Strategische veranderingen

Creëer helderheid om het resultaat te verhogen!

Voor wie?

Afdelingen, (project-)teams, OR/medezeggenschapsorganen en samenwerkingspartners.

Waarom?

Het veranderen van koers geeft vaak onzekerheid. Er moet opnieuw gekeken worden naar de missie, of er zijn onoverbrugbare visieverschillen en je loopt tegen de volgende obstakels aan:

  • Je wilt je nieuwe beleid implementeren en je weet dat er tegenbeweging is in de onderstroom.
  • De methode of de visie van waaruit wordt gewerkt, is onvoldoende bij iedereen bekend: tegenstellingen, eilandjescultuur en gebrek aan uitwisseling verhinderen een min of meer eenduidige en effectieve manier van werken.
  • Er is een visieverschil over het werk, de communicatie of de taakinvulling die onoverbrugbaar lijkt. Subgroepen staan lijnrecht tegenover elkaar en dezelfde discussies blijven zich herhalen.
  • Een (project-)team, afdeling of OR moet zijn koers of rol wijzigen.

Dat vraagt aanpassing. Het is belangrijk dat iedereen zich kan vinden in de aanpak die gevolgd wordt.

Als het om veranderingen, visie of missie gaat, wil je dat de medewerkers effectieve besluiten nemen waar iedereen achter staat en waar iedereen zich aan committeert. Je wilt communicatie, dialoog en collegiale uitwisseling mogelijk maken. Je wilt de tegenstellingen, die de samenwerking belemmeren, helpen oplossen. Je vindt het belangrijk dat medewerkers meer gebruik maken van elkaars potentieel en (weer) geïnspireerd aan het werk kunnen.

Wij komen 1 tot 4 dagdelen dialogen en ‘niet gevoerde gesprekken’ faciliteren. We maken wat er speelt bewust, helder en concreet. Hoe? Door eerst zo veel mogelijk veiligheid te creëren lukt het om met elkaar in gesprek te gaan over wat er werkelijk speelt. De gesprekken die normaliter bij de koffieautomaat worden gevoerd, voer je tijdens deze bijeenkomsten. Conflict en spanning worden niet gladgestreken, maar gekanaliseerd en omgezet in brandstof tot productiviteit: we leren van meningsverschillen, we versterken relaties en nemen zinvolle besluiten.

4-stappenmodel

Of het nu gaat om ideeën die anders niet gelanceerd worden, visieverschillen, verrassende inzichten en reflecties of manieren van werken die nog nooit gedeeld zijn: ze worden tijdens de dialogen besproken. Er wordt gezegd wat gezegd moet worden en nieuwe inzichten leiden tot alles omvattende besluiten, waarbij het 4-stappenmodel van Deep Democracy gehanteerd wordt.

Stap voor stap zet je met deze krachtige en eenvoudige methode veranderingen in, soms kleine veranderingen met een groot effect, soms grote veranderingen, altijd met een blijvend resultaat. Hoe kan dat? Omdat Deep Democracy procesmatig werkt en de emoties meeneemt in de gesprekken (Process-Oriented Psychology). Op deze manier maak je gebruik van de gecombineerde kennis van de groep, betrek je iedereen en kom je tot een eenduidige manier van werken die ook recht doet aan de diversiteit van elke individuele medewerker. We begeleiden meetings van 8 tot 100 deelnemers.

Na de introductie van Deep Democracy in 2015 binnen Jeugd Noord Veluwe wordt vooral het gedachtegoed gebruikt om te ‘delen wat er speelt’. Er wordt geoefend om zoveel mogelijk boven de waterlijn uit te vissen en het daar te houden. Vanuit de Raad voor Medezeggenschap is deze werkwijze helpend in het krijgen van betere besluiten. Dat laatste voorziet in een behoefte want heldere besluitvorming is essentieel in het transformatieproces naar samen-sturing en autonomie binnen de teams en de organisatie als geheel. De wijze die de Deep Democracy-aanpak biedt, met alle ruimte voor de wijsheid van de minderheid, creëert een basis om vertrouwen en samenwerking te laten groeien.
Cor Hergaarden, Directeur Bestuurder bij Stichting Jeugd Noord Veluwe

Wil je weten wat Deep Democracy voor jouw situatie kan betekenen?

Schrijf je dan in of vraag informatie aan!