Strategische veranderingen

Doortastende interventies bij transformatieprocessen

Creëer helderheid om het resultaat te verhogen!

Voor wie?

Afdelingen, (project-)teams, OR/medezeggenschapsorganen en samenwerkingspartners.

Herken je één van de volgende situaties?

Het veranderen van koers geeft vaak onzekerheid. Dat vraagt aanpassing. Het is belangrijk dat iedereen zich kan vinden in de aanpak die gevolgd wordt. In dit proces loop je tegen de volgende obstakels aan:

  • Je wilt je nieuwe beleid implementeren en je weet dat er tegenbeweging is in de onderstroom.
  • De methode van waaruit wordt gewerkt, is onvoldoende bij iedereen bekend: tegenstellingen, eilandjescultuur en gebrek aan uitwisseling verhinderen een eenduidige en/of een effectieve manier van werken.
  • Er is een visieverschil over het werk, de communicatie of de taakinvulling die onoverbrugbaar lijkt. Subgroepen staan lijnrecht tegenover elkaar en dezelfde discussies blijven zich herhalen.
  • Een (project-)team, afdeling of OR moet zijn koers of rol wijzigen. Uitwisseling van meningen en beelden is nodig.
  • De organisatie heeft een zware periode achter de rug. Medewerkers moeten zich weer verhouden tot elkaar om weer met plezier te kunnen werken.

Wanneer interessant?

Je wilt communicatie, dialoog en collegiale uitwisseling mogelijk maken. Je wilt de tegenstellingen, die de samenwerking belemmeren, helpen oplossen. Je vind het belangrijk dat medewerkers meer gebruik maken van elkaars potentieel en (weer) meer werkgeluk ervaren.

Wij verzorgen interventies waarbij we werken met dialoogvormen. We maken wat er speelt bewust, helder en concreet. Hoe? Door eerst zo veel mogelijk veiligheid te creëren lukt het om met elkaar in gesprek te gaan over wat er werkelijk speelt. De gesprekken die normaliter bij de koffieautomaat worden gevoerd, voer je tijdens deze bijeenkomsten. Conflict en spanning worden niet gladgestreken, maar gekanaliseerd en omgezet in brandstof tot productiviteit: we leren van meningsverschillen, we versterken relaties en nemen zinvolle besluiten.

Aanpak

Werkvormen die we tijdens werkconferenties en groepsbijeenkomsten gebruiken:

Of het nu gaat om ideeën die anders niet gelanceerd worden, visieverschillen, verrassende inzichten en reflecties of manieren van werken die nog nooit gedeeld zijn: ze worden tijdens de dialogen besproken. Er wordt gezegd wat gezegd moet worden en nieuwe inzichten leiden tot alles omvattende besluiten.

Stap voor stap zet je met deze krachtige en eenvoudige methode veranderingen in, soms kleine veranderingen met een groot effect, soms grote veranderingen, altijd met een blijvend resultaat. Hoe kan dat? Omdat Deep Democracy procesmatig werkt en de emoties meeneemt in de gesprekken (Process-Oriented Psychology). Op deze manier maak je gebruik van de gecombineerde kennis van de groep, betrek je iedereen en kom je tot een eenduidige manier van werken die ook recht doet aan de diversiteit van elke individuele medewerker. We begeleiden meetings van 8 tot 120 deelnemers.

Wat levert de interventie op?

  • Er is verhelderd wat er in de onderstroom speelt: van emotionele issues tot visieverschillen.
  • Er is diepgaand geluisterd, men heeft elkaar gehoord en gereflecteerd.
  • Er zijn grote of kleine gedragen besluiten genomen over vervolg.
  • Grote groepen, soms verschillende afdelingen of stakeholders, zijn in dialoog geweest. Er is verbinding en betrokkenheid ontstaan.

Na de introductie van Deep Democracy in 2015 binnen Jeugd Noord Veluwe wordt vooral het gedachtegoed gebruikt om te ‘delen wat er speelt’. Er wordt geoefend om zoveel mogelijk boven de waterlijn uit te vissen en het daar te houden. Vanuit de Raad voor Medezeggenschap is deze werkwijze helpend in het krijgen van betere besluiten. Dat laatste voorziet in een behoefte want heldere besluitvorming is essentieel in het transformatieproces naar samen-sturing en autonomie binnen de teams en de organisatie als geheel. De wijze die de Deep Democracy-aanpak biedt, met alle ruimte voor de wijsheid van de minderheid, creëert een basis om vertrouwen en samenwerking te laten groeien.
Cor Hergaarden, Directeur Bestuurder bij Stichting Jeugd Noord Veluwe

Wil je weten wat Deep Democracy voor jouw situatie kan betekenen?

Schrijf je dan in of vraag informatie aan!