Let’s Tune Online

De volwaardige opvolger van de HR-cyclus

Training ‘Let’s Tune!’: leer echte gesprekken voeren met je medewerkers!

Voor wie?

Managers, teamleiders, (senior) medewerkers, coaches en kwaliteitscontrollers.

Herken je je in één van de volgende situaties?

 • Medewerkers en managers uiten hun frustratie over beoordelings-gesprekken.
 • De HR-cyclus levert niet op wat je ervan verwacht, namelijk de doelen van de medewerker goed afstemmen op de organisatiedoelen.
 • Er wordt geklaagd dat de HR-cyclus weggegooid geld is.
 • De HR-cyclus helpt niet om het verloop terug te dringen en talentvolle medewerkers te behouden.
 • Je vindt het belangrijk om optimale werkomstandigheden voor je medewerkers te realiseren en niet alleen voor de Arbo-wet.
 • Je vraagt je af hoe je de Generatie Y kunt binden en boeien en realiseert je dat ze functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken tijdverspilling vinden.

 

Let's-Tune-1

Toepassingen en uitgangspunten Let’s Tune

In het Let’s Tune! gesprek kijk je samen met de medewerker of het doel van de medewerker is afgestemd op de organisatiedoelen. Je checkt tweemaandelijks of je nog op het goede spoor zit als medewerker en als organisatie. Uitgangspunt bij de Let’s Tune! is, anders dan bij het traditionele functioneringsgesprek, dat het een twee richtingsgesprek is, dus niet een gesprek waarbij de medewerker vertelt en de leidinggevende vragen stelt. Het is een dialoogvorm die ervoor zorgt dat belangrijke informatie op tafel komt voor de organisatie en de medewerker.

De Let’s Tune! Gesprekken kunnen een gangbare HR-cyclus, beoordelingsgesprekken, 360 graden feedback of functioneringsgesprekken vervangen. Maar het Let’s Tune! Gesprek kan ook prima ingezet worden naast de HR-cyclus.

Het Let’s Tune! Gesprek is een gesprek waarin:

 • Eerlijke feedback in twee richtingen gegeven kan worden.
 • Je voortdurend het beste uit je medewerkers haalt.
 • Je steeds toetst hoe de medewerker het beste kan passen binnen jouw organisatie.
 • De medewerker de gelegenheid krijgt om te toetsen of de organisatie nog steeds bij hem/haar past.
 • Je voorkomt dat je te laat bent met de afstemming tussen medewerker en organisatie waardoor mensen hun heil elders gaan zoeken.

Wat is het voor training?

We werken vanuit het gedachtengoed van Deep Democracy. De training bestaat uit:

Theorie:

– Het basismodel van de ijsberg
– Hoe je talent en potentieel optimaal kunt benutten in je organisatie
– Wat er gebeurt in onze hersenen bij veranderingen.
– Hoe we goede dialogen voeren.
– Uitleg over de 4 stappen van de Let’s Tune!

Deze 4 stappen van de Let’s Tunezijn:

Check-In

 1. Doel, topic en uitgangspunten
 2. Deel alles!
 3. Inzichten
 4. Besluiten

Check-Uit

Demo en oefenen van de 4 stappen van de Let’s Tune!
De training duurt een dagdeel. Je krijgt een e-book en een hand out mee.

We werken met Zoom. Deelnemers ontvangen een linkje via e-mail.

Wat levert de training op?

Als je regelmatig de Let’s Tune! voert, zul je merken dat:

 • je medewerkers meer eigenaarschap oppakken met betrekking tot hun loopbaan, professionele ontwikkeling, taken en samenwerking.
 • je talentvolle medewerkers behoudt.
 • medewerkers met meer plezier hun werk doen waardoor de klanttevredenheid stijgt.
 • je als ‘bijvangst’ feedback op het management en de organisatie krijgt.

Wij hebben in 2019 met ons team clientservice bij de Zellingen een Let’s Tune training van een dagdeel gevolgd bij Sandra. Mijn medewerkers zijn daarna elke twee maanden in wisselende koppels Let’s Tune gesprekken met elkaar gaan voeren. Ze maakten daar een verslag van en stuurden dit naar mij. Ik heb ook met elke medewerker apart Let’s Tune gesprekken gevoerd. De frequentie van deze gesprekken heb ik afgestemd op maat. Zo kon ik medewerkers die meer aandacht verdienden vaker spreken in plaats van in de valkuil te trappen dat je enkel de uitblinkers en diegenen die minder goed functioneren aandacht geeft. De verslagen gebruikten we als input. Uit de gesprekken van de medewerkers kwam een rode draad. Een aantal thema’s kwamen bij iedereen terug: ‘hoe bepaal je positie, hoe laat je zaken los en hoe laat je verantwoordelijkheid bij de ander’. Deze thema’s zijn kennelijk groepsthema’s en daar kan ik nu actief mee aan de slag in de groep. Vanuit de medewerkers kwam de vraag wat zij hier zelf aan kunnen doen. Ik kan nu meer gaan sturen op eigenaarschap. Let’s Tune heeft veel opgeleverd: medewerkers hebben niet alleen hun eigen functioneren besproken maar ook onderling relaties opgebouwd waardoor meer teamgevoel ontstond. En er kwamen teambrede thema’s naar boven waar we mee aan de slag kunnen nu
Elly de Jonge, manager clientservice van de Zellingen

Na het volgen van de training kun je zelf het Let’s Tune! gesprek voeren in jouw organisatie.