Let’s Connect

De online e-mail dialoog, gecombineerd met live bijeenkomsten, waarbij alle stemmen worden gehoord

Dankzij de online dialoog zijn twee grote knelpunten boven water gekomen en zijn onderwerpen als ‘onszelf beter aan afspraken houden, ons meer open stellen voor elkaar en meer spreken met elkaar’ weer op de agenda gekomen. We gaan er mee aan de slag!
Sjoerd Jans, Directeur Crea, november 2018

Sandra Bouckaert Deep Democracy: Let's Connect 19

Voor wie?

Teams, afdelingen, samenwerkingspartners, ketenpartners, directies van overheid en semi-overheid en winstgevende organisaties.

Herken je één of meerdere van de volgende situaties?

 • Je wilt graag optimaliseren en je wilt dit doen op basis van belangrijke inzichten en zinvolle input van klanten of medewerkers. Maar je weet niet hoe je deze informatie handig kunt ophalen.
 • Je hebt met meerdere partijen gezamenlijk een agenda/ taak uit te voeren. Je wilt de stroperigheid uit de communicatie halen zodat je op een snelle en efficiënte manier online kunt communiceren ter voorbereiding op live bijeenkomsten.
 • Je bent met een verandertraject bezig of zit in een fusieproces. Je hebt in korte tijd de input en inzichten van een grote hoeveelheid medewerkers nodig. Je wilt niet veelvuldig grote live bijeenkomsten organiseren.
 • Je wil burgerparticipatie en de lokale democratie 2.0 vormgeven.  Je bent  als gemeente zoekende naar een geschikte tool die meer biedt dan een ‘traditionele’ enquête onder burgers.

Als je je in één (of meerdere) van deze situaties herkent, lees dan verder want dan is de online dialoog een mooie tool voor jouw organisatie. Bouckaert combineert de online dialogen met live sessies.

Sandra Bouckaert Deep Democracy: ebook Check-In 33

Wanneer interessant?

Met Let’s Connect is het mogelijk om op basis van een continue kwaliteits-informatiestroom inhoudelijk  echt goede besluiten met draagvlak te nemen. Daarmee kun je:

 • Samen met teams of afdelingen je werkprocessen efficiënter inrichten.
 • Met je team of afdeling op reguliere basis online praten over nieuwe taken, projecten, de feedback cultuur of een nieuw systeem.
 • Samen met medewerkers brainstormen over het optimaliseren van je diensten of over de klantvraag.
 • Burgers, cliënten of klanten regelmatig betrekken bij het maken van nieuw beleid
.
 • Dankzij unieke algoritmes àlle meningen en invalshoeken, ook de minderheidsstem verwerken.

Wat houdt de online e-mail dialoog in?

Je krijgt:

 • Een live intakegesprek;
 • Een live Kick-off bijeenkomst tot 1000 deelnemers;
 • Waardegestuurde e-mail dialogen vanuit het mooie Deep Democracy gedachtegoed;
 • Dialoogrondes met slechts 1 tot 3 vragen die veel informatie opleveren;
 • Advies en hulp bij het stellen van de juiste vragen op de juiste momenten;
 • Hulp bij het opstellen van de uitnodigingstekst;
 • Een eerste uitnodigingsronde (via e-mail) waarin deelnemers anoniem standpunten en meningen geven op de gestelde vra(a)g(en);
 • Peiling/ranking in een tweede ronde (geen bindende stemming), waarin alle gegeven standpunten en meningen die je kunt ranken evenredig aan bod komen;
 • Inzicht in de gegeven antwoorden via een gestructureerde rapportage: alle stemmen worden erkend en gehoord, ook de minderheidsstem;
 • Terugkoppeling en toelichting op hoe je onze rapportage leest en interpreteert;
 • Advies(gesprek) op maat waarin we de juiste vragen formuleren voor de nieuwe dialoogronde;
 • Telefonische beschikbaarheid bij vragen tussendoor;
 • Wij zorgen ervoor dat deelnemers de mailtjes krijgen.

