Deep Democracy Workshop Incompany

Deep Democracy met focus op het collectief

Wat zou het mooi zijn als we er een gewoonte van konden maken iedereen binnen het team een stem te geven en te horen. En wat zou het effectief zijn als we meer van het talent en potentieel van elkaar in konden zetten. En wat zou het een opluchting zijn als we er wat meer aan gewend raakten lastige zaken open te bespreken en precaire onderwerpen niet langer uit de weg te gaan.

In een dagdeel van drie uur kun je kennis maken met de theorie, filosofie en enkele tools van Deep Democracy. Deep Democracy is een visie, methodiek en theorie ineen. De Lewis methode is een besluitvormingsmethode waarbij het nemen van duurzame en kwalitatief goede besluiten het doel is. Er zijn tal van tools die ervoor zorgen dat de benodigde veiligheid voor dit proces wordt gecreëerd. Deep Democracy beoogt een inclusieve en participatieve organisatiecultuur. Er wordt vanuit gegaan dat elke medewerker iets waardevols heeft toe te voegen. Elke visie krijgt erkenning, herkenning en wordt meegenomen in dialoog en debat en waar mogelijk in besluitvorming. Er worden zo veel mogelijk invalshoeken verzameld vooraf, met speciale aandacht voor het afwijkende standpunt. Dit standpunt is waardevol omdat er wijsheid in zit. Deep Democracy gaat ervan uit dat groepen zelf hun oplossingen kunnen vinden voor de problemen waar zij tegenaan lopen en beoogt zoveel mogelijk het potentieel van de groep te benutten. Organisaties en teams die volgens deze methode werken winnen aan effectiviteit.

Deze workshop legt de focus op het collectief: hoe kun je goed met elkaar samenwerken en tegelijkertijd iedereen tot zijn recht laten komen. Deep Democracy versterkt de onderlinge werkrelaties en bevordert autonomie. De methode is heel geschikt voor meer zelforganisatie, zelfregie, zelfsturing en resultaatverantwoordelijke teams, waarin van medewerkers wordt verwacht dat zij autonoom zijn en op samenwerking gericht. Deep Democracy is ook heel goed in te zetten als je als leider meer inspraak van medewerkers wilt organiseren, dit vanuit een inclusieve visie wilt doen, en daarbij krachtige tools wilt gebruiken.

Mogelijke accenten waar je voor kunt kiezen:

  • impact van autocratie op de groepsdynamiek
  • de vier stappen van inclusieve besluitvorming
  • sabotagegedrag: werken met de onderstroom
  • dialoog en debat
  • autonomie op de werkvloer en Deep Democracy
  • diverse niveaus van zelfstandigheid
  • Model Inspraak Besluitvorming (Jitske Kramer)
  • Voor – en nadelen van zelfstandigheid/zelfsturing
  • Type leiders en participatief leiderschap

Geschikt om met een afdeling, team of MT te volgen. Een workshop kan vanaf 10 tot 80 personen. Maximaal aantal deelnemers is 80, in dat geval komen we met meerdere trainers. De workshop kan op maat gemaakt worden maar we hebben ook een standaard workshop programma.

We werken interactief zodat je de methode aan den lijve kunt ervaren. Na deze workshop kun je meteen al enkele tools toepassen in je team of met je collega’s.

 

Spreker: Sandra Bouckaert

 

Afgelopen jaar heb ik een workshop ‘Besluitvorming in 4 stappen’ (Deep Democracy, the Lewis Method) bij Sandra gevolgd. Sandra creëert een prettige sfeer in haar bijeenkomsten en weet alle deelnemers goed te betrekken in het proces. Ze heeft veel ervaring met groepsdynamiek en kan teams dan ook goed begeleiden. Dankzij deze workshop probeer ik de minderheidsstem in de groep aan te wakkeren en mee te nemen in de besluitvorming. Ik vond het een geslaagde bijeenkomst.

Hidayet Bahadin MSc, Organisatie- & Veranderdeskundige at Yauk.