Mediation bij internationale samenwerking

Benut de kracht van diversiteit

Voor wie?

Internationale teams, organisaties en samenwerkingsverbanden.

Globalisatie is een realiteit. Organisaties werken steeds vaker internationaal met medewerkers met verschillende culturele achtergronden binnen dezelfde organisatie of met collega’s op andere locaties in de wereld. Diversiteit in je team kán een grote toegevoegde waarde hebben, maar kan ook onbedoelde miscommunicatie of conflicten veroorzaken:

 • Je merkt dat het lastig is om samen te werken met collega’s in het buitenland, die een andere culturele achtergrond hebben. In de communicatie ontstaan misverstanden, waardoor de gewenste resultaten uitblijven.
 • Je merkt dat de communicatie stroef verloopt en je bent het niet meer eens met de besluiten die genomen worden.
 • Je merkt dat de culturele misverstanden en meningsverschillen leiden tot onderlinge spanningen.

Tijdens de mediation werken we rond de verschillen in de multiculturele omgeving. We gebruiken ze om vaardiger te worden als team, organisatie of samenwerkingsverband.

We helpen ervoor te zorgen dat medewerkers naar elkaar luisteren en dat ze open staan voor elkaars verschillen. Ook helpen we nieuwe, effectieve manieren van samenwerken te ontdekken.

Onze aanpak

We starten met een uitgebreide intake waarin we de kwesties inventariseren: we brengen de verschillen en de overeenkomsten in kaart . Daarna maken we een plan op maat. In de teaminterventies die volgen werken we met het gespreksmodel: Het niet Gevoerde gesprek van de Deep Democracy, Lewis methode.

In deze gesprekken worden culturele diversiteit, verschillen in werkwijze, waarden, gewoonten en gedrag op een constructieve manier besproken, zonder het conflict uit de weg te gaan. Het gesprek bestaat uit vier stappen:

 • 1e Stap:De tegenstellingen bepalen en communicatieregels afspreken.
 • 2e Stap:Zeggen wat gezegd moet worden.
 • 3e Stap:Zelfreflectie en nieuwe inzichten: ontdekken wat je geraakt heeft en reflecteren over de kern van waarheid die er in zit.
 • 4e Stap:Vanuit de opgedane inzichten bespreken van de oplossing: actieplan, afspraken en besluiten voor de toekomst.

De mediation wordt afgesloten met een evaluatie. De facilitators zijn Deep Democracy mediators en interculturele trainers.

Wat levert mediation bij internationale samenwerking op?

 • Inzicht in groepsdynamiek en de(ineffectieve) patronen van de (project)teams.
 • Inzicht in en leren van culturele verschillen.
 • Waar nodig aanleren van interculturele vaardigheden.
 • De manier van doen en laten die nodig is om als team en organisatie je doel te bereiken is helder en bewust gemaakt.
 • Verbeterde samenwerking.

Thanks Sandra and Nikki for following up and finalising the process from your side. I did find the process interesting and useful so thank you for creating the space for us to not only work through some critical issues but also strengthening our partnership.
Shaun Mellors, Director Knowledge and Influence International HIV/AIDS Alliance, 2017

Wil je weten wat Deep Democracy voor jouw situatie kan betekenen?

Schrijf je dan in of vraag informatie aan!