Diensten

Waar Bouckaert Deep Democracy Mediation & Coaching oplossingen voor heeft

Als je:

  • echt wilt luisteren naar meningen van medewerkers zodat je tot gedragen besluitvorming komt,
  • het aandurft om in gesprek te gaan met medewerkers en collega’s en conflicten daarbij niet uit de weg wilt gaan,
  • kritisch naar jezelf en jouw eigen organisatie durft kijken,
  • meerdere perspectieven bij je besluiten wilt betrekken in combinatie met sterk leiderschap,
  • tegenstellingen en diversiteit met de juiste aanpak wil ombuigen naar productiviteit,
  • het managen van relaties en groepsdynamiek essentieel vindt in deze complexe tijd en je wilt leren hoe je dit goed doet,

dan is het interessant om te kijken wat Bouckaert met de verschillende Deep Democracy diensten voor jouw organisatie kan betekenen. Wat heeft Bouckaert jouw organisatie te bieden?

De visie van Bouckaert en de door Bouckaert ontwikkelde diensten zorgen voor continu luisteren naar boven- en onderstroom en voor mensgericht leidinggeven.

Sandra Bouckaert werkt graag grondig, praktisch, zorgvuldig en efficiënt. Vanaf de start van een traject tot het einde is er altijd de mogelijkheid om tussendoor te bellen of te mailen met vragen. Bouckaert ontwerpt graag in overleg met de klant de programma’s en interventies en het ontworpen plan is onderweg bij te stellen indien nodig. Bouckaert werkt altijd op maat, doet graag een grondige intake en zorgt voor voldoende nazorg en opvolging.

Het is voor ons van belang dat ons werk zichtbare resultaten oplevert en van goede kwaliteit is. Bouckaert krijgt geregeld de volgende feedback: “zorgvuldig, integer, creëert veilige sfeer, werkt diepgaand, geeft ruimte en confronteert waar nodig”.

Zijn er ingrijpende interventies nodig? Dan bieden we mediation, advies, procesbegeleiding, (individuele- of team-)coaching en dialogen aan. Dit kan in bilaterale gesprekken en ook in grote groepen (tot 120 deelnemers).

Ik heb voor lichtere interventies gesprekstools vanuit het gedachtengoed van Deep Democracy ontwikkeld zoals Let’s Connect (online dialogen tot 15.000 deelnemers) en Let’s Tune! trainingen (de volwaardige opvolger dan wel aanvulling op de traditionele HR-cyclus live en online) waarmee je eenvoudig, snel en pro-actief kunt werken.

Bouckaert heeft een breed netwerk met diverse samenwerkingspartners. Zij zijn geschoold in Deep Democracy en hebben een uiteenlopende ervaring, achtergrond en expertise op het gebied van: Arbeids- en Organisatiepsychologie, coaching, training, arbeidsrecht, competentiemetingen en assessments, werving en selectie, loopbaanadvies, opstellen van functie- en competentieprofielen en corporate antropologie.

 

Organisatie

Deep democracy diensten gericht op organisatie

Of je nu aan het veranderen, verbeteren of ontwikkelen bent; de Deep Democracy diensten van Bouckaert zorgen ervoor dat je in contact blijft met je collega’s en stakeholders. Pro-actief blijven communiceren vanuit de Deep Democracy visie die medewerkers niet enkel als rationele wezens ziet maar als  mensen met emoties, drijfveren, belangen, dromen, intuïtie en creativiteit. Anders dan andere modellen en methodes neemt Deep Democracy al deze aspecten mee waar het gaat om veranderen, leren, verbeteren en ontwikkelen. Dat houdt het woord ‘deep’ van Deep Democracy in.

De diensten die Bouckaert ontwikkeld heeft geven (verander)leiders de mogelijkheid continu te peilen hoe medewerkers denken, voelen en handelen. Hierdoor kun je als leider beter sturen, eventueel je verander-tempo aanpassen en nagaan hoe het staat met het verandervermogen van je medewerkers. Zonder hierbij de (dagelijkse) realiteit uit het oog te verliezen. Met de continue inzet van de wijsheid en het potentieel van alle medewerkers kun je pro-actiever werken. Enkele voorbeelden:

  • Zelfsturende teams of teams die op afstand worden aangestuurd krijgen skills mee in trainingen om effectiever leiding aan de eigen processen te geven zodat ze voldoende tijd en energie over houden om hun dagelijks werk te doen.
  • Meer bij deze tijd passende manieren om invulling te geven aan beoordelings- en functioneringsgesprekken, feedbackgesprekken, en duurzame inzetbaarheid. Zo help je burn-out te voorkomen en uitval door ziekteverzuim zo veel mogelijk te beperken.
  • Dialogen bij verander-, verbeter- en ontwikkeltrajecten.

Met mijn diensten help je als leidinggevende medewerkers meer eigenaarschap op te laten pakken en help je ze succesvol te zijn. Managers, leiders en OR leren zelf diep democratische en mediation skills door zich hierin te bekwamen middels de Deep Democracy trainingen.

