. We werken met onze mooie Deep Democracy methodieken. Zo krijg je betrokkenheid plus optimale inzet van wijsheid en potentieel van iedereen. Kun je geen live bijeenkomsten organiseren door de inrichting van het werk omdat iedereen druk is of op grote afstand van elkaar werkt? Dan hou je het bij de online dialogen en de adviesgesprekken.

Wat levert Let’s Connect op?

 • Connectie en samenhang
  Het zorgt voor verbinding en betrokkenheid door participatie. Dat motiveert en zorgt voor werkplezier. Alle stemmen, ook de minderheidsstemmen worden continu opgehaald.
 • Met meer mensen praten
  Je kunt gemakkelijk met mensen in contact komen die je normaal moeilijker bij elkaar krijgt. Denk aan burgers en stakeholders zoals ouders of cliënten.
 • Continuous listening
  Alle stemmen worden gehoord, ook de minderheidsstem. Omdat de online dialoog anoniem is durven mensen  zich soms gemakkelijker uit te spreken, maar het is ook een manier om op te halen wat er speelt als jouw mensen vaak onderweg zijn of als je een grote span of control hebt als manager.
 • Effectief en efficiënt
  Je weet wat er speelt en kunt beter en gemakkelijker besluiten nemen en sturen. Je besluiten zijn rijker en duurzamer omdat ze gebaseerd zijn op het horen van meerdere standpunten en perspectieven.
 • Professionalisering en lerende organisatie
  Mensen geraken door elkaars mening geïnspireerd. Ze blijken bereid hun mening te herzien of er afstand van te nemen en nieuwe meningen te omarmen. Vandaag de dag zijn dergelijke gesprekken lastig te realiseren: mensen staan onder grote (werk-en tijds)druk en tonen met moeite of in het geheel geen echte aandacht en interesse in elkaars perspectief. Bouckaert faciliteert wat mensen van nature in zich hebben maar vaak zijn kwijtgeraakt in de hectiek: nieuwsgierigheid, interesse en verlangen naar professionele ontwikkeling.
 • Meer vertrouwen
  Door meer openheid en inspraak van medewerkers is er meer vertrouwen in het management.

 

Mijn persoonlijke conclusie is dat de tool precies heeft opgeleverd wat de bedoeling is. Dankzij de online dialoog zijn twee grote knelpunten boven water gekomen en zijn onderwerpen als ‘onszelf beter aan afspraken houden, ons meer open stellen voor elkaar en meer spreken met elkaar’ weer op de agenda gekomen. We gaan er mee aan de slag!
Sjoerd Jans, Directeur Crea, november 2018

Wij hebben de online dialoog ‘Maatschappelijke agenda’ gebruikt ter voorbereiding op een nieuwe werkwijze binnen ons team Samenleving en wel met een tweeledig doel: draagvlak te toetsen voor de nieuwe werkwijze èn ideeën en aandachtspunten op te halen voor de implementatie daarvan de komende tijd.
De methodiek van ‘Deep Democracy’ waarbij meningen van de ‘minderheid’ opgehaald worden en volwaardig meetellen in het vervolg, is daarbij uiterst nuttig gebleken. De combinatie met een digitale en anonieme uitvraag bleek ideaal; uiteindelijk hebben alle teamleden hun zegje kunnen doen.
Ook erg prettig was het meedenken vooraf over geschikte vragen en in het algemeen de zeer behulpzame houding.
Het resultaat: een handzaam en overzichtelijk rapportje van aandachtspunten. Daarmee kunnen we ons voordeel doen.
Cathy Venselaar, Beleidsadviseur Team Samenleving, Wijk bij Duurstede, december 2018


De gegevensverwerking door CouncilWise en CircleLytics (beide merken zijn onderdeel van GroupStrat BV) voldoet aan de Europese Algemene verordening gegevens-bescherming (AVG) of bekend onder de Engelstalige afkorting (GDPR). De gegevens worden verwerkt via beveiligde communicatiestandaarden en de opslag voldoet aan de benodigde technische vereisten (ISO 27001, ISO 9001 en NEN 7510). De gegevens worden uitsluitend en beveiligd gebruikt voor de betreffende dialoog via CouncilWise of CircleLytics.