Let’s Tune!

De volwaardige opvolger van de HR-cyclus

Training ‘Let’s Tune!’: leer echte gesprekken voeren met je medewerkers!

Voor wie?

Managers, teamleiders, (senior) medewerkers, coaches en kwaliteitscontrollers.

Herken je je in één van de volgende situaties?

 • Medewerkers en managers uiten hun frustratie over beoordelings-gesprekken.
 • De HR-cyclus levert niet op wat je ervan verwacht, namelijk de doelen van de medewerker goed afstemmen op de organisatiedoelen.
 • Er wordt geklaagd dat de HR-cyclus weggegooid geld is.
 • De HR-cyclus helpt niet om het verloop terug te dringen en talentvolle medewerkers te behouden.
 • Je vindt het belangrijk om optimale werkomstandigheden voor je medewerkers te realiseren en niet alleen voor de Arbo-wet.
 • Je vraagt je af hoe je de Generatie Y kunt binden en boeien en realiseert je dat ze functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken tijdverspilling vinden.

 

Let's-Tune-1

Toepassingen en uitgangspunten Let’s Tune

In het Let’s Tune! gesprek kijk je samen met de medewerker of het doel van de medewerker is afgestemd op de organisatiedoelen. Je checkt tweemaandelijks of je nog op het goede spoor zit als medewerker en als organisatie. Uitgangspunt bij de Let’s Tune! is, anders dan bij het traditionele functioneringsgesprek, dat het een twee richtingsgesprek is, dus niet een gesprek waarbij de medewerker vertelt en de leidinggevende vragen stelt. Het is een dialoogvorm die ervoor zorgt dat belangrijke informatie op tafel komt voor de organisatie en de medewerker.

De Let’s Tune! Gesprekken kunnen een gangbare HR-cyclus, beoordelingsgesprekken, 360 graden feedback of functioneringsgesprekken vervangen. Maar het Let’s Tune! Gesprek kan ook prima ingezet worden naast de HR-cyclus.

Het Let’s Tune! Gesprek is een gesprek waarin:

 • Eerlijke feedback in twee richtingen gegeven kan worden.
 • Je voortdurend het beste uit je medewerkers haalt.
 • Je steeds toetst hoe de medewerker het beste kan passen binnen jouw organisatie.
 • De medewerker de gelegenheid krijgt om te toetsen of de organisatie nog steeds bij hem/haar past.
 • Je voorkomt dat je te laat bent met de afstemming tussen medewerker en organisatie waardoor mensen hun heil elders gaan zoeken.

Wat is het voor training?

We werken vanuit het gedachtengoed van Deep Democracy. De training bestaat uit:

Theorie:

– Het basismodel van de ijsberg
– Hoe je talent en potentieel optimaal kunt benutten in je organisatie
– Wat er gebeurt in onze hersenen bij veranderingen.
– Hoe we goede dialogen voeren.
– Uitleg over de 4 stappen van de Let’s Tune!

Deze 4 stappen van de Let’s Tunezijn:

Check-In

 1. Doel, topic en uitgangspunten
 2. Deel alles!
 3. Inzichten
 4. Besluiten

Check-Uit

Demo en oefenen van de 4 stappen van de Let’s Tune!
De training duurt een dagdeel. Je krijgt een e-book en een hand out mee.

Wat levert de training op?

Als je regelmatig de Let’s Tune! voert, zul je merken dat:

 • je medewerkers meer eigenaarschap oppakken met betrekking tot hun loopbaan, professionele ontwikkeling, taken en samenwerking.
 • je talentvolle medewerkers behoudt.
 • medewerkers met meer plezier hun werk doen waardoor de klanttevredenheid stijgt.
 • je als ‘bijvangst’ feedback op het management en de organisatie krijgt.

Na het volgen van de training kun je zelf het Let’s Tune! gesprek voeren in jouw organisatie.