Speeddate met je Stille Bewonderaar

17 april 2018

Gastblog van Karin Brugman

Sandra Bouckaert Deep Democracy Mediation & Coaching_KarinBrugman1Karin Brugman is mede-auteur van de boeken: ‘Ik (k)en mijn Ikken. Ontdek andere kanten van jezelf met Voice Dialogue’ en ‘Coachen met Voice Dialogue. Handboek voor begeleiders.’

Zij werkt als opleider, trainer en (relatie)coach vanuit haar eigen bedrijf De Onderstroom Training & Coaching

Zij is gespecialiseerd in het opleiden van coaches en trainers in het werken met Voice Dialogue.

 

‘Wil je een workshop geven tijdens onze inspiratiedag?’
‘Natuurlijk!’, antwoordde ik enthousiast.  Mijn toon werd echter onmiddellijk cynisch toen ik het thema van de dag hoorde: ‘Wees Bijzonder!’

‘Nee hè!’ dacht ik. ‘Er is al een hele generatie op komst die zichzelf bijzonder vindt. Die elke stap die ze zet de moeite waard vindt om op video of selfie vast te leggen en uit te zenden. En die zich beledigd voelt als je dat niet ‘liked!’

De stap zetten?

‘Mijn motto is: doe maar gewoon dan ben je al bijzonder genoeg!’ sprak ik spottend. Het schrok de potentiële opdrachtgever aan de telefoon niet af.

Waarom gedroeg ik me zo rebels? Had ik een stiekem verlangen om mijzelf goed en bijzonder te mogen vinden? Het zette me aan het denken. Hoe vaak had ik in trainingen de beroemde tekst van Marianne Williamson voorgelezen?

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn, onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn(…) We vragen ons af wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn? Maar waarom eigenlijk niet?

Ja, waarom eigenlijk niet?

Ik gaf sessies over de Innerlijke Criticus en de Perfectionist. Over subpersonen die ervoor zorgen dat we ons altijd tekort voelen schieten. Was het niet de hoogste tijd om eens op een andere subpersoon in te tunen?
Er moet toch ook een stem in ons zijn die ons bijzonder vindt.

Stel jouw bijzonderheid eens centraal!

Een die jou heimelijk bemint, maar bang is om door je te worden afgewezen als hij dat laat blijken. Een stem die zelden aan het woord komt omdat hij door bovengenoemde types altijd wordt overstemd of in de rede gevallen.

Ik besloot mensen uit te nodigen voor een Speeddate met de Stille Bewonderaar in zichzelf.

Sandra Bouckaert Deep Democracy: speeddate met je stille bewonderaar 7

Het werd een mooie bijeenkomst. Mensen keken naar zichzelf door de ogen van een geliefd familielid, een vriend of collega. Ze raakten tot tranen toe geroerd. Door zichzelf. Door de betekenis die ze bleken te hebben, de emotionele verbinding die ze ervoeren. Zo bijzonder waren ze.

Ze lachten hun dierbaren niet uit. Ze wuifden de liefdevolle woorden niet weg. Ze voelden dat hun dierbaren het meenden.

Net zoals de Stille Bewonderaar in ons het meent. Die kant in jou die je bijzondere gaven ziet, die jou bewondert om de wijze waarop je je leven leidt, die je bemint. Waarom zou je die stem niet minstens even welkom heten en net zo serieus nemen als je Innerlijke Criticus?

Zet je stille, bijzondere kant eens wat vaker in de spotlights

Met de Stille Bewonderaar aan je zijde ben je beter in staat de stemmen van kritiek te verzachten. Hij is trots op wie jij bent.

Als je je hart opent voor deze subpersoon, zie je het bijzondere in dat wat gewoon lijkt. En dan sta je misschien net als het meisje Jessica in onderstaand Youtube filmpje te dansen voor de spiegel en blij te wezen met jezelf en je bestaan. Met een ‘like’ van je Stille Bewonderaar.

Welke innerlijke stem heeft bij jou vaker de overhand? De Innerlijke Criticus of de Stille Bewonderaar?

  1. Leuk Karin! Inderdaad zouden we die stille bewonderaar bijna vergeten onder het geweld van de criticus, judge, perfectionist etc. Past goed bij de stroming van positieve psychologie. Dank!!

Geef een reactie