De geschiedenis van Bouckaert Deep Democracy Mediation & Coaching

Ik heb conflictsituaties altijd interessant gevonden. Niet zozeer de situaties zelf maar eerder het oplossen van deze conflicten. Ik probeerde als kind al om mensen zoveel mogelijk met elkaar te laten praten. Later leerde ik dat praten het belangrijkste gedeelte is van het vinden van een oplossing. Maar als kind wordt er vaker niet dan wel naar je geluisterd. Als volwassene heb ik hier meer succes in gevonden.

Ik leerde als dramadocent veel over hoe conflicten ontstaan en hoe we verhalen maken over anderen in ons hoofd. Echter snakte ik naar meer. Ik wist de patronen binnen de mens wel te vinden, maar ik merkte dat het vinden van oplossingen in de praktijk toch een stuk lastiger was. Daarom ben ik de richting van psychologie op gegaan; ik werd psychodramaturg.

In mijn werk als coach wist ik al snel beter om te gaan met diepgewortelde problemen. Ik kon systemisch naar problemen kijken en was hier ook heel succesvol in. Ingewikkelde processen kon ik eenvoudig uitleggen en mijn klanten waardeerden mijn praktische insteek. In 2007 maakte ik de overstap naar organisaties. Ik gaf conflictbeheersingstrainingen en verzorgde (team)coachingstrajecten bij onder andere gemeenten, Sociale Diensten en woningbouwverenigingen. Door middel van inzicht en vaardigheden leerde ik medewerkers grip te krijgen op conflictsituaties. Ook waren grenzen stellen en emoties hanteren in relatie met klanten onderwerpen waar ik aandacht aan besteedde. Mensen gingen na mijn trainingen vaak daadwerkelijk effectiever en meer empathisch met hun klanten om.

Echter merkte ik dat medewerkers hun bijgeleerde kennis en ervaring niet meenamen naar de werkvloer. Ze pasten hun inzichten niet toe op situaties waar zij last van hadden. Ook niet samen met collega’s en leidinggevenden. Ik wilde me voor mijn volgende stap meer focussen op transformatief leren. Denk hierbij aan bewustzijn over jezelf vergroten en leren van storende situaties door zaken aan te kaarten, eigenaarschap op te nemen en confrontaties aan te gaan. Al snel kwam ik tot de conclusie dat groepsleren hierin een rol zou kunnen spelen. Ik wilde mijn oude ‘proceswerk’ combineren met praktische oplossingen voor lastige hier- en nu- situaties. Ik wilde meer waarde toevoegen. En ik zou meer waarde creëren als ik voor mezelf zou gaan.

In 2011 kwam ik in aanraking met Deep Democracy en startte ik Bouckaert Deep Democracy Mediation & Coaching. Ik ging als ZZP’er aan de slag. In de Lewis- methode vond ik het antwoord. Alles kwam bij elkaar. De methode is gebaseerd op transformatief leren binnen een groep, waardoor het individu ook groeit. De groepsdynamische aanpak bleek duurzaam. Ingesleten patronen veranderden en iedereen werd bij besluiten betrokken, van conciërges tot raden van bestuur. Ik genoot van de veranderingen die ik zag ontstaan bij individuen en in groepen. Ik voltooide mijn opleiding tot practitioner en startte de opleiding tot Deep Democracy instructor. Beiden bij de grondlegster, Myrna Lewis. Hierop volgende ben ik nog instructor Let’s Talk en Co-Resolve instructor geworden. Ik heb tot nu toe meer dan 1000 professionals opgeleid en geholpen, en dit blijf ik met veel plezier doen.

Lees hier meer over mij, de methodieken die ik hanteer en mijn ervaring.

Wat doe ik precies?

Ik bied coaching, mediation en trainingen aan voor bedrijven uit verschillende sectoren. Bij deze trainingen gebruik ik de Deep Democracy methode, aangevuld met in de visie passende methodes zoals Thema Gecentreerde Interactie, Alternatives to Violence Project, ontological coaching, psychodrama en cliëntgerichte coaching. In Deep Democracy en alle andere genoemde methodes wordt in de boven- èn onderstroom gewerkt. In Deep Democracy worden bovendien unanieme gedragen besluiten genomen via een uniek vier-stappen model waarbij de minderheidsstem aan het meerderheidsbesluit wordt toegevoegd. Betrokkenen gaan op zoek naar oplossingen voor vraagstukken en conflicten, waarbij ze alternatieve standpunten meenemen in dialogen, zakelijke besprekingen, besluitvorming en conflictoplossing. Een inclusieve methode die alle stemmen hoort, omdat we ervan uitgaan dat iedereen in de organisatie iets belangrijks bij te dragen heeft.

In mijn werk zoek ik graag diepgang op, ik zet vanuit natuurlijke inzichten die simpel zijn zaken in beweging en kijk daarbij naar wat werkt. De kracht van het kleine, dat fundamentele veranderingen teweeg kan brengen, zoals bij een steen die je verplaatst in een rivier waardoor de stroming anders loopt, geeft mij voldoening in mijn werk. Daarbij de natuurlijke loop volgen, werken vanuit het basale en daar verder mee komen geeft doeltreffende resultaten.

Als je denkt dat mijn diensten relevant voor je zijn lees dan snel verder.
Liever meteen contact?