Psychisch verzuim voorkomen: symptomen, grenzen & klachten

16 februari 2021

Dit is een gastblog van Kimberley Wetsteijn.

Kimberly Wetsteijn

Even voorstellen..

Mijn naam is Kimberley Wetsteijn en ik mag dit jaar een aantal maal schrijven voor Sandra Bouckaert. Ik ben ontzettend enthousiast om casuïstieken vanuit mijn werkveld met jullie te mogen gaan delen. Graag neem ik jullie mee in mijn functie als extern vertrouwenspersoon, wat ik mag betekenen voor zowel organisatie als medewerker. Ik eindig mijn schrijven met een drietal tips wat betreft symptomen rondom psychosociale arbeidsbelasting, vaak voor jou een kleine moeite om er iets mee te doen, maar voor de andere persoon een enorm belangrijk moment in het leven. Laten we elkaar samen helpen, elkaar écht zien en spreken.

Wat doe ik ?

Grensoverschrijdende gedragingen die voortvloeien uit ongewenste omgangsvormen zijn een bedreiging voor jouw personeel en organisatie. Hierdoor heb je als het ware een besmetting binnen je organisatie die vaak meerdere fronten aantast buiten alleen de twee partijen. Het tast naast de gezondheid van je personeel ook de sfeer op de werkvloer aan. Dit resulteert voor jouw bedrijf in een hoog percentage en kostenplaatje aan ziekteverzuim, re-integratie trajecten en voornamelijk het personeelsverloop.

Als werkgever ben je wettelijk verplicht om aandacht te besteden aan het voorkomen van ongewenst gedrag op de werkvloer. Om beleid te creëren binnen je bedrijf zoals psychosociale arbeidsbelasting (seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie en pesten) kun je mij als professioneel, gecertificeerd extern vertrouwenspersoon inschakelen. Samen kijken we naar de juiste aanpak om binnen jouw bedrijf zorg te dragen voor een veilige werkomgeving.

Psychosociale arbeidsbelasting en de daaruit voortvloeiende psychische en psychosomatische klachten blijven sterk aanwezig binnen het werkleven. Er is dan ook grote behoefte aan instrumenten en kennis die psychosociale arbeidsbelasting kunnen meten. Hiervoor maak ik gebruik van een en dezelfde methodiek zodat jouw bedrijf op alle fronten positief, preventief werk levert om de psychosociale arbeidsbelasting maximaal tegen te gaan. Hierdoor is jouw bedrijf samen met mij als vertrouwenspersoon volledig gericht op een goed, gezond en veilig werkgeverschap.

Blijf er niet mee zitten, maak het bespreekbaar!

Heeft Covid-19 impact op de psychosociale arbeidsbelasting?

Werknemers kunnen moeilijker psychologisch afstand nemen van hun werk. Daardoor verliest privétijd de functie van rust en herstel. Werknemers maken bovendien extra uren.

De impact van corona op de economie en onzekerheid over de eigen positie spelen hierbij mee. Het is belangrijker dan ooit om als leidinggevende én als collega een vinger aan de pols te houden bij de collega’s.

Natuurlijk ook om duidelijke kaders te stellen betreft het veilig en gezond werken, opnieuw herzien van RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie), gedragscode, communicatiemiddelen etc.
Een derde van alle werkenden uit onderzoek ervaart een hogere werkdruk door de coronacrisis, met als gevolg:

  • 11% (bijna-)burn-outs;
  • 21% meer ziekteverzuim;
  • 16% uitputting.
    Dus: Let goed op elkaar!

voorkom psychisch ziekteverzuim

 

Een quote van een van mijn klanten laat zien hoe belangrijk aandacht voor hoe het gaat met de ander kan zijn: ‘Voor mij betekende jouw vraag -‘ hoe het nou écht met mij ging ‘- mijn leven.. Ik vond door alle negativiteit en donkere dagen geen energie meer, ik was er klaar mee.. Bedankt dat jij mij wél zag!’

1. Herken de symptomen als organisatie & collega!

Langdurig psychisch verzuim voorkomen begint met het op tijd herkennen van de symptomen. Als je dit op tijd weet te signaleren kan de verzuimduur al met een derde verminderen. Als je uitgaat van een gemiddeld verzuim van 53 dagen, zijn dat dus 17 waardevolle dagen minder verzuim. Beter voor je collega’s en voor het bedrijf. Symptomen van psychische problemen zijn bijvoorbeeld:

  • Vermijden van zware belasting en andere taken;
  • Gedragsverandering;
  • Afwezigheid;
  • Vermoeidheid;
  • Verminderd functioneren. 

2. Respecteer grenzen

Veel psychisch verzuim wordt veroorzaakt door een slechte balans tussen werk en privé in combinatie met vaak een te hoge werkdruk. Het is voor iedereen belangrijk om buiten het werk voldoende rust te krijgen. Respecteer de grenzen van je collega’s en besef dat deze grenzen voor iedereen anders liggen. Het voorkomen van (psychisch) verzuim is ook van belang voor het bedrijf. Vitale en gelukkige medewerkers zijn productiever.

3. Neem klachten serieus

Jij kent je collega’s het beste, maar het is goed om te onthouden dat psychische klachten op het eerste gezicht niet snel zichtbaar zijn bij medewerkers. Als je als werkgever een klacht niet serieus neemt, zal de medewerker zich minder welkom voelen op het werk door het gebrek aan wederzijds begrip. Met langdurig verzuim tot gevolg.

Geef een reactie