Het niet gevoerde Gesprek

Tot in de diepte verkennen van verschillen om tot bestendige oplossingen te komen

Wat is het?

Gezamenlijk ontdekken van tegenstellingen en leren en onderzoeken van de verschillen. In Het niet gevoerde Gesprek geeft de groep expressie aan standpunten, belangen, motieven, gevoelens, meningen, overtuigingen etc. Er wordt gewerkt vanuit polariteiten waar de groep niet uitkomt. Je kunt dit herkennen wanneer er al geruime tijd cirkelende gesprekken worden gevoerd in en buiten vergaderingen. Of wanneer er meningsverschillen spelen die helemaal nooit worden besproken, omdat ze te spannend zijn. In Het niet gevoerde Gesprek worden beide tegenstellingen in de diepte verkend. Het gesprek zorgt ervoor dat er op een dieper niveau geluisterd wordt. De methode verschilt van traditionele methodes, omdat er geen gerichtheid is op begrip voor het één of het andere standpunt, en het er niet om gaat standpunten te verdedigen. Het gaat om het actief exploreren en versterken van beide kanten.

Wanneer in te zetten?

  • als de groep niet tot een besluit kan komen;
  • wanneer er twee verschillende visies zijn binnen de groep;
  • als er een conflict is;
  • wanneer er behoefte is aan een paradigmashift en daarbij horende vernieuwende oplossingen.

De mate van emotionele geladenheid kan verschillen: van zakelijke afwegingen tot diepere onderlinge issues.

Hoe

Het niet gevoerde gesprek wordt begeleid door een facilitator. Het gesprek kent vier stappen:

  • 1e Stap: De polariteiten bepalen en communicatieregels afspreken.
  • 2e Stap: Zeggen wat gezegd moet worden.
  • 3e Stap: Zelfreflectie en nieuwe inzichten: ontdekken wat je geraakt heeft en reflecteren over de kern van waarheid die er in zit.
  • 4e Stap: Bespreken van de oplossing: actieplan, afspraken en besluiten voor de toekomst.