Werkklimaat verbeteren? Maak helden van je medewerkers!

13 oktober 2019

Gastblog van Peter Roemeling

Sandra Bouckaert Deep Democracy: Peter Roemeling‘Excelleren in vrijheid’ is het motto van Peter Roemeling. Het is een universeel recept voor persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en talentontwikkeling. Een recept om je vleugels te geven, boven jezelf uit te stijgen en waarde toe te voegen aan jouw leven én dat van anderen.

Om ‘Excelleren in vrijheid’ mogelijk te maken, ‘vliegt’ Peter tijdelijk mee en ondersteunt hij mensen en teams als (team)coach, projectleider, auteur en spreker

Peter Roemeling werkt zelfstandig en in samenwerking met collega’s. 

 

Een held voor velen

Spijbelen en gaan zitten bij het Zweedse regeringsgebouw. Met alleen een bord waarop drie woorden staan. Zo laat Greta Thunberg aan de wereld weten wat ze wil. Door initiatief te nemen, zich uit te spreken en te handelen toont ze haar gedachten, ideeën, gevoelens, emoties, intenties en haar sterke wil. En dat het grote gevolgen kan hebben, behoeft een jaar na dato geen uitleg. Greta is een unieke persoonlijkheid en een held voor velen.

Maak een begin

Nu is elk mens uniek. En deze uniciteit heb je kenbaar te maken. Als een uniek mens zich kenbaar maakt in woorden en er een begin mee maakt in zijn daden, wordt er iets nieuws in gang gezet. Er wordt iets nieuws ‘geboren’, aldus filosofe Hannah Arendt. Doe je dat niet, jezelf in woord en daad openbaren, dan ben je niet menselijk. “Een leven daarentegen zonder spreken en zonder handelen is letterlijk dood voor de wereld; het is geen menselijk leven meer omdat het niet meer onder de mensen wordt geleefd.” Je bent niet geboren om te sterven. Je bent geboren om een begin te maken.

Waardeer jezelf

Maar een begin maken is niet altijd eenvoudig. Daarvoor is zelfwaardering van belang. Het is van belang dat je jouw gedachten, ideeën, gevoelens, emoties, intenties van waarde vindt. Doe je dat niet dan ben je al gauw geneigd deze te onderdrukken en niet te uiten. En te blijven doen wat geaccepteerd is als ‘normaal’. Greta zou in dat geval niet zijn gaan spijbelen, maar braaf naar school zijn gegaan. Zelfvertrouwen speelt hierin een belangrijke rol. Het vertrouwen dat wat je doet van belang is. Het vertrouwen dat het ok is en dat jouw mening er ook mag zijn. Dat je overeind blijft en achter je zelf blijft staan bij kritiek. Kritiek die altijd gaat komen bij mensen die zich uitspreken en tot handelen overgaan.

Afloop onbekend

Het gevolg van dit alles is dat je het onbekende tegemoet treedt. Zonder dat je weet hoe het afloopt, want daar heb je geen vat op. Heb je je eenmaal uitgesproken dan weet je nooit wat er mee gebeurt. Kijk maar naar de gevolgen van Greta haar actie. Ze had niet kunnen vermoeden dat haar initiatief om te spijbelen zou worden opgemerkt door iemand die haar gaat promoten op de sociale media. Haar actie heeft jongeren en volwassenen over de hele wereld geïnspireerd hetzelfde te gaan doen. Op diverse klimaatconferenties werd ze uitgenodigd om te spreken. Op een klimaattop van de Verenigde Naties is ze uitgenodigd om in gesprek te gaan met wereldleiders.

Sandra Bouckaert Deep Democracy: werkklimaat verbeteren 8

Spreek je uit

Nu spreekt een uitzonderlijk voorbeeld snel tot de verbeelding. Maar het werkt ook op kleinere schaal. Het werkt ook in het team of de organisatie waar jij werkt. Ook daar is het van belang om je gedachten, ideeën, gevoelens, emoties, intenties en wil te tonen. De kans is namelijk groot dat meer mensen het van belang vinden. Maar het nooit hebben geuit om de één of andere reden. Of dat ze simpelweg nooit op jouw idee of gedachte zijn gekomen. En als er niet wordt gehandeld, blijft alles bij hetzelfde. Terwijl er altijd zaken zijn die beter kunnen of anders. Jouw handelen kan positieve gevolgen hebben voor jouw team of organisatie. Dus: spreek je uit voor een beter werkklimaat.

Sandra Bouckaert Deep Democracy: werkklimaat verbeteren 7

Laat je niet overstemmen

Nu is het niet voor iedereen eenvoudig om tot spreken en handelen te komen. Terwijl het wel duidelijk is dat het de creativiteit en ontwikkeling van organisaties ten goede komt. Daarom zijn er allerlei vormen ontstaan om binnen organisaties het spreken en handelen van medewerkers te vergroten. Deep Democracy, Holacratie en Sociocratie zijn de meest bekende. Het zijn werkwijzes, gesprekstechnieken en/of besluitvormingsmodellen die ervoor zorgen dat iedereen gehoord wordt. En dat er weloverwogen en gedragen besluiten worden genomen. Waarin alle gedachten, ideeën, gevoelens, emoties, intenties, wensen en willen op tafel komen en onderzocht zijn. Zonder dat een meerderheid van stemmen de niet gehoorde stemmen overstemmen. Wat vaak gebeurt als er democratisch wordt besloten. De extraverten winnen het dan van de introverten. De verbaal sterkeren winnen het van de verbaal zwakkeren. En dat komt het werkklimaat niet ten goede.

Verbeter het werkklimaat

Mijn advies aan leiders van nu: Faciliteer dat bovenstaande mogelijk wordt. Investeer in een menselijke omgeving waar medewerkers gewaardeerd worden. Zorg dat de medewerkers een begin durven maken, zich durven uitspreken en initiatief nemen. Waarbij ze zich gesteund voelen als ze hun ‘comfort zone’ verlaten en zich op onbekend terrein begeven. Laat de organisatie niet sterven door onzekerheid. Maak helden van je medewerkers.

Geef een reactie