Let’s Connect geeft jou de kans om een online dialoog te doen die wezenlijk verschilt van andere online tools.

De unieke tweede ronde onderscheidt deze dienst van elke poll of survey of elke andere online tool. De rapportage met informatie over alle meningen inclusief de minderheidsstem maakt natuurlijk ook het verschil.

De stappen van de online dialoog

Sandra Bouckaert Deep Democracy: infographic stappen Let's Connect

 

Wat levert Let’s Connect op?

Wij hebben de online dialoog ‘Maatschappelijke agenda’ gebruikt ter voorbereiding op een nieuwe werkwijze binnen ons team Samenleving en wel met een tweeledig doel: draagvlak te toetsen voor de nieuwe werkwijze èn ideeën en aandachtspunten op te halen voor de implementatie daarvan de komende tijd.

De methodiek van ‘Deep Democracy’ waarbij meningen van de ‘minderheid’ opgehaald worden en volwaardig meetellen in het vervolg, is daarbij uiterst nuttig gebleken. De combinatie met een digitale en anonieme uitvraag bleek ideaal; uiteindelijk hebben alle teamleden hun zegje kunnen doen.

Ook erg prettig was het meedenken vooraf over geschikte vragen en in het algemeen de zeer behulpzame houding.

Het resultaat: een handzaam en overzichtelijk rapportje van aandachtspunten. Daarmee kunnen we ons voordeel doen.

Cathy Venselaar, Beleidsadviseur Team Samenleving, Wijk bij Duurstede, december 2018

Eind 2019 heeft Humanitas de online dialoog van Bouckaert (Let’s Connect) ingezet voor 20 medewerkers met de vraag ‘wat wens je jouw organisatie toe in 2020?’. Dankzij deze dialoog zijn er waardevolle aandachtspunten naar boven gekomen die door Humanitas herkend werden zoals: aandacht voor medewerkers, werkplezier, een helder beleid en visie, stil staan bij het 75-jarig jubileum, een rustigere en positieve periode voor de organisatie.

Omdat de dialoog door corona snel gedateerd was, smaakte het naar meer, vragen zoals: waar zitten onze blinde vlekken en onze blokkades, waren interessant voor ons. Ook om verder te onderzoeken wat de zwijgende minderheid nu ècht vind. En waar de overeenstemming zit. Die zit soms op een plek waar je hem niet verwacht. Deze methode geeft veel inzicht en mijn interesse in de methodiek heeft ertoe geleid dat ik de Deep Democracy training level 1 heb afgerond. Dit is een methode die werkt.

Wat ik fijn vond aan de samenwerking was dat Patricia en Sandra erg grondig waren. Ze vroegen door waar het niet duidelijk was en waren zeer goed in het in kaart brengen van het probleem.
Jolan van den Broek, lid directieteam Humanitas, 2019

Sandra Bouckaert Deep Democracy: Let's Connect 20

Zes benefits

 • Connectie en samenhang
  Het zorgt voor verbinding en betrokkenheid door participatie. Dat motiveert en zorgt voor werkplezier. Alle stemmen, ook de minderheidsstemmen worden continu opgehaald.
 • Met meer mensen praten
  Je kunt gemakkelijk met tot wel 20.000 mensen in contact komen die je normaal moeilijker bij elkaar krijgt. Denk aan burgers en stakeholders zoals ouders of cliënten.
 • Continuous listening
  Alle stemmen worden gehoord, ook de minderheidsstem. Omdat de online dialoog anoniem is durven mensen  zich soms gemakkelijker uit te spreken, maar het is ook een manier om op te halen wat er speelt als jouw mensen vaak onderweg zijn of als je een grote span of control hebt.
 • Effectief en efficiënt
  Je weet wat er speelt en kunt betere besluiten nemen en sturen. Je besluiten zijn rijker en duurzamer omdat ze gebaseerd zijn op het horen van meerdere standpunten en perspectieven.
 • Professionalisering en lerende organisatie
  Mensen raken door elkaars mening geïnspireerd. Ze blijken bereid hun mening te herzien of er afstand van te nemen en nieuwe meningen te omarmen. Vandaag de dag zijn dergelijke gesprekken lastig te realiseren: mensen staan onder grote (werk-en tijds)druk en tonen met moeite of in het geheel geen echte aandacht en interesse in elkaars perspectief. Bouckaert faciliteert wat mensen van nature in zich hebben maar vaak zijn kwijtgeraakt in de hectiek: nieuwsgierigheid, interesse en verlangen naar professionele ontwikkeling.
 • Meer vertrouwen
  Door meer openheid en inspraak van medewerkers is er meer vertrouwen in het management.

