Mediation voor management

“We  have to see conflict as thinking and then get really good at it” . Margereth Heffernan

Voor wie?

Directieteams, besturen, management en businesspartners.

Als je samen resultaten wilt boeken kan het gebeuren dat je vastloopt. Herken jij een of meer van de volgende zaken?

 • Eilandjescultuur.
 • Er is geen open communicatie meer en de vergaderingen lopen niet. Veel wordt in de wandelgangen aangekaart en geregeld.
 • Jij en je collega’s hebben verborgen agenda’s en het lukt niet meer met open vizier te praten.
 • Er wordt alleen nog ‘strategisch’ vergaderd.
 • Je collega’s en jij hebben het gevoel eigen belangen te moeten verdedigen.
 • Herhaaldelijk probeer je uit discussies te komen, maar daar slagen jullie niet in.
 • Waarheden worden geclaimd en de gesprekken lopen vast.
 • Jij en je collega’s doen en zeggen dingen die niet de bedoeling zijn en komen niet meer tot het bespreken van zaken die ertoe doen.
 • Er is een openlijk of stilzwijgend conflict.

Wanneer interessant?

 • Als je op een betere manier wilt samenwerken met je collega’s om zodoende weer ruimte te creëren voor het realiseren van de missie van de organisatie(s).
 • Wanneer je de professionele communicatie wil herstellen en open gesprekken wil voeren over onderwerpen die je aan het hart gaan.
 • Op het moment dat je genoeg hebt van de conflicten die spelen; je wilt ze samen oplossen!

Mediation op maat

Bouckaert verzorgt mediation op maat. We maken gebruik van de methode Deep Democracy. We werken met korte interventies die snel naar de kern van het probleem gaan.  De mediation wordt altijd vooraf gegaan door een intakegesprek waarbij we de kwesties in kaart brengen. In de daaropvolgende bijeenkomsten zetten we Het niet Gevoerde Gesprek van de Deep Democracy, Lewis methode in. In deze gesprekken worden visieverschillen, verschillen in werkwijze, waarden, gewoonten en gedrag op een constructieve manier besproken, zonder het conflict uit de weg te gaan. Het gesprek bestaat uit vier stappen:

 • 1e Stap: De tegenstellingen bepalen en communicatieregels afspreken.
 • 2e Stap: Zeggen wat gezegd moet worden.
 • 3e Stap: Zelfreflectie en nieuwe inzichten: ontdekken wat je geraakt heeft en reflecteren over de kern van waarheid die er in zit.
 • 4e Stap: Vanuit de opgedane inzichten bespreken van de oplossing: actieplan, afspraken en besluiten voor de toekomst.

De mediation wordt afgesloten met een evaluatie.

Thanks Sandra and Nikki for following up and finalising the process from your side. I did find the process interesting and useful so thank you for creating the space for us to not only work through some critical issues but also strengthening our partnership.
Shaun Mellors, Director Knowledge and Influence International HIV/AIDS Alliance, 2017