Gesprek op Voeten

Wat is een Gesprek op Voeten en wat is het doel?

Het Gesprek op Voeten is een interactieve dialoog rondom een thema. Door een dialoog te voeren geven we opnieuw betekenis en zijn we in staat om ervaringen en informatie te verwerken. Dit maakt dat we complexe zaken kunnen leren begrijpen. Door het Gesprek op Voeten oefenen we ook het vermogen tot flexibel en dialectisch denken; we kijken vanuit verschillende gezichtspunten naar een probleem.

Hoe?

Het gesprek wordt geleid door een neutraal facilitator die liefst niet teveel belang bij het onderwerp of het thema heeft. Bij deze dialoogvorm wordt de hele ruimte gebruikt. Bij de start staat of loopt de groep in de ruimte. Iemand geeft zijn/haar mening over het thema in een kort statement. Diegenen die het daarmee eens zijn gaan daarachter staan. Een volgende deelnemer geeft zijn of haar mening. Wie het daarmee eens is, gaat daarachter staan etc. Je ziet op deze manier hoe de groep over zaken denkt. Een thema kan bijvoorbeeld zijn: ‘hoe hebben wij de fusie ervaren, wat hebben we goed gedaan en wat hadden we beter kunnen doen?’ Of :’ wat betekenen de uitkomsten van de heidag voor ons en wat hebben we nodig om hiermee aan de slag te kunnen gaan? Maar het thema kan ook gaan over kennismaken of samenwerken. Het Gesprek op Voeten kan vanaf 6 tot 300 personen.

Wanneer in te zetten?

Als brainstorm, als besluitvormingsmethode met een grote groep, als ijsbreker, als manier om met elkaar kennis te maken en als Check-In of Check-Uit.

Het effect van Het Gesprek op Voeten

Het Gesprek op Voeten vertraagt waar een gewone dialoog soms erg snel gaat. Hierdoor luisteren we actief en empathisch naar onze eigen woorden en naar die van anderen. Door hierop te reflecteren bereiken we een dieper niveau van luisteren: we luisteren niet meer oppervlakkig maar generatief: er ontstaat ruimte waarin nieuwe ideeën ontstaan. Dit luisteren stelt ons in staat om innovatief te denken. Medewerkers die regelmatig dialogeren ontwikkelen respect, waardering en vertrouwen. Bovendien leren we leiderschap te delen en kan het de gevestigde orde en ranking doorbreken doordat iedereen ziet wat iedereen denkt, iets dat in gesprekken aan de tafel niet zichtbaar is. We krijgen tevens informatie die we zonder dialoog niet zouden hebben, op basis waarvan we kwalitatieve besluiten kunnen nemen.