Mediation voor medewerkers

Met korte interventies snel naar de kern voor een duurzame oplossing

Voor wie?

Medewerkers.

Om goed samen te werken is een zekere mate van vertrouwen en openheid nodig. Je gaat de discussie en de dialoog aan met je collega. Je bespreekt visieverschillen en lost conflicten op. Helaas zijn deze vaardigheden niet vanzelfsprekend en kan je soms een helpende hand gebruiken.

Herken je één of meerdere van de volgende situaties?

 • In gesprekken met je collega loop je keer op keer vast. Aan het einde van elk gesprek is er nog steeds geen oplossing voor jullie probleem.
 • Een sluimerend conflict met een collega is geëscaleerd. De communicatie is helemaal gestopt, maar het probleem is niet opgelost.
 • Diversiteit en/of culturele achtergronden leiden tot misverstanden tussen jou en je collega. Dit geeft spanning in de samenwerking.
 • Je hebt een stevig meningsverschil of een conflict met je leidinggevende, samenwerkingspartner of collega. Je ziet er tegenop om in gesprek te gaan en weet niet hoe je dit aan moet pakken.

Wanneer interessant?

Wanneer beide partijen het conflict willen of moeten oplossen. Of het nu om cultuur-, visie- of karakterverschillen gaat weten conflicterende partijen vaak niet precies te benoemen. Maar deze partijen willen wel graag naar een effectieve oplossing zoeken zodat ze weer kunnen samenwerken.

In dat geval kun je voor Let’s Talk sessies kiezen. Let’s Talk is een gespreksvorm uit Deep Democracy om een conflict te helpen oplossen.

Aanpak

Tijdens de mediation voor medewerkers bespreken we de verstoorde communicatie. De Let’s Talk facilitatiemethode verschilt van meer traditionele methoden doordat we met korte interventies werken die snel naar de kern van het probleem gaan. Met de Let’s Talk methode leer je jouw blinde vlekken te herkennen op het niveau van dieper gelegen overtuigingen en krijg je nieuwe inzichten over jezelf, de situatie en de werkrelatie. De methode is proces gericht en bevordert open en gelijkwaardige communicatie. Het gesprek bestaat uit 4 stappen:

 • Stap 1:Samen bepalen we het doel en het onderwerp. We bespreken de communicatieregels.
 • Stap 2: We gaan in op de situatie. Je zegt wat er gezegd moet worden en vertelt wat er speelt.
 • Stap 3:Zelfreflectie en nieuwe inzichten verwerven: ieder spreekt uit wat hem/haar heeft geraakt en wat daarin belangrijk is voor hem/haar. Omdat je gedrag wordt beïnvloed door je overtuigingen leiden deze inzichten tot ander gedrag in de werksituatie.
 • Stap 4:Bespreken van de oplossing: actieplan, afspraken en besluiten voor de toekomst.

Let’s Talk kan gevoerd worden bij (lichtere) zakelijke issues en bij dieper liggende emotionele conflicten.

Doorgaans zijn één tot drie gesprekken voldoende. Er wordt vooraf een intakegesprek gehouden met beide partijen. Na de interventie volgt een evaluatie en een nazorgsessie. We werken samen met een jurist/mediator die in de methode Deep Democracy is opgeleid.

Wat levert mediation voor medewerkers op?

 • Antwoord op de coachvragen.
 • Inzicht in de eigen motieven, drijfveren en gedrag. En er is geoefend met nieuw gedrag.
 • Er is gewerkt aan inzichten rondom eigen patronen.
 • Interacties met collega’s en/of leidinggevende zijn inzichtelijk gemaakt.
 • Concrete verbeterpunten ten aanzien van de samenwerking.
 • Concrete afspraken ten aanzien van het samenwerken.
 • Er is meer ontspanning, meer werkplezier en meer motivatie.