Het belang van tegenspraak

25 maart 2018

Dit keer geen blog, maar een vlog. In 2018 zullen jullie dit vaker gaan zien.

Kernwaarden Deep Democracy

In dit vlog interview ik, Sandra Bouckaert, de voormalig directeur van Stichting Jados, Johan Veenman.
In 2013 gaf ik een leiderschapsprogramma bij Stichting Jados, een organisatie die zich richt op de begeleiding van mensen met autisme. Sindsdien hebben zij de kernwaarden van Deep Democracy geadopteerd en wordt er gewerkt met het gedachtengoed van Deep Democracy.

Ik heb Johan Veenman leren kennen als een waardegestuurde directeur die het belangrijk vindt dat zowel cliënten als stakeholders als medewerkers blij worden van wat Stichting Jados in de wereld zet. Johan Veenman geeft aan dat het belangrijk is om in je positie als directeur tegenspraak voor jezelf te organiseren: ‘Een organisatie bestaat uit mensen en het is belangrijk dat iedereen daar veilig kan werken.’ Door veiligheid te creëren in je werkomgeving durf je als medewerker te zeggen: ‘het bevalt me niet’ of ‘kunnen we het anders doen’.

Meer te weten komen over Deep Democracy? Dan is deze masterclass iets voor jou!

Deze masterclass is de perfecte gelegenheid om de nieuwste inzichten en best practices in HR en leiderschap te leren. Je leert bijvoorbeeld hoe je meer draagvlak kunt creëren voor jouw ideeën en projecten in jouw organisatie.

Veiligheid creëren door tegenspraak te organiseren

Het is dus belangrijk dat een organisatie veiligheid creëert in de werkomgeving zodat medewerkers zich goed voelen in hun werk en dat ze zich gehoord, gezien en begrepen voelen. Maar hoe organiseer je nu tegenspraak binnen je organisatie?
Johan Veenman geeft aan dat dit het meest eenvoudig is tijdens routinemomenten. Wanneer je tijdens deze momenten ruimte inbouwt voor mensen en vraagt hoe het gaat, wat iemand eventueel anders wil, creëer je een veilig werkklimaat. Dus maak hier een standaard agendaonderwerp van voor de vaste overlegmomenten:

  • op teamniveau in de wekelijkse werkoverleggen
  • op managementniveau tijdens het maandelijkse overleg
  • op bestuurlijk niveau bij de kwartaalrapportage en in de boardmeeting.

Zo nodig je mensen steeds uit om hierbij stil te staan en op in te gaan.

Laag ziekteverzuim

Ik geef aan dat ik vaak hoor zeggen dat ‘dit zo veel tijd kost’. Johan zegt dat dit absoluut niet het geval is en benadrukt juist hoeveel het oplevert. Het ziekteverzuim bij de Stichting Jados is enorm laag, zeker als je dit afzet tegen de cijfers in de branche. De medewerkers voelen zich gehoord, gezien en begrepen in dit veilige werkklimaat. ‘Ze voelen zich echt onderdeel van de organisatie. En, zonder mensen geen organisatie!

Tip voor leiders

Aan het eind van het interview geeft Johan de volgende tip voor collega-leiders: ‘ben kwetsbaar en stel jezelf kwetsbaar op.’ Hij geeft aan dat je dit doet door te laten zien dat je fouten maakt. En door ook met andere te delen welke fouten je hebt gemaakt.

Hoe organiseer jij tegenspraak? Stel jij je als leider kwetsbaar op?

  1. Leuk interview! Vond ik best informatief. Een kleine tip: terwijl jullie oogcontact maken tijdens het interview, zie je wel Johan’s gezicht maar niet het jouwe, Sandra. Misschien volgende keer zo opstellen dat we ook jouw expressies kunnen zien.

Geef een reactie