Disclaimer

Op het gebruik van deze website (https://bouckaert.nu) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Bouckaert Training & Coaching | Bouckaert Deep Democracy Mediation & Coaching (KvK-nummer 73877085) streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Bouckaert Training & Coaching | Bouckaert Deep Democracy Mediation & Coaching niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Bouckaert Training & Coaching | Bouckaert Deep Democracy Mediation & Coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Bouckaert Training & Coaching | Bouckaert Deep Democracy Mediation & Coaching en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Bouckaert Training & Coaching | Bouckaert Deep Democracy Mediation & Coaching garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Bouckaert Training & Coaching | Bouckaert Deep Democracy Mediation & Coaching te corresponderen, accepteert u dit risico. Waarbij overigens wel opgemerkt dat Sandra Bouckaert Deep Democracy Mediation & Coaching altijd zo snel mogelijk reageert op ontvangen e-mails. En na onze reactie op uw vraag of opmerking zullen wij, met het oog op de privacy, uw gegevens weer verwijderen.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Bouckaert Training & Coaching | Bouckaert Deep Democracy Mediation & Coaching heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Bouckaert Training & Coaching | Bouckaert Deep Democracy Mediation & Coaching aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Bouckaert Training & Coaching | Bouckaert Deep Democracy Mediation & Coaching zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Bouckaert Training & Coaching | Bouckaert Deep Democracy Mediation & Coaching daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.