Training Deep Democracy voor de OR / Raad voor Medezeggenschap

Op vrijdag 15 maart 2019 gaf ik tijdens de klantendag van OR-ondersteuning de workshop ‘Teamcommunicatie met Deep Democracy’. Mocht je als OR-lid vragen hebben naar aanleiding van dit praktijkverhaal, neem dan gerust eens contact met met op.

De vraag

De Raad voor Medezeggenschap (RVM) wil op een andere manier haar taak gaan uitvoeren binnen Stichting Jeugd Noord Veluwe, een organisatie voor hulp aan jeugdigen en hun familie. De vraag: ‘wie willen wij als raad van medezeggenschap zijn?’ staat hierbij centraal. De RVM is doordrongen van haar verantwoordelijkheid om medewerkers optimaal te betrekken bij besluiten.

De organisatie vindt het belangrijk de minderheidsstem mee te nemen in de dialoog. Zicht op hoe een besluit tot stand komt, welke groepsdynamieken hierin een rol spelen en tools om de minderheidsstem te horen en een stem te geven gaat helpen om de nieuwe rol van de Raad van medezeggenschap vorm te geven.

In totaal volgen tien deelnemers de training.

De begeleiding

We hebben 4 dagdelen gewerkt aan:

  • Inzicht verkrijgen in groepsdynamiek en groepsprocessen en de invloed daarvan op besluitvorming.
  • Inzicht verkrijgen in besluitvormingsprocessen en hoe besluiten tot stand komen.
  • Besluitvormingsprocessen met instemming van iedereen (vier stappen gespreksmodel).
  • Debat- en dialoogtechnieken begrijpen en kunnen leiden.
  • Het kunnen starten en afsluiten van een meeting.

Oefenen was belangrijk, zowel tijdens de training als in de praktijk.

Tijdens de training oefenden we met de vragen en onderwerpen van de RVM: voorbeelden van thema’s waren: ‘Hoe willen wij besluiten nemen?’ en ‘Hoe gaan we onze nieuwe rol invullen als RVM?’ en: ‘Hoe krijgen we onze teams mee in de dingen waar we als RVM mee bezig zijn?’ De informatie vanuit de RVM moet ook richting de teams. Hoe gaan we dit aanpakken?’ zijn vragen waar  we mee aan de slag gingen.

Het resultaat

De training resulteerde in een wijze van werken vanuit het Deep Democracy gedachtengoed die aan het einde van de training is vastgelegd voor de RVM. De werkwijze beschrijft hoe de vraagstukken worden opgehaald uit de teams, met gebruikmaking van de Deep Democracy methode.

Vervolgens: op welke manier er geprioriteerd en geagendeerd wordt. En hoe over de geagendeerde onderwerpen binnen de RVM besluiten worden genomen waarbij de RVM het belangrijk vindt om de stem van alle medewerkers mee te nemen in de overwegingen.

En tot slot hoe het voorstel naar de directie gaat en hoe dit terug gekoppeld wordt aan de gemeentes.

 

Waar in dit praktijkverhaal over RVM wordt gesproken kan je natuurlijk ook OR lezen.