Mediation voor managers

Oplossingen op een dieper niveau om beter samen leiding te geven

“We  have to see conflict as thinking and then get really good at it” . Margereth Heffernan

Voor wie?

Voor leidinggevenden, directieleden, managers en bestuurders die met elkaar in dezelfde organisatie of in een samenwerkingsverband werken.

Om goed samen te werken is een zekere mate van vertrouwen en openheid nodig. Je gaat de discussie en de dialoog aan met je collega-manager. Je bespreekt visieverschillen en lost conflicten op. Helaas zijn deze vaardigheden niet vanzelfsprekend en kan je soms een helpende hand gebruiken.

Herken je één of meerdere van de volgende situaties?

 • Je wilt met een collega-manager in gesprek gaan omdat jullie visie op een aantal zaken fundamenteel verschilt. Je ziet hiertegen op en weet niet hoe dit aan te pakken.
 • Tijdens contact met collega-managers stagneren de gesprekken en loop je vast. Er komt geen oplossing en je weet niet hoe je tot een oplossing moet komen. Hoe pak je dat aan?
 • Een sluimerend conflict met een collega-manager is geëscaleerd. Er wordt niet meer gecommuniceerd. De spanning is te snijden en het probleem is niet opgelost.

Wanneer interessant?

Wanneer beide partijen het conflict willen of moeten oplossen. Conflicterende partijen weten vaak niet precies of het nu om cultuur,- visie- of karakterverschillen gaat, maar willen wel graag naar een effectieve oplossing zoeken zodat ze weer kunnen samenwerken.

In dat geval kun je kiezen voor een Let’s Talk sessie, een onderdeel van Mediation voor managers. Een gespreksvorm uit Deep Democracy om een conflict te helpen oplossen.

Aanpak

Deze facilitatiemethode verschilt van meer traditionele methoden doordat we met korte interventies werken die snel naar de kern van het probleem gaan. Met de Let’s Talk methode leer je jouw blinde vlekken te herkennen op het niveau van dieper gelegen overtuigingen en krijg je nieuwe inzichten over jezelf, de situatie en de werkrelatie. De methode is proces gericht en bevordert open en gelijkwaardige communicatie. Het gesprek bestaat uit 4 stappen:

 • Stap 1: Samen bepalen we het doel en het onderwerp.
 • Stap 2: We gaan in op de situatie. Je zegt wat er gezegd moet worden en wat er speelt.
 • Stap 3: Zelfreflectie en nieuwe inzichten verwerven: ieder spreekt uit wat hem/haar heeft geraakt en wat daarin belangrijk is voor hem/haar.  Omdat je gedrag wordt beïnvloed door je overtuigingen leiden deze inzichten tot ander gedrag in de werksituatie.
 • Stap 4: Bespreken van de oplossing: actieplan, afspraken en besluiten voor de toekomst.

Let’s Talk kan gevoerd worden bij (lichtere) zakelijke issues en bij dieper liggende emotionele conflicten.

Doorgaans zijn één tot drie gesprekken voldoende. Afhankelijk van de aard van het conflict wordt er een intakegesprek gehouden met beide partijen. Na de interventie volgt een evaluatie. We werken samen met een jurist/mediator die in de methode Deep Democracy is opgeleid.

Wat levert mediation voor managers op?

 • Je krijgt handvatten voor het verbeteren van de samenwerking.
 • Je maakt concrete afspraken om de samenwerking vlot te laten verlopen.
 • De leiderschapstaken kunnen weer goed en met plezier uitgevoerd worden.
 • Je krijgt inzicht in het effect van het eigen gedrag op de collega, op medewerkers en op de organisatie.

Er was sprake van een verstoorde relatie, waardoor de samenwerking zeer stroef verliep. Er was vooral begeleiding nodig om de emotionele onderstroom duidelijk te maken. Het traject heeft concrete verbeterpunten opgeleverd. Eerder problemen bespreekbaar maken die je ervaart, doorvragen bij onduidelijkheden en goed de verwachtingen van elkaar aangeven. Sandra Bouckaert is empathisch, professioneel en steeds goed voorbereid. Het was nooit een probleem om ergens op terug te komen of iets te zeggen, wat je daarvoor niet kon of wilde zeggen. Sandra kon altijd scherp neerzetten wat de meningen van de beide partijen waren. Dat gaf steun en was ook confronterend. Dat was nodig om het probleem op een dieper niveau op te lossen. Het geeft je het gevoel dat het nooit fout is wat je zegt en dat helpt heel erg om dichter bij het probleem te komen. Ik kan Sandra van harte aanbevelen wanneer professionals er niet “uitkomen”.
Peter Hakvoort, Cito