Gesprek op Voeten

De interactieve groepsdialoog waarin alle meningen worden gehoord

Wat is een Gesprek op Voeten en wat is het doel?

Het Gesprek op Voeten is een interactieve dialoog rondom een thema. Door een dialoog te voeren geven we opnieuw betekenis en zijn we in staat om ervaringen en informatie te verwerken. Dit maakt dat we complexe zaken kunnen leren begrijpen. Door het Gesprek op Voeten oefenen we ook het vermogen tot flexibel en dialectisch denken; we kijken vanuit verschillende gezichtspunten naar een probleem.

Hoe?

Het gesprek wordt geleid door een neutraal facilitator die liefst niet teveel belang bij het onderwerp of het thema heeft. Bij deze dialoogvorm wordt de hele ruimte gebruikt. Bij de start staat of loopt de groep in de ruimte. Iemand geeft zijn/haar mening over het thema in een kort statement. Diegenen die het daarmee eens zijn gaan daarachter staan. Een volgende deelnemer geeft zijn of haar mening. Wie het daarmee eens is, gaat daarachter staan etc. Je ziet op deze manier hoe de groep over zaken denkt. Een thema kan bijvoorbeeld zijn: ‘hoe hebben wij de fusie ervaren, wat hebben we goed gedaan en wat hadden we beter kunnen doen?’ Of :’ wat betekenen de uitkomsten van de heidag voor ons en wat hebben we nodig om hiermee aan de slag te kunnen gaan? Maar het thema kan ook gaan over kennismaken of samenwerken. Het Gesprek op Voeten kan vanaf 6 tot 300 personen.

Wanneer in te zetten?

Als brainstorm, als besluitvormingsmethode met een grote groep, als ijsbreker, als manier om met elkaar kennis te maken en als Check-In of Check-Uit.

Het effect van Het Gesprek op Voeten

Het Gesprek op Voeten vertraagt waar een gewone dialoog soms erg snel gaat. Hierdoor luisteren we actief en empathisch naar onze eigen woorden en naar die van anderen. Door hierop te reflecteren bereiken we een dieper niveau van luisteren: we luisteren niet meer oppervlakkig maar generatief: er ontstaat ruimte waarin nieuwe ideeën ontstaan. Dit luisteren stelt ons in staat om innovatief te denken. Medewerkers die regelmatig dialogeren ontwikkelen respect, waardering en vertrouwen. Bovendien leren we leiderschap te delen en kan het de gevestigde orde en ranking doorbreken doordat iedereen ziet wat iedereen denkt, iets dat in gesprekken aan de tafel niet zichtbaar is. We krijgen tevens informatie die we zonder dialoog niet zouden hebben, op basis waarvan we kwalitatieve besluiten kunnen nemen.

 

 

Sandra Bouckaert heeft in juli 2021 onze bewonersavond over het JOP project begeleid met een ‘Gesprek op Voeten’. Door gebruik te maken van een onafhankelijke gespreksleider kreeg je een heel ander gesprek. Mensen konden alles zeggen wat in hen op kwam. Ik denk dat dat heel waardevol is. Vanuit daar konden wij het gesprek aangaan. We hebben denk ik ook concreet kunnen bereiken dat iedereen zich in iedereen verplaatst heeft. En alle zorgen op tafel zijn komen te liggen. Wij hebben Sandra als ervaren, vakkundig en onafhankelijk ervaren. Sandra heeft oog voor iedereen en heeft een rustige manier van communiceren. Ik kan haar zeker aanraden als gespreksbegeleider.
Manon van de Schootbrugge, beleidsmedewerker integrale veiligheid, gemeente Zeewolde

Sandra Bouckaert heeft in het najaar van 2018 “De Ontmoeting” begeleid, een avond waarop 30 mensen van de Centrale Cliëntenraad, verwanten, Ondernemingsraad, Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en medewerkers met elkaar in gesprek gingen over nieuwe vormen van medezeggenschap. De nadruk lag op ont-moeten, weg van alles wat moet en met elkaar in gesprek gaan over belangrijke thema’s. Mijn verwachting was een mooie ontmoeting met goede, inhoudelijke gesprekken. Deze verwachting is ook uitgekomen: er ontstond een gelijkwaardige en actieve dialoog tussen de deelnemers. Het Gesprek op Voeten was een passende methodiek voor het onderwerp maar vooral voor de samenstelling van de groep. Deze werkvorm maakte het mogelijk dat de deelnemers op een open en gelijkwaardige manier met elkaar in gesprek konden. Daarnaast is de vertraging die in de methode zit fijn, omdat cliënten voldoende ruimte krijgen om het tempo bij te kunnen houden. Door de werkvorm voelden cliënten zich sterker om hun eigen mening naar voren te brengen. Sandra is een deskundige gespreksbegeleider, die zich snel de essentie van het onderwerp eigen maakt en de dynamiek van de groep goed aanvoelt en daarop op een rustige en organische manier inspeelt’.
Jolanda Spelten, kwaliteitsfunctionaris Sherpa

Mijn verwachting was dat we met elkaar een goede avond zouden hebben, meer informatie konden delen, kennis met elkaar opdoen. We hebben veel met elkaar gedeeld, we konden allemaal delen wat we wilden. Door deze manier durfde ik mij beter te uiten. Het was intensief, want ik kan niet zo lang staan, maar het heeft veel opgeleverd. Ik vond dat Sandra goede en duidelijke begeleiding gaf.
Annette Martinus, lid Centrale Cliëntenraad Sherpa