Mediation voor managers

“We  have to see conflict as thinking and then get really good at it” . Margereth Heffernan

Voor wie?

Voor leidinggevenden, directieleden, managers en bestuurders die met elkaar in dezelfde organisatie of in een samenwerkingsverband werken.

Om goed samen te werken is een zekere mate van vertrouwen en openheid nodig. Je gaat de discussie en de dialoog aan met je collega-manager. Je bespreekt visieverschillen en lost conflicten op. Helaas zijn deze vaardigheden niet vanzelfsprekend en kan je soms een helpende hand gebruiken.

Herken je één of meerdere van de volgende situaties?

  • Je wilt met een collega-manager in gesprek gaan omdat jullie visie op een aantal zaken fundamenteel verschilt. Je ziet hiertegen op en weet niet hoe dit aan te pakken.
  • Tijdens contact met collega-managers stagneren de gesprekken en loop je vast. Er komt geen oplossing en je weet niet hoe je tot een oplossing moet komen. Hoe pak je dat aan?
  • Een sluimerend conflict met een collega-manager is geëscaleerd. Er wordt niet meer gecommuniceerd. De spanning is te snijden en het probleem is niet opgelost.

Oplossen van het conflict

Tijdens de mediation voor managers bespreken we de verstoorde communicatie. Of het nu om cultuur,- visie- of karakterverschillen gaat, we zoeken naar een effectieve oplossing zodat je weer met plezier kunt samenwerken. Het conflict is opgelost en de professionele relatie is weer verbeterd. De leiderschapstaken kunnen weer goed en met plezier uitgevoerd worden.

Kies voor een Let’s Talk sessie, een onderdeel van Mediation voor managers. Een gespreksvorm uit Deep Democracy om een conflict te helpen oplossen.

Wat is het verschil met andere methoden?

Deze facilitatiemethode verschilt van meer traditionele methoden doordat we met korte interventies werken die snel naar de kern van het probleem gaan. Met de Let’s Talk methode leer je jouw blinde vlekken te herkennen op het niveau van dieper gelegen overtuigingen en krijg je nieuwe inzichten over jezelf, de situatie en de werkrelatie. De methode is proces gericht en bevordert open en gelijkwaardige communicatie. Het gesprek bestaat uit 4 stappen:

  • Stap 1:Samen bepalen we het doel en het onderwerp. We bespreken de
  • Stap 2: We gaan in op de situatie. Je zegt wat er gezegd moet worden en wat er speelt.
  • Stap 3:Zelfreflectie en nieuwe inzichten verwerven: ieder spreekt uit wat hem/haar heeft geraakt en wat daarin belangrijk is voor hem/haar.  Omdat je gedrag wordt beïnvloed door je overtuigingen leiden deze inzichten tot ander gedrag in de werksituatie.
  • Stap 4:Bespreken van de oplossing: actieplan, afspraken en besluiten voor de toekomst.

Let’s Talk kan gevoerd worden bij (lichtere) zakelijke issues en bij dieper liggende emotionele conflicten.

Doorgaans zijn één tot drie gesprekken voldoende. Afhankelijk van de aard van het conflict wordt er een intakegesprek gehouden met beide partijen. Na de interventie volgt een evaluatie. We werken samen met een jurist/mediator die in de methode Deep Democracy is opgeleid.