Diensten:

Team

Deep Democracy diensten voor teams

Ook in teamontwikkeling speelt de onderstroom en groepsdynamiek een grote rol. Wanneer je deze dynamieken niet meeneemt, zie je zaken over het hoofd die teams of afdelingen niet zelden in de problemen brengen.

De teaminterventies vanuit de Deep Democracy methode, evenals alle werkvormen, zijn gericht op het ruimte geven aan alle stemmen, ook de minderheidsstem. Of het nu gaat over effectief vergaderen, besluitvorming, dialoog of conflictoplossing, Deep Democracy is er steeds op gericht om alle stemmen te horen. Hierdoor houd je voortdurend contact met emoties, belangen, creatieve invallen en verlangens van medewerkers. Ook voor teams die zeer divers zijn is deze dienst heel geschikt.

Het verhelderen van wat speelt en het delen van kennis maakt teams en afdelingen krachtiger en effectiever. We hebben korte interventies van één dagdeel tot twee dagen en langere teamcoachingstrajecten.

Om teams te ondersteunen bieden we Let’s Connect aan, een online dialoog waarmee je eenvoudig online van gedachten kunt wisselen met je team over bijvoorbeeld de samenwerking, de werkrelaties, beleid of een nieuwe werkwijze. De Let’s Connect is een onmisbare ontmoetingsplek voor medewerkers als je enkel online vergadert, die zorgt voor verbinding en samenhang.

Voor coaches, consultants, trainers en zelfsturende teams zijn er Deep Democracy Level 1 tot en met level 3 trainingen van de internationale Lewis methode om deze interventies zelf te leren inzetten of om bij je collega’s te faciliteren.

Diensten:

Individueel

Deep Democracy diensten voor individuen

Individuele medewerkers, ook managers en teamleiders, lopen in een organisatie vaak tegen specifieke issues aan die niet in teamverband kunnen worden opgelost.

In de individuele coaching gaan we uit van een mensbeeld waarbij de medewerker verbonden is met een groter geheel en de context van de organisatie. Een balans tussen autonomie en gezamenlijk aan de organisatie-doelen werken maakt dat de medewerker in contact blijft met zichzelf, de collega’s en de organisatie waar hij of zij werkt. De holistische uitgangspunten vanuit Deep Democracy sluiten aan bij aanvullende methodes waarmee gewerkt wordt: ontological Coaching, Carl Rogers en Psychodrama.

Diensten:

Leiderschap

Deep Democracy diensten voor leiders

Voor leiders die een participatief of transformationeel leiderschap voorstaan is de Deep Democracy leiderschapsstijl geschikt. Deze methodiek combineert een duidelijke leiderschapsvisie met het creëren van een gedeelde visie en het optimaal inzetten van de wijsheid van de groep.

In het Deep Democracy Leiderschapsprogramma Co-Resolve wordt leiders geleerd om te gaan met processen in de onderstroom en (groeps)dynamieken en deze mee te nemen in stevig leiderschap vanuit een heldere visie. Democratische- en conflictvaardigheden worden geoefend.

Soms zijn inhoudelijke vragen van leiders meer verbonden met persoonlijke vraagstukken, rond drijfveren en blokkades. Soms spelen vragen rond werkrelaties, aansturingsvragen of leiderschapsstijlen. Of zijn er kwesties rond overleg en communicatie. Executive coaching kan dan uitkomst bieden. Aan de coachee wordt door te reflecteren de mogelijkheid geboden zijn potentiele kwaliteiten verder te ontwikkelen.

Diensten:

Mediation

Deep Democracy diensten voor mediation

Soms heb je hulp nodig bij het oplossen van een conflict omdat je er zelf niet meer uitkomt. Zowel voor twee collega’s als voor groepen (teams/ afdelingen) werken we met de procesgerichte aanpak Let’s Talk waarbij we emoties en tegenstellingen niet schuwen. Dit zorgt ervoor dat zaken verhelderd worden.

Leren van de situatie en tot gedragen oplossingen komen begeleiden we in kortdurende transformatieve mediation-sessies. Deep Democracy mediation heeft altijd een gunstig effect op de werkrelaties. Herstel van de relatie vindt plaats en er kan vertrouwen groeien, hetgeen een gunstig effect heeft op integrerend gedrag.

Mediation bieden we aan voor alle teams, en voor directie en MT, aan groepen en bilateraal.

Diensten:

Liever eerst proeven van de methode? Vraag dan een incompany Deep Democracy Lezing, Workshop of Masterclass aan

In Deep Democracy Lezingen en workshops worden gedachtengoed en werkvormen uitgelegd en kan er een thema en/of een accent gekozen worden: teamcommunicatie, leiderschap, zelfsturende-/ resultaatverantwoordelijke teams, besluitvorming, conflict, eigenaarschap, vertrouwen, medezeggen-schap of welk ander thema dan ook rondom samenwerking.

In een masterclass wordt de Deep Democracy methode ervaren doordat gewerkt wordt met een vraagstuk vanuit de organisatie.