Training Deep Democracy, Level 2, incompany

Om je Deep Democracy skills verder te ontwikkelen

 • Verdieping van de theorie en methoden uit Level 1
 • Procesgericht leren over methoden ‘onder de waterlijn’
 • Eigen neutraliteit verder leren ontwikkelen

Voor wie?

 • Trainers, (team)coaches en consultants die hun vaardigheden in het begeleiden van groepsdynamiek verder willen ontwikkelen.
 • Professionals die verschillen willen benutten, conflicten willen oplossen en besluiten willen nemen met aandacht en waar-dering voor andere opvattingen.
 • Medewerkers die draagvlak willen creëren en zich willen bekwamen in ‘diep luisteren’.

Deelnemers die een Level 1 certificaat hebben behaald zijn van harte welkom. De bedoeling is dat je de principes, de visie en enkele tools in de praktijk hebt kunnen brengen hetzij in je werk of je privé. Ieders eigen praktijkervaringen zullen helpen om de volgende slag te maken. We verwachten dat je bij de start van de training de stappen en de basisprincipes paraat hebt.

Wanneer interessant?

In de Level 2 training krijg je een dieper begrip van en meer verbinding met de Deep Democracy methode. Je vaardigheden en technieken worden verdiept. Je leert de vier stappen gebruiken vanuit de rol van leider (trainer, consultant), facilitator en participant (groepslid). Er wordt veel aandacht besteed aan het begeleiden van conflict. Je leert een nieuwe methode om te werken met conflicten tussen tweetallen: Let’s Talk.

Inhoud level 2

Overzicht en herhaling van de stof uit Level 1 om vervolgens de Deep Democracy visie en methode op een dieper niveau met je eigen praktijk te verbinden. Ook dit is een praktijkgerichte training waarin we veel gaan oefenen, onder andere met:

 • Stap 1 tot en met 4 ’the business meeting’ vanuit verschillende rollen.
 • Check-In en Check-Uit
 • Rolemapping: roltheorie in de praktijk brengen.
 • Stap 5: de techniek van pijlen gooien, zelf oefenen en leren begeleiden. In een groep en/of in een tweetal.
 • Let’s Talk
 • Metaskills neutraliteit en compassie.

Aanpak

Wij houden ervan als het geleerde goed geïmplementeerd kan worden en ook echt binnen de organisatie wordt toegepast. Daarom geven we er de voorkeur aan na de eerste dag de twee daaropvolgende dagdelen met een periode tussen elk dagdeel te volgen. In de tussenliggende periode kan geoefend worden. De trainer komt bij voorkeur na de training nog enkele keren ’training on the job’ verzorgen.

Wat levert een Level 2 op?

Het is de bedoeling dat je als deelnemer van deze praktijkgerichte training ook echt gaat oefenen met de tools. Als je als deelnemer de tools in praktijk brengt, kun je na deze training:

 • Deep Democracy werkvormen als voorzitter in vergaderingen toepassen.
 • Met meer neutraliteit en compassie lastige processen begeleiden.
 • Tools toepassen om de eigen neutraliteit en compassie metaskills verder te ontwikkelen.
 • Niet gevoerde Gesprekken begeleiden rond diepere thema’s.
 • Let’s Talk gesprekken voeren, zowel in de organisatie als in privé.
 • Rolmap van groepen maken.Sandra Bouckaert: Deep Democracy The Lewis Method
 • Polariseren.
 • Een certificaat van de internationale Deep Democracy community. Je volgt het opleidingspad tot facilitator/ instructor. Met dit certificaat krijg je overal ter wereld toegang tot een Level 3 training.

Praktische informatie

Deze incompany training beslaat in totaal 4 dagdelen, waarbij bij voorkeur de eerste 2 dagdelen worden samengevoegd in 1 dag en de twee daaropvolgende dagdelen met een periode tussen elk dagdeel gepland worden.

Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12.

In december 2015 een Level 2 course Deep Democracy gevolgd bij Sandra Bouckaert. Het waren twee bijzonder leerzame dagen. Fijn om de theorie direct praktisch toe te passen. Sandra weet een heel prettige en veilige sfeer te creëren waardoor de deelnemers zich vrij voelen om ervaringen te delen en er echt geleerd wordt.

Marijke Nederkoorn, leidinggevende, opleider en trainer