Let’s Talk

Deep Democracy, the Lewis Method

Let’s Talk is een gesprekvorm waarbij een facilitator een conflict of stevig meningsverschil helpt oplossen. De gespreksvorm is geschikt als doelen niet meer gehaald dreigen te worden, of wanneer de werksfeer slecht is. Je kunt hierbij denken aan communicatiemoeilijkheden, karakterverschillen, visieverschillen of onderwerpen die steeds rond blijven cirkelen en waar men niet uit komt. Deze gespreksvorm is geschikt voor gesprekken tussen leidinggevende en medewerker of tussen twee medewerkers. Let’s Talk kan gevoerd worden bij zakelijke issues en bij dieper liggende conflicten. Deze facilitatiemethode verschilt van meer traditionele methoden door de eenvoudige en krachtige gespreksstructuur. Doorgaans zijn één of twee gesprekken voldoende.

Werkwijze

We starten met een telefonische intake met beide deelnemers apart. Daarin wordt de manier van werken uitgelegd en wordt het knelpunt benoemd.

Vervolgens volgt een gesprek van ongeveer twee uur waarin de volgende stappen worden genomen:

Stap 1: Samen bepalen van het onderwerp en communicatieregels afspreken.

Stap 2: Zeggen wat gezegd moet worden/wat er speelt.

Stap 3: Zelfreflectie en nieuwe inzichten: ieder spreekt uit wat hem/haar heeft geraakt. Wat zegt dit over hem/haarzelf en de (werk)relatie?

Stap 4: Bespreken van de oplossing: actieplan, afspraken en besluiten voor de toekomst.

Resultaat

Let’s Talk bevordert open en gelijkwaardige communicatie. Zaken zijn verhelderd en het leidt tot nieuwe inzichten over jezelf, de situatie en de werkrelatie/samenwerking. Op basis hiervan kunnen besluiten worden genomen voor een betere werkrelatie in de toekomst.