Werkvormen Deep Democracy

Binnen de Deep Democracy methode (The Lewis Method) maken we gebruik van verschillende gesprekstechnieken, dialoogvormen en raadgevende gesprekken. Ook maken we gebruik van gespreksmethoden om veiligheid te creëren voordat we met elkaar in gesprek gaan en om een bijeenkomst op een goede manier af te ronden. De werkvormen die wij inzetten zijn:

Check-In en Check-Uit

Bij de start van een bijeenkomst en om een bijeenkomst af te ronden.

De vier stappen tot inclusieve besluitvorming

Doel van deze gesprekstechniek is om besluiten te nemen met draagvlak. We gaan uit van meerderheidsdemocratie, maar anders dan andere methoden, voegen we de wijsheid van de minderheidsstemmen toe aan het meerderheidsbesluit.

De eerste drie stappen van dit gespreksmodel zetten we in om dialogen en brainstorms te faciliteren. Het is een effectieve gesprekstechniek omdat ze alle stemmen hoort en in het bijzonder de minderheidsstemmen. Dit doen we omdat we vinden dat in elke stem, ook in de afwijkende mening, wijsheid zit. Iedereen in de organisatie heeft iets waardevols toe te voegen.

Gesprek op voeten

Dit is een interactieve dialoog die we inzetten bij het verkennen van standpunten en meningen.

Het niet gevoerde Gesprek

Deze gespreksvorm gebruiken wij bij uiteenlopende meningen, sterke verschillen en conflicten in groepen.

Kampvuurgesprek

In dit gesprek vervult de groep een raadgevende rol aan de leider, wanneer de leider antwoord wil op een vraag. De gespreksvorm bevat elementen van Deep Democracy en komt uit Botswana.

Let’s Talk

Met een Let’s Talk gesprek kun je conflicten tussen twee collega’s helpen oplossen. Ook is deze vorm geschikt wanneer gesprekken keer op keer vastlopen als bij een sterk meningsverschil.