Masterclass Onderstroom in organisaties

1 december 2021

Meer te weten komen over Deep Democracy? Dan is deze masterclass iets voor jou!

Bovenstroom is alles wat zichtbaar is in organisaties, zoals een geformuleerde missie en visie, veranderplannen en een organogram. Onderstroom is alles wat onbewust is, wat we niet zo goed kunnen benoemen, wat lastig vast te pakken is, maar wat wel heel bepalend is voor het werk dat mensen doen en dan met name in de samenwerking met elkaar.

Jij hebt als HR-professional vast wel eens de vraag gekregen ‘even draagvlak voor project A of B te creëren’. En ondertussen heeft het management eigenlijk al bedacht hoe ze hun project gaan uitrollen, wat alleen maar meer weerstand in de rest van organisatie zal veroorzaken.

In deze masterclass ontdek je alles over de onderstroom in organisaties. Ik laat je zien hoe professionals met elkaar op natuurlijke manier kunnen samenwerken en hoe je omgaat met spanningen en conflicten zodat het gezamenlijk doel kan worden bereikt.

In deze masterclass leer je dat je draagvlak niet zomaar kunt creëren, maar dat mensen wel met je meegaan op het moment dat ze meegenomen worden in de plannen.

Deze masterclass is de perfecte gelegenheid om de nieuwste inzichten en best practices in HR en leiderschap te leren. Je leert bijvoorbeeld hoe je meer draagvlak kunt creëren voor jouw ideeën en projecten in jouw organisatie.

Geef een reactie