Let’s Talk

Transformatieve mediation - Deep Democracy, the Lewis Method

Voor wie?

Medewerkers, leidinggevenden, managers, directie waarbij de werkrelatie verstoord is.

Herken je één of meer van de volgende situaties?

  • Meningsverschillen tussen jou en je collega leiden keer op keer tot gesprekken die vastlopen.
  • De werksfeer tussen jou en je collega is slecht.
  • Er is een conflict ontstaan tussen jou en je collega waar jullie niet meer uitkomen.
  • Jullie vinden het lastig om feedback te geven aan elkaar en zoeken hier een goede en laagdrempelige methode voor.

Dan is Let’s Talk een mooie tool voor jullie.

Wanneer interessant?

Let’s Talk is een gespreksvorm waarbij een facilitator een conflict of stevig meningsverschil helpt oplossen. De gespreksvorm is geschikt als doelen niet meer gehaald dreigen te worden, wanneer de werksfeer slecht is of wanneer feedback geven als lastig wordt ervaren. Je kunt hierbij denken aan communicatiemoeilijkheden, karakterverschillen, visieverschillen of onderwerpen die steeds rond blijven cirkelen en waar men niet uit komt. Je kunt Let’s Talk gebruiken voor gesprekken tussen leidinggevende en medewerker, tussen twee medewerkers of tussen MT-leden. Let’s Talk kan gevoerd worden bij zakelijke issues en bij dieper liggende conflicten. Deze facilitatiemethode verschilt van meer traditionele methoden door de eenvoudige en krachtige gespreksstructuur. Doorgaans zijn één of twee gesprekken voldoende.

Aanpak

We starten met een telefonische intake met beide deelnemers apart. Daarin wordt de manier van werken uitgelegd en wordt het knelpunt benoemd.

Vervolgens volgt een gesprek van ongeveer twee uur waarin de volgende stappen worden genomen:

Stap 1: Samen bepalen van het onderwerp en communicatieregels afspreken.

Stap 2: Zeggen wat gezegd moet worden/wat er speelt.

Stap 3: Zelfreflectie en nieuwe inzichten: ieder spreekt uit wat hem/haar heeft geraakt. Wat zegt dit over hem/haarzelf en de (werk)relatie?

Stap 4: Bespreken van de oplossing: actieplan, afspraken en besluiten voor de toekomst.

Wat levert Let’s Talk op?

Let’s Talk bevordert open en gelijkwaardige communicatie. Zaken zijn verhelderd en het leidt tot nieuwe inzichten over jezelf, de situatie en de werkrelatie/ samenwerking. Op basis hiervan kunnen besluiten worden genomen voor een betere werkrelatie of samenwerking in de toekomst.

Deze gespreksvorm bieden we ook aan als training voor leidinggevenden, directie en medewerkers. Na de training kun je het Lets Talk Gesprek zelfstandig voeren met je collega.