Voorkom pesten en werk aan een sociale veilige groep

13 oktober 2019

Een veilige sfeer in de klas zorgt voor gevoelens van vertrouwen en rust. Het zorgt voor een situatie waarin groeien en leren mogelijk zijn. Als leerkracht kun je bijdragen door het volgen van de groepsdynamiek en ingrijpen bij ‘klein gedoe’. In de groep kun je namelijk allerlei gedrag waarnemen dat leerlingen laten zien als ze zich om wat voor reden dan ook niet veilig, gehoord en gezien voelen.

Dit is de inleiding van het artikel ‘Voorkom pesten en werk aan een sociale veilige groep’, dat ik samen met Joël Rijnaard (ook Deep Democracy Instructor) schreef en dat is gepubliceerd op de website van ‘School en Veiligheid’.

Geef een reactie