Let’s Connect geeft een continue informatiestroom waardoor je als organisatie meteen kunt reageren op snelle ontwikkelingen en veranderingen binnen je team, je organisatie, je stakeholders, je klanten of in de markt. Let’s Connect verbindt online technologie met het Deep Democracy gedachtegoed. De technologie stelt in staat om alle stemmen te horen, meningen te ranken/peilen en de minderheidsstem naar boven te halen.

Sandra Bouckaert Deep Democracy: Let's Connect 18Voorbeeldvragen

Om het nog wat concreter te maken hebben we enkele voorbeeldvragen voor je die we gebruikten in online dialogen:

“Hoe waardeer je de feedback-cultuur op onze afdeling (op een schaal van 1 tot 10) en wat is volgens jou nog nodig ter verbetering?”

“Wat is de kern van onze vastlopende communicatie op de afdeling volgens jou en waarom?”

“Wat is volgens jou het lastigste obstakel om ons afdelings-/businessplan waar te maken, waar we deze maand nog mee aan de slag kunnen?”

 

Praktische informatie

Er zijn diverse mogelijkheden voor jaarabonnementen. We hebben abonnementen tot 30, anaf 30 tot 500 en vanaf 500 personen. Informatie over abonnementen:  deep (4 dialogen) deeper (6 dialogen) en deepest (12 dialogen) en de prijzen hiervan kun je via de button onderaan deze pagina aanvragen.

Sandra Bouckaert Deep Democracy: Let's Connect 17

Je kunt de online dialogen versterken door live interventies van Bouckaert tussendoor in te zetten waarin je een thema verder uit kunt diepen. We werken met onze mooie Deep Democracy methodieken. Zo krijg je betrokkenheid plus optimale inzet van wijsheid en potentieel van iedereen. Kun je geen live bijeenkomsten organiseren? Kijk dan naar onze online variant die tot augustus 2020 geldig is.

Wil jij het collectieve brein van jouw netwerk inzetten en gezamenlijk denkkracht benutten zodat je een futureproof organisatie wordt en blijft? Vraag informatie aan over de mogelijkheden.

Most people do not listen with the intend to understand; they listen with the intend to reply. Stephen R. Covey

Sandra Bouckaert Deep Democracy: Let's Start, logo CircleLyticsBouckaert biedt deze online Deep Democracy dialoog aan in samenwerking met CircleLytics. Het online gesprek kan in een meeting of vergadering live worden voortgezet en verdiept, al dan niet onder begeleiding van een teamcoach/facilitator.

De gegevensverwerking door CouncilWise en CircleLytics (beide merken zijn onderdeel van GroupStrat BV) voldoet aan de Europese Algemene verordening gegevens-bescherming (AVG) of bekend onder de Engelstalige afkorting (GDPR). De gegevens worden verwerkt via beveiligde communicatiestandaarden en de opslag voldoet aan de benodigde technische vereisten (ISO 27001, ISO 9001 en NEN 7510). De gegevens worden uitsluitend en beveiligd gebruikt voor de betreffende dialoog via CouncilWise of CircleLytics.