Training Deep Democracy, Level 1, incompany

De Lewis methode: maak kennis, ervaar en doe!

 • Inclusieve besluitvorming
 • Benutten van diversiteit aan perspectieven
 • Afwijkende meningen horen en erkennen
 • Co-creatie
 • Verbindend leiderschap
 • Transformatie

Tijdens de tweedaagse training ‘Level 1 Deep Democracy’ leer je de grondbeginselen en een aantal facilitatie-vaardigheden om de Lewis methode van Deep Democracy in je eigen praktijk toe te passen. We maken gebruik van zowel de rationele als de emotionele aspecten van het besluitvormingsproces in een groep. Gedurende de dagen word je je bewuster van de impact van je eigen mate van neutraliteit op een groep. En van de rollen die je in een groep inneemt. Na deze Deep Democracy training zul je een andere kijk hebben op conflicten in groepen en nieuwe praktische vaardigheden rijker zijn.

Voor wie is deze Deep Democracy Training nuttig?

 • Trainers, (team)coaches en consultants die hun vaardigheden in het begeleiden van groepsdynamiek verder willen ontwikkelen.
 • Professionals die verschillen willen benutten, conflicten willen oplossen en besluiten willen nemen met aandacht en waardering voor andere opvattingen.
 • Medewerkers die draagvlak willen creëren en zich willen bekwamen in ‘diep luisteren’.

Wanneer interessant?

De Lewis methode geeft een nieuwe kijk op besluitvorming en is tevens een krachtig instrument voor conflictresolutie binnen groepen met een uiteenlopende diversiteit. Deep Democracy is een praktische methode om de wijsheid van de groep maximaal te benutten.

Myrna Lewis, de grondlegster van Deep Democracy, heeft het diepere psychologische werk van Arnold Mindell toegankelijk gemaakt voor niet-psychologen. De principes zijn gebaseerd op Process Oriented Psychology. De methode is door Myrna in de jaren negentig ontwikkeld in het bedrijfsleven van Zuid-Afrika en wordt sindsdien succesvol toegepast in diverse velden over de hele wereld. Teams die volgens deze methodiek overleggen, winnen aan effectiviteit.

Tijdens de Level 1 Training, die 4 dagdelen duurt, leer je de grondbeginselen en een aantal facilitatievaardigheden om deze methode van Deep Democracy in je eigen praktijk toe te passen. We maken gebruik van zowel de rationele als de emotionele aspecten van het besluitvormingsproces in een groep. Gedurende de dagen word je je bewuster van de impact van je eigen mate van neutraliteit op een groep en van de rollen die je in een groep inneemt.

Tijdens deze Deep Democracy training krijg je een overzicht van de hele methode.

We werken zowel proces- als praktijkgericht en er wordt theorie gegeven.

Wat is de inhoud van Deep Democracy Level 1?

Je krijgt tools en technieken om complexe groepsdynamiek te begeleiden. Wat komt aan bod?

Sandra Bouckaert Deep Democracy: ijsberg benut de wijsheid van de minderheid

Aanpak

Wij houden ervan als het geleerde goed geïmplementeerd kan worden en ook echt binnen de organisatie wordt toegepast. Daarom geven we er de voorkeur aan na de eerste dag de twee daaropvolgende dagdelen met een periode tussen elk dagdeel te volgen. In de tussenliggende periode kan geoefend worden.

Wat levert een Level 1 op?

Het is de bedoeling dat je als deelnemer van deze praktijkgerichte Deep Democracy training ook echt gaat oefenen met de tools. Als je als deelnemer de tools in praktijk brengt, kun je na deze training:

 • Een Check-In begeleiden
 • Een Check-Uit begeleiden
 • Groepsdynamische processen duiden.
 • Diagnostische tools inzetten om grip te krijgen op lastige groepsprocessen.
 • Anders naar groepen kijken en groepsinterventies toepassen in plaats van op individuen gericht.
 • De minderheidsstem herkennen en stem geven.
 • Omgaan met spanning en conflict in groepen.
 • De vier stappen tot besluitvorming gebruiken voor inclusieve besluitvorming.
 • Afhankelijk, van je achtergrond een Niet Gevoerd Gesprek of een debat begeleiden in groepen.
 • Een Gesprek op Voeten faciliteren.Sandra Bouckaert: Deep Democracy The Lewis Method

Je krijgt een certificaat van de internationale Deep Democracy community. Je kunt hiermee naar een Level 2 training overal ter wereld.

Praktische informatie over de Deep Democracy training

Deze incompany training beslaat in totaal 4 dagdelen, waarbij bij voorkeur de eerste 2 dagdelen worden samengevoegd in 1 dag en de twee daaropvolgende dagdelen met een periode tussen elk dagdeel gepland worden.

Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 16.

Wat is die Sandra een goede trainster zeg. Ongelofelijk. Fijn mens.

Deelnemer Level 1 Training

Mooie vorm van besluitvorming en nog mooier als het vertrouwen er is dat de begeleider onafhankelijk is. Ik heb Sandra Bouckaert’s training als bijzonder inspirerend en zorgvuldig ervaren. Van harte aanbevolen:). Jouw professionele aanpak heeft mij in elk geval geïnspireerd!

Deelnemer Level 1 Training

Ik heb in 2015 Sandra Bouckaert gekozen om een Deep Democracy Level 1 opleiding bij te volgen en vind dat zij dat op uiterst professionele manier doet. Ze heeft een rustige, zorgvuldige en toch confronterende stijl die onze groep behoorlijk in beweging bracht. Ik was verbaasd hoe snel ze de kern van onze groep wist te raken. Dus als je graag verder wilt met DD dan is hier je antwoord! Dikke vette aanrader!

Liesbeth van Reek, trainer en acteur