Recentie: ‘Teams van de toekomst’

21 juni 2016

door Jaco van der Schoor en Guido van de Wiel (2013, ISBN 9789462200067)

Een boek dat elke teamleider, manager, directeur, coach, trainer, teamcoach (HRM) adviseur MOET lezen!

Teams van de toekomstJaco van der Schoor en Guido van de Wiel laten een caleidoscoop aan nieuwe ontwikkelingen zien die voor mij, als teamcoach, heel herkenbaar zijn. Ze beschrijven helder welke consequenties de snel veranderende wereld op teams nu al heeft en nog verder zal hebben in de nabije toekomst. De noodzaak tot nieuw teamleiderschap en een andere kijk op het coachen van teams dient zich aan. De traditionele benadering gaat niet meer op. Dit is in mijn dagelijkse realiteit als teamcoach al te merken aan het feit dat teams zich niet meer lineair ontwikkelen volgens de fases: startstrijd – samen – slot. Door demografische, digitale en economische ontwikkelingen herken ik het beeld dat geschetst wordt van teams die veelvuldig van samenstelling wisselen, op afstand werken of zeer divers zijn. Dit heeft gevolgen voor het doorlopen van de ontwikkelingsfasen: sommige teams gaan de startfase steeds opnieuw in, andere schieten van de startfase meteen naar de slotfase en weer andere blijven in een continue strijdfase. Veel aandacht geven aan de slotfase, goed afronden en ‘unfinished business’ opruimen is van groot belang voor teams die in korte tijd veel meemaken en ook dit is zeer herkenbaar in mijn praktijk.

Teams van de toekomst vragen om een andere manier van leidinggeven. Teammanagers, zo stellen de auteurs, zullen zich tegelijkertijd op de drie volgende gebieden moeten richten:

1. In de ontwikkelingsfases gaat het niet meer om sturen naar een langdurige samenfase, maar om het inspelen op hetgeen nodig is in de zich snel afwisselende fasen.

2. De schrijvers bieden een vernieuwend paradigma aan: sametimemanagement. ‘En/én’ denken in plaats van ’of/of’ waarbij gestuurd wordt op taakoriëntatie én mensoriëntatie, time management én tijd voor elkaar, operationeel zijn én strategisch ontwikkelen, actie én reflectie, om maar enkele tegenstellingen te noemen.

3. Het model van de 4 dimensies (bestaansrecht, inrichting, dynamiek en omgeving) biedt een zinvol sturingsmodel. In de toekomst zal niet meer gestuurd worden op lineaire ontwikkeling, maar op continue interventies op alle vier de dimensies tegelijkertijd.

Teams in de toekomst staan voor de uitdaging om paradoxen te overbruggen en om te gaan met schijnbare tegenstellingen. Leidinggeven aan teams in de toekomst vraagt om veelzijdig talent, kennis en vaardigheden. Ik noem er hier enkele:

  • Voorleven van kernwaarden
  • Medewerkers meenemen in een inspirerende visie zodat zij zich hiermee kunnen verbinden en er hun eigen waarden in herkennen
  • Inzetten op talent en op competenties
  • Transparant en open zijn
  • Zich kwetsbaar opstellen
  • Verschillen weten te benutten
  • Wendbaar zijn
  • Het team waar nodig voor ongewenste invloeden afschermen
  • Voelsprieten voortdurend op de buitenwereld richten en op tijd inspelen op de context

Tot slot geven de auteurs nog een blik op de toekomst van het nieuwe samenwerken: andere vormen van samenwerking zoals samenwerking tussen mens en machine, communities en virtuele samenwerking worden belicht.

Dit inspirerende boek is geschreven in een boeiende stijl, gelardeerd met praktijkvoorbeelden uit diverse werkvelden.