Kampvuurgesprek

Collectieve wijsheid delen voor een krachtig besluit

Voor wie?

Teamleiders, managers en directie. 

Wil je

  • Inspraak organiseren omdat je graag de expertise en inzichten van medewerkers wilt benutten bij belangrijke besluiten?
  • Mensen meer betrekken bij de organisatie en de besluiten die er genomen worden?

Ben je

  • Benieuwd naar andere invalshoeken? Bijvoorbeeld hoe je cliënten/klanten denken over een dienst, een product of over klantbejegening?
  • Op zoek naar een krachtige intervisiemethode?

Deep Democracy technieken gecombineerd met Kgotla

Het kampvuurgesprek is een dialoogvorm. Het is een combinatie van Deep Democracy technieken en de traditionele volksraadpleging uit Botswana, de zogenaamde Kgotla. Doel van een kampvuurgesprek is veranderingsprocessen op gang brengen en een collectieve visie ontwikkelen die door iedereen wordt herkend en gedragen.

Hoe werkt het kampvuurgesprek?

Degene die het initiatief neemt tot een kampvuurgesprek, meestal een leidinggevende, legt een vraag voor aan zijn team. Of aan de directie, klanten, OR, of welke groep dan ook waar hij raad en advies van wil. Samen met  de facilitator die het gesprek leidt, bereidt hij de bijeenkomst voor. Tijdens de bijeenkomst deelt de groep inzichten, visie en wijsheid om de leidinggevende te helpen een voor de organisatie goed besluit te nemen.

Een kampvuurgesprek duurt twee à drie uur en bestaat uit 4 stappen:

Stap 1. Het formuleren van de vraag

De leidinggevende stelt zijn vraag aan de groep, bijgestaan door de facilitator.

Stap 2. Verduidelijking van de vraag

De groep stelt verduidelijkende vragen aan de leidinggevende. De facilitator helpt aan het einde van deze ronde de leidinggevende de vraag aan te scherpen of te verduidelijken, naar aanleiding van de vragen van de groep.

Stap 3. Delen van de collectieve wijsheid

De groepsleden delen hun visie, geven hun kijk op de zaak en geven advies. Ze mogen dat doen vanuit hun eigen rol maar ook vanuit een andere rol, bijvoorbeeld de rol van de patiënt of de klant.

Stap 4. Besluit en delen besluit

De leidinggevende trekt zich terug en neemt een besluit. Hij deelt het besluit met de groep en bedankt de groep.

Je kunt de methode ook als (krachtige!) intervisiemethode inzetten. Diegene die het initiatief neemt voor een kampvuurgesprek is in dit geval niet de leidinggevende maar een teamlid met een vraag over bijvoorbeeld een praktijkcasus.

 

Wat anderen zeggen..

Ik volg je al enige tijd via LinkedIn, hoofdzakelijk vanwege de positieve, mooie filmpjes. Ik wil graag wat met je delen.
Vorige week organiseerde ik een studiemiddag op onze school, PRO De Baander in Amersfoort. Met de PLG (professionele leergemeenschap) arbeidstoeleiding zijn wij al enige tijd aan het onderzoeken hoe wij LOB (loopbaanoriëntatie en ontwikkeling) passend in onze organisatie vorm kunnen geven. De middag stond in het teken van het presenteren van een model hiervoor, waarbij we de teamleden uitdaagden om mee te denken over een verdere invulling.
In de voorbereiding kwam ik via jou de werkvorm “kampvuurgesprekken” tegen.
Een mooie manier om het team kennis te laten maken met deep democracy.
Na een theoretisch gedeelte in de aula op 1,5 meter waarbij ik iets uitlegde over de herkomst en wat er komen gaat gingen we naar buiten.
Er waren 6 kampvuren gemaakt en het team had zich opgedeeld in groepjes van 5. Een leider en een facilitator werden in overleg per groepje aangewezen. Zelfs de talking stick was aanwezig, kleurrijk versierd door leerlingen. Fase 1, het stellen van de vraag hadden wij, gezien de tijd, verzorgd. Er waren 7 thema’s waaruit gekozen kon worden.
We hadden de bijeenkomst aangekleed met glühwein en apfelstrudel, dekens en een vuurpot.
Uiteindelijk hebben alle groepen zeker twee thema’s behandeld, en gaan wij de opbrengst teruggeven. Veel collega’s waren uitgedaagd en voelden zich gehoord. Er waren vragen over deep democracy en ze keken terug op een waardevolle middag, die naast de gewenste opbrengst ook veel voor de teamvorming betekende.
Ik wil je danken voor jouw inspiratie en wellicht benader ik je tzt voor een nadere samenwerking. Hieronder nog wat foto’s van de middag.
Vriendelijke groet
Paul Feitz, Docent Bouw en Hout, De Baander

kampvuurgesprek voorbeeld