Strategische veranderingen

Veranderen met aandacht voor de onderstroom

Creëer helderheid om het resultaat te verhogen!

Voor wie?

Afdelingen, (project-)teams, kwartiermakers, coördinatoren, verander consultants en managers.

Herken je één van de volgende situaties?

Het veranderen van koers geeft vaak onzekerheid. Dat vraagt aanpassing. Je vindt het belangrijk dat iedereen zich (grotendeels) kan vinden in de aanpak die gevolgd wordt. In dit proces loop je tegen de volgende obstakels aan:

  • Je wilt nieuw beleid implementeren en je weet dat er tegenbeweging is in de onderstroom.
  • Er wordt niet volgens de (nieuwe) werkwijze gewerkt. Deze is onvoldoende bij iedereen bekend of wordt niet omarmd: tegenstellingen, eilandjescultuur en gebrek aan uitwisseling verhinderen een eenduidige en/of een effectieve manier van werken.
  • Er moet een nieuwe structuur worden doorgevoerd en je voorziet dat dit op weerstand zal stuiten. Je wilt managers en/of medewerkers betrekken bij dit proces.
  • De organisatie heeft een periode achter de rug van reorganiseren, een fusie, of veranderen. Er is nog wat ‘nazorg’ nodig, bijvoorbeeld: één afdeling of regio loopt nog niet goed of medewerkers moeten zich opnieuw verhouden tot elkaar om weer met plezier te kunnen werken.
  • Er moet een cultuur-, verbeter-, ontwikkel-, of strategisch- verandertraject worden doorgevoerd. Je vindt het belangrijk dat daar draagvlak voor komt in plaats van de verandering top-down door te voeren.

Wanneer interessant?

Je wilt open communicatie, dialoog en collegiale uitwisseling mogelijk maken. Je wilt vinger aan de pols houden, weten wat er speelt en alle stemmen meenemen tijdens een periode waarin de organisatie of afdeling met veranderen bezig is (geweest). Je wilt bewustzijn creëren bij medewerkers over wat er in de onderstroom kan spelen en hoe dit je effectiviteit en productiviteit beïnvloedt. Wij verzorgen trajecten waarbij we werken met onze mooie Deep Democracy werkvormen. We helpen daarmee organisaties die in transitie zijn te verwezenlijken wat zij voor ogen hebben.

Sandra Bouckaert Deep Democracy: Strategische veranderingen 2

Aanpak

We doen een uitgebreide intake en maken samen een programma op maat.  Werkvormen en interventies die we daarbij in kunnen zetten:

We ontwerpen samen met jou een traject op maat dat onderweg kan worden bijgesteld naargelang de actuele ontwikkeling(en) en behoeften van de organisatie. We houden daarbij continu vinger aan de pols of de aanpak en werkwijze nog kloppend is. Stap voor stap zet je met onze krachtige en eenvoudig toe te passen Deep Democracy methode veranderingen in, soms kleine veranderingen met een groot effect, soms grote veranderingen, altijd met een blijvend resultaat. We werken daarbij zowel op het niveau van het tot stand brengen van de verandering als op het niveau van de onderstroom: onderliggende emoties, standpunten belangen, zichtbaar en onzichtbaar gedrag.

Hoe kan dat? Omdat Deep Democracy procesmatig werkt en de emoties meeneemt in de gesprekken (Process-Oriented Psychology). Op deze manier maak je gebruik van de gecombineerde kennis van de groep, betrek je iedereen, en geef je tegelijk helder richting en sturing. Zo kun je krachtig en participatief leiderschap combineren en veranderingen vormgeven die een blijvend resultaat opleveren. Realiseer je zelf een verandertraject met jullie eigen interne organisatiecoaches en adviseurs? Dan zijn onze diensten ook aanvullend in te zetten.

Wat levert de begeleiding op?

  • Er is een cultuur ontstaan waarbij het normaler is geworden om te verhelderen wat er in de onderstroom speelt, van emotionele issues tot visieverschillen.
  • Omdat er is geleerd beter te luisteren kunnen verschillen overbrugd worden en kan er samen worden veranderd.
  • Er is verbinding en betrokkenheid.
  • Men kan omgaan met spanning, conflict en botsende belangen.
  • De afgesproken stappen in het verander-, verbeter-, of ontwikkeltraject zijn gerealiseerd waarbij de minderheidsstem is gehoord en meegenomen.

Sandra Bouckaert heeft in juli 2021 onze bewonersavond over het JOP project begeleid met een ‘Gesprek op Voeten’. Door gebruik te maken van een onafhankelijke gespreksleider kreeg je een heel ander gesprek. Mensen konden alles zeggen wat in hen op kwam. Ik denk dat dat heel waardevol is. Vanuit daar konden wij het gesprek aangaan. We hebben denk ik ook concreet kunnen bereiken dat iedereen zich in iedereen verplaatst heeft. En alle zorgen op tafel zijn komen te liggen. Wij hebben Sandra als ervaren, vakkundig en onafhankelijk ervaren. Sandra heeft oog voor iedereen en heeft een rustige manier van communiceren. Ik kan haar zeker aanraden als gespreksbegeleider.
Manon van de Schootbrugge, beleidsmedewerker integrale veiligheid, gemeente Zeewolde

Na de introductie van Deep Democracy in 2015 binnen Jeugd Noord Veluwe wordt vooral het gedachtegoed gebruikt om te ‘delen wat er speelt’. Er wordt geoefend om zoveel mogelijk boven de waterlijn uit te vissen en het daar te houden. Vanuit de Raad voor Medezeggenschap is deze werkwijze helpend in het krijgen van betere besluiten. Dat laatste voorziet in een behoefte want heldere besluitvorming is essentieel in het transformatieproces naar samen-sturing en autonomie binnen de teams en de organisatie als geheel. De wijze die de Deep Democracy-aanpak biedt, met alle ruimte voor de wijsheid van de minderheid, creëert een basis om vertrouwen en samenwerking te laten groeien.
Cor Hergaarden, Directeur Bestuurder bij Stichting Jeugd Noord Veluwe

Heb je vragen over deze dienst, de aanpak of een werkvorm? Neem gerust contact met me op.