Deep Democracy Training ambtelijk secretarissen

Inclusieve communicatie voor ambtelijk secretarissen

Voor wie?

Ambtelijk secretarissen van ondernemingsraden en medezeggenschapsraden.

Herken jij in jouw rol de volgende situaties?

 • Je bent een bevlogen ambtelijke secretaris maar in je werk ervaar je dat je niet de invloed hebt die je graag zou willen hebben.
 • Je zou gesprekken meer in goede banen willen leiden maar je weet niet hoe je dat aan moet pakken.
 • Er is onduidelijkheid over jouw rol. Dat wordt niet zo expliciet gezegd of uitgesproken maar dat blijkt uit reacties van de OR op jou.
 • Je had andere verwachtingen toen je startte bij de OR en je weet niet zo goed hoe je daarmee om moet gaan.

Dan is deze training iets voor jou!

Sandra Bouckaert Deep Democracy: training ambtelijk secretarissen 6

Wat is Deep Democracy?

Deep Democracy, is ontwikkeld in het Zuid-Afrika van na de apartheid. Het wordt toegepast in meer dan veertig landen over de hele wereld. Wij maken gebruik van een vernieuwende besluitvormingsmethode voor het nemen van besluiten met draagvlak en het voeren van dialogen. Daarbij worden alle stemmen gehoord, omdat elke stem telt en iets heeft toe te voegen. Deep Democracy schuwt tegenstellingen daarbij niet. Daarom schenken we ook aandacht aan de minderheidsstem. Deze wordt gehoord, erkend en meegenomen in dialogen en besluitvorming. Deep Democracy geeft handvatten en gesprekstechnieken om als participant aan een overleg je invloed te vergroten en heeft een bijzondere kijk op groepsdynamieken die goed werkt bij het duiden van ongrijpbare onderstromen.

Wat is het voor training?

De training duurt één dag en voorziet je van kennis en kunde die je nodig hebt om:

 • Je rol als ambtelijk secretaris helder neer te zetten en te communiceren.
 • Te wisselen tussen de verschillende rollen die je vervult. Bijvoorbeeld tussen een participerende rol en een expert-rol.
 • Je invloed te vergroten.
 • De dynamiek van een groep te doorzien; je leert vroege signalen van verzet en opkomend conflict herkennen waardoor je tijdig kunt reageren en zodat je een overleg in goede banen kunt leiden.
 • Te begrijpen wat de obstakels voor goede communicatie zijn en interventies die heldere communicatie bevorderen te kunnen doen.
 • Gesprekstechnieken in te kunnen zetten voor goede dialogen die echt ergens over gaan.
 • Onderhuidse spanningen die de voortgang van de groep tegenhouden te herkennen en te verminderen.

Sandra Bouckaert Deep Democracy: training ambtelijk secretarissen 5

Wat levert de training op?

 • Je kunt verschuivingen in de groepsverhoudingen signaleren.
 • Bewustwording van de minderheidsstem in groepen en je hebt de waarde daarvan ontdekt. Je kunt de minderheidsstem herkennen, erkennen en deze stem meenemen in de dialoog.
 • Meningsverschillen kan jij voortaan inzetten als iets waarvan jij en de OR kunnen leren over je persoonlijk leiderschap en werkrelaties.
 • Duidelijkheid over hoe je diagnostische tools kunt inzetten om ongrijpbare processen te leren duiden zodat je er niet in meegezogen wordt.
 • Je kunt omgaan met verschillen in groepen en deze benutten.
 • Je hebt Deep Democracy werkvormen leren toepassen.
 • Na deze dag weet je hoe je je invloed kunt aanwenden.
 • Transparanter en gemakkelijker kunnen schakelen tussen diverse rollen.

Praktische informatie

Tijdsinvestering:

Een dag (van 9.00 tot 17.00 uur).

Deelnemers:

Minimaal 8 en maximaal 12, vol is vol.

Wanneer wordt deze training gegeven?

Nieuwe data volgen

Sandra Bouckaert Deep Democracy: Colour Kitchen Utrecht opleiden event bijeenkomst catering MVO vergaderenLocatie:

Bouckaert trainingen vinden altijd plaats op locaties die een meerwaarde zijn voor de inhoud waar u op heeft ingetekend, met oog voor de menselijke maat, omgeving, klimaat en esthetiek.

Prijs:

€ 350,- exclusief BTW.

 

De training was helemaal wat ik me ervan had voorgesteld. Hele praktische vaardigheden geleerd, die ik van plan ben om toe te passen. Deep Democracy past helemaal binnen onze OR vind ik en ik ga mij dus ook voorbereiden om dit toe te passen als de nieuwe OR gaat starten. Het geeft mij een sterker gevoel van mijn positie als ambtelijk secretaris en vertrouwen dat ik dit kan!

Martine Zwolsman

Zinvolle training, reden om me nog meer te verdiepen. Ik ben me bewuster geworden van de verschillende rollen die ik heb, zowel binnen de OR als ook binnen de hele organisatie.

Annemie van Eulem

Geef bij het inschrijven in het veld ‘vragen/opmerkingen’ duidelijk aan voor welke datum je je wilt aanmelden voor deze training.