Mediation voor medewerkers

Voor wie?

Medewerkers.

Om goed samen te werken is een zekere mate van vertrouwen en openheid nodig. Je gaat de discussie en de dialoog aan met je collega. Je bespreekt visieverschillen en lost conflicten op. Helaas zijn deze vaardigheden niet vanzelfsprekend en kan je soms een helpende hand gebruiken.

Herken je één of meerdere van de volgende situaties?

 • In gesprekken met je collega loop je keer op keer vast. Aan het einde van elk gesprek is er nog steeds geen oplossing voor jullie probleem.
 • Een sluimerend conflict met een collega is geëscaleerd. De communicatie is helemaal gestopt, maar het probleem is niet opgelost.
 • Diversiteit en/of culturele achtergronden leiden tot misverstanden tussen jou en je collega. Dit geeft spanning in de samenwerking.
 • Je hebt een stevig meningsverschil of een conflict met je leidinggevende, samenwerkingspartner of collega. Je ziet er tegenop om in gesprek te gaan en weet niet hoe je dit aan moet pakken.

Oplossen van het conflict

Tijdens de mediation voor medewerkers bespreken we de verstoorde communicatie. Of het nu om cultuur,- visie- of karakterverschillen gaat, we zoeken naar een effectieve oplossing zodat je weer met plezier kunt samenwerken. Het conflict is opgelost en de professionele relatie is verbeterd.

Kies voor (een) Let’s Talk sessie(s), een onderdeel van Mediation voor medewerkers. Een gespreksvorm uit Deep Democracy om een conflict te helpen oplossen.

Wat is het verschil met andere methoden?

Deze facilitatiemethode verschilt van meer traditionele methoden doordat we met korte interventies werken die snel naar de kern van het probleem gaan. Met de Let’s Talk methode leer je jouw blinde vlekken te herkennen op het niveau van dieper gelegen overtuigingen en krijg je nieuwe inzichten over jezelf, de situatie en de werkrelatie. De methode is proces gericht en bevordert open en gelijkwaardige communicatie. Het gesprek bestaat uit 4 stappen:

 • Stap 1:Samen bepalen we het doel en het onderwerp. We bespreken de communicatieregels.
 • Stap 2: We gaan in op de situatie. Je zegt wat er gezegd moet worden en vertelt wat er speelt.
 • Stap 3:Zelfreflectie en nieuwe inzichten verwerven: ieder spreekt uit wat hem/haar heeft geraakt en wat daarin belangrijk is voor hem/haar. Omdat je gedrag wordt beïnvloed door je overtuigingen leiden deze inzichten tot ander gedrag in de werksituatie.
 • Stap 4:Bespreken van de oplossing: actieplan, afspraken en besluiten voor de toekomst.

Let’s Talk kan gevoerd worden bij (lichtere) zakelijke issues en bij dieper liggende emotionele conflicten.

Doorgaans zijn één tot drie gesprekken voldoende. Afhankelijk van de aard van het conflict wordt er een intakegesprek gehouden met beide partijen. Na de interventie volgt een evaluatie. We werken samen met een jurist/mediator die in de methode Deep Democracy is opgeleid.

Wat levert mediation voor medewerkers op?

 • Inzicht in dynamiek en de (ineffectieve) patronen tussen jou en je collega.
 • Inzicht op het effect van de verstoorde samenwerking op andere collega’s of klanten. Aangrijpingspunten om negatieve effecten te doorbreken.
 • De manier van doen en laten die nodig is om als collega’s je doel te bereiken is helder en bewust gemaakt.
 • Verbeterde samenwerking.